İller

18 Haziran 2020 Perşembe

Piyasadan haberler


ŞİRKET HABERLER İ

·

AEFES

Kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-", görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Bu kredi notu, Anadolu Efes'in güçlü marka portföyü ve ihtiyatlı sermaye yapısıyla ana pazarlarında sahip olduğu lider konumunu yansıtmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Efes'in Rusya ve Ukrayna'da gerçekleştirdiği ortaklıktaki karlılığı güçlendirmeye devam etme kabiliyetine ve Türkiye'de pazar payını ve karını stabilize etme potansiyeline yönelik olarak Fitch'in beklentileriyle desteklenmektedir. Fitch Anadolu Efes'in likidite profili açısından yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiştir. Şirket tarafından açıklanan 2020 yılına ilişkin temettü dağıtım teklifi Fitch'in tahminlerinde dikkate alınmıştır.

·

BORSA İSTANBUL A.Ş.   DENGE

Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda (GİP) işlem gören Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü ile Şirketin ve bağlı ortaklıklarının faaliyet durumları dikkate alındığında, Kotasyon Yönergesinin (Yönerge) 35'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının c) bendi kapsamında paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve aynı maddenin (3)'üncü fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 18/06/2020 tarihinde kapatılmasına ve 19/06/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmede gerekli özeni göstermesi konusunda Yönergenin 23'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının a) bendi, Borsaca gerçekleştirilen incelemede talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve tam olarak iletilmemesi nedeniyle Yönergenin 23'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının b) bendi hükümleri kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.

·

DERAS

Şirket %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. ile Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. arasında daha önce 2013 yılında yapılmış ve her yıl yenilenen anlaşmaya ek olarak ; Alaçam markalı ürünleri satmaya yönelik bir  distribütörlük ek protokolü yapılmıştır. İstanbul ili Bahçelievler,Bayrampaşa, Güngören ve Esenler  ilçelerini kapsayan dağıtım ek protokolünün zaman içerisinde toplam hasılaya olumlu bir etki yapması beklenmektedir.Bu protokol ile ilgili yeni bir yatırıma ihtiyaç duyulmamaktadır. 17.06.2020 tarihinde yapılan bildirime ek olarak bu duyuru yapılmıştır.

·

ESCOM

İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den verilen bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım yapmak strateji doğrultusunda, kişilerin 2. el eşyalarının değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan kişiler arası (c2c) eşya takas platformu Barty'ye (BARTY MOBİL İNTERNET SERVİSLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 200,000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.

·

GEREL

Gersan ile N'Dustrio Trading LLC arasında UVC Led Armatürlerinin üretimi ve satışı işlerini kapsayan toplam bedeli 2.000.000,00 USD tutarında malzeme imalat ve satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde  gerçekleştirilecektir.

·

HUBVC

17.06.2020 tarihinde, Şirket sermayesinin %5,33'ne sahip olduğu, iştiraki The Meditation Company GMBH ("Meditasyon") hakkında bir internet sitesinde "Meditopia, 60 milyon dolar değerleme ile yeni yatırım turunu tamamlamaya hazırlanıyor." şeklinde haber yayımlanmıştır. İştirakin yeni bir yatırım alma hususunda görüşmeler yürütmekte olup, Şirket tarafından gelişmelere göre Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılacaktır.

·

ISGSY

İştiraki Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de ("Tatilbudur") %63,75  oranında pay sahibi olan MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("MCI") ile Çetin Yılmaz arasında varılan mutabakata istinaden Çetin Yılmaz'ın MCI'dan devralacağı paylardan Tatilbudur'un toplam sermayesinin %12,75'ine tekabül eden, toplam 102.000 adet payın Şirkete bila bedel devredilmesine ("Devir İşlemi") ilişkin Şirket ve Çetin Yılmaz arasında 17 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda bir Pay Devir Sözleşmesi ve ayrıca pay sahipleri ile Şirket arasında yeni bir Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Devir İşlemi'nin gerçekleşmesi bazı şartların gerçekleşmesine ve Rekabet Kurulu izninin alınmasına bağlıdır. Söz konusu iznin alınmasını ve şartların gerçekleşmesini müteakip gerçekleştirilecek Devir İşlemi sonrası Tatilbudur'daki pay oranı %32,75 olacaktır.

·

KATMR

Şirket, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Malıköy Mah. 22.Cad. N9 Sincan/ANKARA adresinde 17.06.2020 tarihinden itibaren 2.ci Üretim şubesi açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

·

KERVN

Borç Yapılandırması Hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

·

POLHO

Şirket ortaklarından ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Nilgün Kasrat, 16.06.2020 tarihinde toplam 200.000 adet pay satışı yapmıştır.

·

POLTK

Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Şirketin piyasa danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşma yapılmış olup, Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır.

·

SAFKR

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16/06/2020 tarihinde aldığı karar uyarınca, Şirket payları 18/06/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1)  sürekli işlem yöntemi ile  işlem görmeye başlayacaktır.

·

SALIX

12.04.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya istinaden iştirak Mustafa Kemal Paşa Enerji Üretim A.Ş.'ne ait 25 MW gücünde Biyokütle Elektrik Santrali (BES) projesinde gerekli izinler alınamadığı için projenin EPDK nezdinde iptali, teminat mektubunun iadesi ve proje icin geliştirici firma B Form Proje Muhendislik şirketine yapılan avans ödemelerinin iadesi için girişimlerde bulunmakta olduğu kamuoyuna duyurulmuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan aldığı sözlü bilgiye istinaden projenin iptalinin kurul tarafından uygun bulunduğu, gerekçeli kararın şirkete önümüzdeki günlerde tebliğ edileceği öğrenilmiş olup, proje geliştirici B Form Proje Muhendislik şirketine yapılan avans ödemelerinin iadesi için gerekli hukuki işlem sözleşmede anlaşmazlıkların çözümü için kararlaştırılmış olan İstanbul Ticaret Odasi Tahkim Merkezi (İTOTAM) nezdinde başlatılmıştır.

·

SASA

Şirketin 17.06.2020 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 3.065 kişi olup Petrol-İş Sendikası üyesi 472 kişi bulunmaktadır.Şirket ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak, Petrol-İş Sendikası 10.07.2020 tarihinde kimya iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerinde grev uygulamasına başlama kararı almış olup kararı işyerinde ilan etmiştir.İşçi sendikası ile İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.

·

SERVE

Sn. Veysi Kaynak'ın Pay alım teklifinden muafiyet talebi hakkında KAP'ta yer alan bildirim

 

TCELL

 

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor. TVF'den yapılan açıklamaya göre, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell'in en büyük ortağı durumuna gelecek. TVF'nin hem özel sektörde faaliyet gösteren hem de yurt dışı borsalarda işlem gören bir şirkete yaptığı ilk yatırım olan bu satın alma, fonun, Türkiye'nin rekabetçi şirketlerini destekleme stratejisinin bir parçası olarak nitelendiriliyor. Kaynak: Anadolu Ajansı ve Matriks
 

·

UTPYA

Şirkete ait, Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesinde bulunan Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne devir işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli son aşama olan T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı onayı süreci halen devam etmektedir. İzin sürecinin uzun sürmesi ve bu esnada Covid-19 salgını sebebi ile geç de olsa başlayan 2020 Turizm Sezonunda hizmet verebilmek için Utopia World Hotel, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan " Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme & İçme Ünitelerinin Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri" kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazanmıştır. Bu bağlamda otelimiz 08.07.2020 tarihinde misafirlerini ağırlamaya başlayacaktır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

AVGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'tta yer almaktadır.

·

HATEK

Hüyam GAZEL 16.06.2020 - 16.06.2020 tarihinde HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,5 - 9,58 TL fiyat aralığından 46.765 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 16.06.2020 tarihi itibariyle %0,118 sınırına ulaşmıştır.

·

IHYAY

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması KAP'ta yer almaktadır.

·

ITTFH

17.06.2020 tarihinde Grup şirketlerinden Seha İnşaat A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirket (İttifak Holding A.Ş.) payları ile ilgili olarak 3,03-3,04 fiyattan 188.613 adet  ve şirket tarafından 3,03 - 3,04 fiyat aralığından 300.000 adet  pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte grup şirketi Seha İnşaat A.Ş.'nin  İttifak Holding A.Ş. sermayesinde payı kalmamış ve  şirketin sermayede pay oranı %0,06 olmuştur.

·

KRDMB, KRDMD

YOLBULANLAR NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 16.06.2020 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,75 TL fiyattan 400.000TL toplam nominal tutarlı Kardemir B satış ve 2,76 TL fiyattan 500.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 16.06.2020 tarihi itibariyle % 1,40 sınırına ulaşmıştır.

·

MEPET

17.06.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,59-2,63 TL fiyat aralığından 122.292-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 17.06.2020 tarihi itibariyle % 1,49 olmuştur.

·

METAL

Günce DEMİR 17.06.2020 - 17.06.2020 tarihinde METAL GAYRİMENKUL A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,27 - 1,27 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte METAL GAYRİMENKUL A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 17.06.2020 tarihi itibariyle %4,75 sınırına ulaşmıştır

·

MSGYO

Önder TÜRKKANI 27.01.2020 tarihinde MSGYO payları ile ilgili olarak ortalama 2,18 TL fiyattan 70.000 adet satış , 03.03.2020 tarihinde ortalama 1,87 TL fiyattan 30.000 adet alış, 16.06.2020 tarihinde ortalama 2,86 TL fiyattan 200.000 adet satış gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ile birlikte MSGYO sermayesindeki payı/oy hakkı 16.06.2020 tarihi itibariyle %32,73 e inmiştir.

·

PEKGY

Şirket ortaklarından Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler KAP'ta paylaşılmıştır.

 

SALIX

Hissedarlardan Serpil Duranoğlu'ndan gelen hisse satışı bilgisini göre; Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak, 16.06.2020 tarihinde 4500 adet 10,30 TL'den satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

·

SEKFK

ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 16.06.2020 - 16.06.2020 tarihinde ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,7 - 4,74 TL fiyat aralığından 45.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 16.06.2020 tarihi itibariyle %12,59 sınırına ulaşmıştır.

·

SKBNK

Bankaca 17.06.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgiler KAP'ta paylaşılmıştır.

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

BLCYT

Şirketin mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 67.500.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine, Artırılan 22.500.000 Türk Lirası'nın;22.500.000 Türk Lirası'nın 3 Haziran 2020 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu kararı doğrultusunda 16.550.013,55 TL'si 2019 yılı kâr payından,5.949.986,45 TL'si 2018 yılı kâr payından, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama ve hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 50 oranında 22.500.000 TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,İhraç edilecek 22.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme