İller

23 Aralık 2020 Çarşamba

KARA; TARİHİ DİZİLER ASLINA UYGUN ÇEKİLMELİ


Tarihi kişi ve olayların dizilerde aslına uygun olarak yansıtılması için Araştırma Önergesini meclis gündemine taşıyan MHP Konya Milletvekili Esin Kara, "Tarih, milletlerin ortak hafızası olup millî ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar. Millî ve toplumsal kimlik için toplumlarda tarih bilincinin oluşması bir zorunluluktur. Tarih bilinci sayesinde sahip olunan tecrübeler gelecek nesillere aktarılır. Toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlayan tarih, toplumdaki manevi değerlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum tarihin aktarımının ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir.

Son yıllarda ülkemizde tarihi olay veya kişileri ele alan film ve TV dizilerinin sayısında artış gözlenmektedir. Bu artış ile birlikte toplumda tarihe olan ilgi de artmıştır. Bu durum tarihimizin aktarımında önemli bir gelişme olmakla birlikte, bu aktarımın tarihi kaynaklara uygun olmasını da gerektirmektedir." dedi.

İZLENME KAYGISI TARİHİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR

İşlendiği dönemin doğrularına uygun senaryolar hazırlanması tarihi sorumluluk açısından oldukça önemlidir diyen Kara şöyle konuştu; "Tarihi dizi veya filmlerin bazıları olayları doğrudan yansıtırken bazıları ise izleyiciye belirli bir bakış açısı kazandırmaya çalışmıştır. İşlendiği dönemin şartlarına, kurallarına ve doğrularına uygun senaryolar veya kurgular hazırlanması tarihi sorumluluk açısından oldukça önemlidir. Senaristlerin bir tarihçi titizliğine sahip olması gerekmektedir. Daha fazla izlenme uğruna geçmişi önemsizleştirme, anlamsızlaştırma ve popüler kültürün malzemesi haline getirme toplumun tarihe olan bakış açısını zamanla değiştirecek, tarihi ciddiyetimizi azaltacak, toplumsal kimliğimizin zarar görmesine sebep olacaktır. Türk ahlâk ve törelerinin, inançlarının, kahramanlıklarının anlatıldığı destan ve hikâyelerimiz de aynı tarihi ciddiyetle işlenmelidir. Dede Korkut hikâyeleri bize bu bilgileri veren eserlerden sadece bir tanesidir. Türklerin hayat tarzlarından devlet teşkilatına kadar bilgiler edindiğimiz Dede Korkut hikâyeleri son zamanlarda filmlere de konu olmuştur. Türk kültürü hakkında önemli bilgiler vermesi bu hikâyelerin aktarımını daha da önemli kılmaktadır. Burada yapılacak her hata veya izlenme kaygısı ile oluşturulan her senaryo tarihi olayları doğru kavramamıza ve yorumlamamıza engel olmakla birlikte milli tarih bilincine de ciddi zararlar verecektir.

Bu sebeplerle milli değerler ve hassasiyetlerimizin göz ardı edilmediği, tarih bilincini arttıracak ve geçmişimizi yeni nesillere tarihi gerçekliklere dayanarak aktaracak dizi ve filmlerin yapılması son derece önemlidir. Toplumumuza kendi tarihini doğru bir şekilde aktaracak dizi ve filmlerin sayısının artması desteklenirken milli hassasiyetlerimizi rencide edici yapımların denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması da sağlanmalıdır." dedi.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme