İller

5 Mayıs 2020 Salı

Piyasadan haberler


ŞİRKET HABERLER İ

·

ADEL

Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan dönem zararı 83.000 TL oldu. (2019/3 dönem karı 3.299.000 TL)

·

AKCNS

Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem zararı 24.680.967 TL oldu.(2019/3 dönem karı 19.712.702 TL)

·

ALKA

Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan dönem karı 19.494.772 TL oldu. (2019/3 Dönem karı 6.709.005 TL)

·

CCOLA

Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net karı 126.986.000 TL oldu. (2019/3 dönem net zararı 2.595.000 TL)

·

CEOEM

26.03.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Onayının Uygun Görülmesi durumunda 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında çalışmaya ara verilecektir." denilmişti. Bu kapsamda İŞKUR'a yapılan başvuru kabul edilmiş olup, ilgili tarihler arasında çalışmaya kısmi olarak devam edilecektir.

·

CIMSA

Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 8.192.016 TL oldu. (2019/3 dönem karı 18.192.174 TL)

·

EGSER

Şirket Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. nezdinde 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Operasyon Grup Başkanı Sn.Bülent ZIHNALI, Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine,Genel Müdür Sn.Göksen YEDİGÜLLER, Operasyon Grup Başkanlığı görevine,Grup Şirketi Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Sn.Merter SAVAŞ, Ege Seramik Genel Müdürlüğü görevine,Lojistik ve Planlama Müdürü Sn.İshak Volkan DERİNBAY, Satış,Lojistik ve Planlama Müdürlüğü'ne atandığı paylaşılmıştır.

·

ENJSA

Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net karı 341.068.000 TL oldu. (2019/3 dönem karı 297.419.000 TL)

·

HUBVC

Şirketin 05.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinin %100'ne sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne ("STRS") 400.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiş olup, 05.05.2020 tarihinde ödeme yapılmıştır. Şirketin STRS'ye verdiği sermaye avansı 05.05.2020 itibariyle toplam 1.596.000 TL olmuştur.

·

MAKTK

Şirket, Yönetim Kurulunun 05/05/2020 tarihli kararı çerçevesinde; resmi makamlarca önerilen tüm tedbirlere uyulmak ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam etmek suretiyle 06/05/2020 tarihinde tekrar üretime başlayacaktır.

·

MRDIN, ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYEC

27.03.2020 tarihli Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na konu olan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 05.05.2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.

·

NATEN

Şirketin 25/03/2020 tarihli özel durum açıklaması ile "Covid-19 salgını önlemleri kapsamında geçici süre ile merkez ofis çalışma saatlerinin 13:00-18:00 olarak düzenlenmesi" duyurulmuştu. Şirketin Güneş Elektrik Santrali müteahhitlik faaliyetlerinin hızlı bir şekilde artması sebebi ile  merkez ofis çalışma saatleri 09:00-18:00 olarak değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda, gerek çalışanların ofise ulaşımlarında, gerek ofis içi faaliyetleri esnasında gerekli her türlü önlemler üst düzeyde alınmaya devam edecektir.

·

SERVE

Bayilik sözleşmesi ile ilgili 04.05.2020 tarih ve 11.39.01 yapılan KAP açıklamasının düzeltilmesi hakkında

·

TEBNK

Banka'nın 2020 yılı 3 aylık solo dönem karı 396.091.000 TL oldu. (2019/3 dönem karı 312.437.000 TL )

·

TKFEN

Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net karı 47.059.000 TL oldu. (2019/3 dönem karı 782.267.000 TL)

·

YGGYO

20.03.2020 tarihinde sahibi olduğu Ankamall AVM'nin Coronavirüs salgını nedeniyle market ve eczane hariç kapatıldığı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanımızın 04.05.2020 tarihinde Alışveriş Merkezlerinin faaliyete geçmeleri hakkında yaptığı açıklamaya istinaden Ankamall AVM'nin 11.05.2020 tarihinde açılmasına karar verilmiştir. Kiracılar Mayıs ayında mağazalarını açıp açmama konusunda serbesttir. Mayıs ayında ister açık olsun ister kapalı olsun kiracılardan kira bedeli talep edilmeyecektir.  Kamu tarafından aksi bir karar alınmaması koşulu ile 01.06.2020 tarihinden itibaren ise tüm kiracılar (İçişleri Bakanlığı kararı ile kapatılanlar hariç) mağazalarını açmak mecburiyetinde olacaktır. Şirkete muaccel borcu olmaması ve Şirket ile herhangi bir hukuki ihtilafı bulunmaması şartıyla kiracılara Haziran ayı kira bedeli olarak, uygulanan sabit kira bedelinin %50'si fatura edilecektir. Ciro kirası %50 indirimli olarak düzenlenen kira faturasının üzerinde olması halinde aradaki fark ilave kira bedeli olarak talep edilecektir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 30/04/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,60-3,68 fiyat aralığından 597717 adet alım, 610017 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 30/04/2020 tarihi itibariyle %10,07 sınırına ulaşmıştır.

·

AVGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

·

BIMAS

Sermaye Piyasası Kurulunun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca, söz konusu pay geri alım programı 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile birlikte, 05.05.2020 tarihinde sona ermiştir.

·

BORSA İSTANBUL A.Ş./ SOKM

Payları Borsa Yıldız Pazarı'nda işlem gören Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu, Şirket sermayesinin %0,16'sına tekabül eden toplam 980.432 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 10,61 TL fiyatla Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 06/05/2020 tarihinde gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

·

BURVA

Kenan YURTBAY BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 04.05.2020 tarihi itibariyle %10,13'e ulaşmıştır

·

FLAP

Osman Turgut FIRAT 04.05.2020 tarihinde FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş payları ile ilgili olarak 3,51 - 3,57 TL fiyat aralığından 88.929 TL toplam nominal tutarlı alış gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş sermayesindeki payları/oy hakları 04.05.2020 tarihi itibariyle % 4,57 sınırına ulaşmıştır.

·

MEPET

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 05.05.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 1,78-1,79 TL fiyat aralığından 325.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 05.05.2020  tarihi itibariyle % 1,09 olmuştur.

·

METRO

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 05.05.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,30-TL fiyatından 1.500.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 05.05.2020 tarihi itibariyle % 1,17 olmuştur.

·

METRO

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 05.05.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,30-TL fiyatından 2.000.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 05.05.2020 tarihi itibariyle % 1,67 olmuştur.

·

POLHO

Ahmet Ertuğrul BİTLİS 30.04.2020 - 30.04.2020 tarihinde POLİSAN HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,45 - 2,51 TL fiyat aralığından 700.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte POLİSAN HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30.04.2020 tarihi itibariyle %23,083 sınırına ulaşmıştır.

·

RYGYO

Egemen DÖVEN 04.05.2020 - 04.05.2020 tarihinde REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,16 - 5,29 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 04.05.2020 tarihi itibariyle %7,18 sınırına ulaşmıştır.

·

RYGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dalal Street LLC. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

·

RYSAS

Egemen DÖVEN 04.05.2020 - 04.05.2020 tarihinde REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,88 - 6,95 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 04.05.2020 tarihi itibariyle %5,09 sınırına ulaşmıştır.

·

SALIX

Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak,10.04.2020 tarihinde 5.00 TL'den 50.000 adet ve 04.05.2020 tarihinde 6.05 TL'den 54.783 adet pay satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

PENGD

22 Nisan 2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirketin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.600.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000.- TL artırılarak 175.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, karar verildiği açıklanmış olup ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05 Mayıs 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak İzahname KAP'ta yer almaktadır.

·

ATLAS

Şirketin 30.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000.-TL (%100 Bedelli ) arttırılarak 60.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,30.000.000.-TL'lik artırılan sermayenin nominal değeri üzerinden ( 1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına, ve ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%100) oranında yeni pay alabilmelerine, Halka arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınmasına, bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

·

SKTAS

Şirketin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahname KAP'ta yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edileceği açıklanmıştır.

Kaynak:A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder