İller

2 Mart 2021 Salı

Nuh Çimento'da kar payı dağıtımı


Nuh Çimento Sanayi A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Nuh Çimento Sanayi A.Ş yönetimi tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere, 2020 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan solo gelir tablosu net karı 354.204.588 TL üzerinden şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatı gereği karın dağıtımının olağan genel kurula önerilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2020 yılı için ayrılmaması, kar payı ödeme tarihinin 30 Mart 2021 olarak belirlenmesinin 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder