İller

10 Kasım 2020 Salı

Piyasadan haberler


AVOD

Çorum Boğazkale'de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madeninin satış ve ortaklık konularıyla ilgili gizlilik sözleşmesi imzalamış olduğu bilgisi, 20.10.2020 tarihinde, KAP açıklaması ile yatırımcılara duyurusu yapılmıştır. Özel Durumlar Rehberi'nin aşağıda ki maddeleri kapsamında;Bakır madeni sahasında ortaklık veya satın alma olanaklarını görüşmek üzere, Koç Holding iştiraki  Demir Export  A.Ş. şirketi ile gizlilik sözleşmesi imzalanmış olduğu Yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

BANVT

Şirket'in 2020 yılı 9 aylık konsolide net zararı 109.249.658 TL oldu.  (2019/9 AYLIK: 136.670.030 TL)

BORSA İSTANBUL A.Ş.    MARKA

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA.E)  payında 11/11/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması"  önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/12/2020'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   ACSEL, PINSU

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ACSEL.E ve PINSU.E paylarında 11/11/2020 tarihli işlemlerden  (seans başından) 25/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

DYOBY

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, 22.10.2020 – 22.10.2023 tarihleri arasında ve toplam 59.057.500 TL'lik sabit yatırım tutarı, ve 110 kişilik istihdam kapsamına sahip 22.10.2020 tarih, 516194 ve 516295 numaralı Yatırım Teşvik Belgeleri alınmıştır.4. Bölge bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgeleri'nde öngörülen destek unsurları "KDV istisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti",  "Faiz Desteği ", "Vergi İndirimi %70, YKO %30" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl" şeklindedir.

EKGYO

Şirket projelerinden Ankara Başkent Emlak Konutları 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi'nde, 29401 Ada 10 (Eski 7) Ticaret Parselinin (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 06.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.

ETILR

Şirketin sahip olduğu Gayrimenkulün satışı hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

EXIMB

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır.

GLBMD

İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.

GOLTS

Şirket Yönetim Kurulu' nun 10.11.2020 Tarih 2020/30 nolu toplantısında; planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketin klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin yaklaşık %40 'ını temsil etmekte olan 1.fırınımızın 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.

MEMSA

Şirketin Adana'da bulunan tekstil fabrikasına ait elektrik abonelik ve tüketim bedellerine ilişkin olarak Enerjisa Toroslar Perakende Satış AŞ tarafından başlatılan ve detayına 31.12.2018 tarihli mali tabloların dipnotlarında yer verilen (ana para tutarı 1.327.153 TL) icra takipleri ile buna bağlı olarak taraflar arasında süregelen diğer dava ve ihtilaflar hususunda devam eden görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya varıldığı, buna göre şirket tarafından 30.09.2020 tarihine kadar 750.000 TL tutarında ödeme yapılacağı, ödemenin yapılması halinde alacaklı tarafından başlatılmış olan icra takiplerinden vazgeçileceği ancak bahsi geçen ödemenin henüz gerçekleştirilemediği duyurulmuştu. Gerçekleştirilemeyen 750.000 TL tutarındaki ödemenin 30.09.2021 tarihine kadar ertelenmesi konusunda Enerjisa Toroslar Perakende Satış A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

TSPOR

Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder