İller

11 Kasım 2020 Çarşamba

Piyasadan haberler


AKGRT

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketin 01.01.2020- 31 .10.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 31.10.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı GENEL TOPLAM (yılbaşından bugüne)  3.951.312.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

ARCLK

30.09.2020 tarihli açıklamaya takiben Ardutch B.V. üzerinden dolaylı olarak sermayesinin %100'üne sahip olduğu Beko Electrical Appliances Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığı tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangsu Eyaleti Changzhou şehrinde bulunan üretim tesisi, tesisin bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit varlıkların, KDV yükümlülüğü sonrası nihai olarak 112.346.397 CNY (yaklaşık 139 milyon TL) tahsil edilmek suretiyle Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co. Ltd.'e devri için tüm ön koşullar ve satış sözleşmesinde belirtilen kapanış şartları 11.11.2020 tarihi itibariyle yerine getirilmiş olup, satış bedelinin 105.000.000 CNY tutarındaki peşin kısmının tahsili ile birlikte devir işlemi tamamlanmıştır.

AVOD

Şirketin, İzmir Menderes Belediye'sinden ihale usulü ile 18.06.2020 tarihinde satın alındığı 3 ada 49 parsel deki 60.000 m2 taşınmaz, İzmir Adnan Menderes Havaalanına çok yakın mesafede olması nedeni ile kiralama amaçlı depolama alanı ve antrepo yapılabilmesi için imar planı çalışmalarına başlatılacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

ITTFH

BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU; Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi: 12.11.2020 Birincil Piyasa Bitiş Tarihi: 13.11.2020 Pay Grup Bilgileri: B Grubu, ITTFH, TREITFK00018     Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL): 29.637.148,212 TL

ETILR

Şirketin, Romanya Master Franchise Sözleşmesi, Master Franchise Sözleşmesi karşı tarafının vefatı nedeniyle, şirketce tek taraflı feshedilmiştir.

IDGYO

Şirket portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 Arsa Paylı, 5.Blok 8-21 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 10.11.2020 tarihi itibarı ile 2.178.217,82TL + KDV bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarihli değerleme raporundaki değeri 1.825.000TL (KDV Hariç)'dir.

ITTFH

19.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde A Grubu imtiyazlı 9.000.000 TL, B Grubu imtiyazsız 91.000.000 TL toplam 100.000.000 TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, A Grubu imtiyazlı 27.000.000 TL, B Grubu imtiyazsız 273.000.000 TL toplam 300.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla , % 300 oranında artırılarak 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 27.10.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 10.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan A Grubu imtiyazlı payların toplam nominal değeri 18.845.354,910, B Grubu imtiyazsız payların toplam nominal değeri 29.637.148,212 TL'dir.

KAMUYU AYDINLATM PLATFORMU

 

MARKA

Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı;Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 28.10.2020-10.11.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 12.11.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Adı Soyadı       MKK Sicil No

TAHSİN ÇAKI   27113750

KUBİLAY FAAL 39072661

ENDER GÜÇLÜ 24175368

FATİH ÖZDEMİR 43874198

ORHAN GÜÇLÜ 21257605

İSMAİL HAKKI ARSLAN 42314031

ÖMER DİNÇ 24140299

AHMET ÖZEL 32370886

CANER ERDEM 38378234

MUZAFFERHAN ÖZDEMİR 44423562

Karar 2020/69 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.

MPARK

Rekabet Kurulu Soruşturmasına İlişkin KAP'ta yer alan detaylı açıklama

OYAKC

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketin %100 iştiraki olan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirket tarafından, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin olarak, imzalı Duyuru Metni Taslağı, Birleşme Sözleşmesi Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

RTALB

Şirketin Koranavirüs önlemleri kapsamında RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş tarafından denetlenerek tüm üretim alanlarını kapsayan "SAFE COVID-19 Güvenli Üretim Alanı" belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede periyodik olarak ilgili kriterlere göre denetlenecek olan tesisde üretim süreci ve personelin Covid-19'a karşı gerekli ve yeterli önlemlerle iş sürekliliğinin sağlandığı tescil edilmiştir.

THYAO

Ortaklığın Ekim 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları; Ekim 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir.Yolcu doluluk oranı Ekim 2020 döneminde %66,4 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2019 döneminde 143.864 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,4'lük azalışla 131.775 tona düşmüştür.

YKSLN

Transit İhracat İşbirliği Anlaşması hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder