İller

15 Kasım 2020 Pazar

Piyasadan haberler


ARMDA

Armada Bilgisayar,  12  Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Aruba Networks EMEA İş Ortakları Ödül Töreninde "CERTA Bölgesi Yılın Aruba Distribütörü"  ödülünü almaya hak kazanmıştır.

AVOD

Çorum Boğazkale'de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madeninin satış ve ortaklık konularıyla ilgili; 20.10.2020 tarihinde KAP açıklaması ile durusu yapılan, Demir Export  A.Ş. şirketi ile imzalamış olduğumuz gizlilik sözleşmesi sona erdirilmiş olup, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. şirketi ile Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır.

BAYRK

15.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunulan makine siparişilerin %60 oranında (761.700 USD) teslimatı tamamlanmıştır.Kalan makine techizatın teslimatı ise en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş. PINSU

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 16/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 15/02/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.TKURU

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Taze Kuru Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TKURU.E) payında 16/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat Yöntemiyle İşlem Görme", "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.TKURU.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/02/2021'dir.Diğer taraftan, TKURU.E payında halen uygulanmakta olan "Piyasa Emri ve Piyasada Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" tedbirinin uygulanacağı son tarih ise 26/11/2020'dir

DARDL

Pazar Değişikliği Müracaatı Hakkında KAP'ta paylaşılmıştır.

DENGE

İstanbul'da faaliyette bulunan 714480 Ticaret Sicil nosu ile İstanbul Ticaret odasına kayıtlı Fer yapı A.Ş.'nin en az %50 payının Denge Yatırım Holding A.Ş.'ne devri konusunda, Şirket ile Fer Yapı A.Ş. hissedarları arasında 13.11.2020 tarihinde, görüşmelere başlanmış ve konuyla ilgili gizlilik anlaşması imzalanmıştır.

ENJSA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 12/11/2020 tarihli ve 9686 sayılı Kurul Kararı ile elektrik dağıtım şirketleri için dördüncü tarife döneminde (2021-2025) düzenlemeye tabi varlık tabanına uygulanacak reel makul getiri oranı (RMGO) ile yatırım harcamaları itfa süresini açıklamıştır. Karara göre vergi öncesi RMGO değeri %13,11 (2018-2020:%14,60) ve yatırım harcamaları itfa süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir (önceki:10 yıl).  Karşılaştırılabilirlik amacıyla Şirketin hesapladığı yıl ortasına düzeltilmiş RMGO değeri ise %12,30'a denk düşmektedir (2018-2020:%13,61).

EXIMB

Türk Eximbank, uluslararası piyasalardan Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde 397,9 milyon avro ve 99,8 milyon ABD doları tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etmek üzere kredi anlaşmasını 12.11.2020 tarihinde imzalamıştır.

FADE

Günümüz gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde, tarım sektörü adı altında birlikte ele alınan "Bitkisel ve Hayvansal Üretim" payında ki çalışmalar hızla devam etmekte olup, hayvan çiftliği yatırımı kapsamında küçükbaş hayvan sayısı; %100 kapasite sayısı olan 1.000 Adet'e ulaşmıştır. Bunun yanında büyükbaş hayvan yatırımına da başlanmıştır

FONET

Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 23.10.2020 tarihinde duyurusunu yaptığı "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 5.075.193,00 TL'dir.

GLYHO

Valencia Kruvaziyer Limanı hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

HUBVC

Sermayesinin %100'ne sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 13.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 18.871.137 TL tutarındaki sermayesinin 3.128.863,00 TL artırılarak 22.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup Şirketin 12.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin sermaye artışına 3.128.863,00 TL tutarında iştirak edilmesine ve toplam 3.128.863,00  TL karşılığında her biri 1 TL nominal değerde 3.128.863 adet primsiz nama yazılı pay edinilmesine, iştirak edilecek 3.128.863,00 TL'nin 1.532.863 adet paya karşılık gelen 1.532.863,00 TL'lik kısmının nakden taahhüt edilmesine ve Türk Lirası veya karşılığı olan yabancı para olarak ödenmesine ve 1.596.000 adet paya karşılık gelen 1.596.000,00 TL'lik kısmının ise  Şirketin bağlı ortaklığına daha önceden verdiği 1.596.000,00 TL sermaye avansının sermayeye dönüştürülerek karşılanmasına karar verilmiş, 1.532.863,00 TL'lik nakdi sermaye taahhüdü 13.11.2020 tarihinde bağlı ortaklığa nakden ödenmiştir.

INVEO, GEDIK

25 milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete  3.712,500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere  toplam sermayesinin %14,85' ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştık. "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." nin kuruluş izni için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin 06.10.2020 tarihinde yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.11.2020 tarih ve 2020/70  sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.

KONTR

16.10.2020 tarihli açıklamada; Meram EDAŞ Sorumluluk Alanı içerisinde Kimyasal Enerji Depolama İşinin 380.000,00USD+KDV Toplam Değerlendirme bedeliyle firmamız Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. uhdesinde kaldığı ve 380.000,00USD+KDV olan sözleşme bedelinin sözleşme tarihindeki TCMB satış kuru üzerinden TL'ye dönüleceği kamuya açıklanmıştı.Bahsi geçen projenin sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 2.998.960TL tutarındadır.İşin 210 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

PKENT

Bolu Valiliği ÇED Raporu hakkında KAP'ta yer alan bildirim

RTALB

Şirket tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin tanı sürecinin ilk aşamasında kullanılan MagicPrep kitinin test çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir.

SASA

Daha önce kamuoyuna duyurduğu; Adana yerleşkesinde yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton/yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak amacıyla hazırlanan ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

SASA

31152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Tebliği (Tebliğ N 2020/5) ile açılan soruşturma sonucunda; 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı Polietilen Tereftalat Cips (Polyester PET Cips) ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirilmiştir.13/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ek mali yükümlülük birinci yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 ABD Doları/ton ve üçüncü yıl 56 ABD Doları/ton şeklinde belirlenmiştir.

SNGYO

Şirketin sahip olduğu Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii'nde yer alan 1598 ve 2918 no.lu parsellerden oluşan taşınmazların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kısmi bölünmesi suretiyle, paylarının tamamı Şirkete ait olan yeni bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına Konuya ilişkin hazırlıkların ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

TCELL

Şirket Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörlüğüne 13 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Ali Serdar Yağcı atanmıştır.

VESTL

12.11.2020 tarihli basın açıklamasına istinaden, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (Vestel Elektronik), İspanyol enerji şirketi Iberdrola S.A.'nın (Iberdrola) uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için açtığı ihaleyi kazanmış olup projenin 3 tedarikçisinden biri olmak üzere Iberdrola ile anlaşma imzalamıştır. Iberdrola'nın sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak hayata geçirilecek bu proje kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'da 150 bin adet elektrikli araç şarj istasyonu kurulması planlanmaktadır. Projenin toplam büyüklüğü 45 milyon Avro civarındadır. Vestel Elektronik bu proje kapsamında 5 yıl içinde Iberdrola'nın başta İspanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kuracağı elektrikli araç şarj istasyonları için 50.000 adet EVC04 EV şarj cihazı sağlamayı planlamaktadır.

YKBNK

Bankaca 28.10.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile; 367 gün vadeli 284 milyon ABD Doları ve 440.5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 805 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı ve sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabileceği duyurulmuştu.İlave katılım neticesinde Bankaca sağlanan sendikasyon kredisi tutarı 334 milyon ABD Doları ve 440.5 milyon Avro olmak üzere yaklaşık toplam 855 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder