İller

22 Kasım 2020 Pazar

Piyasadan haberler


BRMEN

Şirket 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda; Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan uzman kuruluş görüşü çerçevesinde, değerleme raporlarındaki eksikliklerin taşınmazın değerinde önemli bir etki doğurabileceği savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından,  söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer üçüncü bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılan değerleme çalışması neticesinde bulunan 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak, pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanmasına ve 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da söz konusu taşınmaz için verilen satış yetkisinin Yönetim Kurulunca ayrıca değerlendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

GARAN

Bankanın Kredi Riski Yönetimi Başkanı Sn. Ali  Temel görevinden ayrılmış olup, yerine halen bankanın iştiraki olan Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de (GarantiBBVA Mortgage) Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Murat Atay'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben atanmasına karar verilmiştir.

IDEAS

Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama Hakkında KAP'ta yer alan bildirim

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.    ALBRK

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre; Fıtnat Fazıla Topbaş, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 15 milyon 928 bin 698 TL nominal tutarlı Albaraka Türk Katılım Bankası pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yaptı.

OYYAT, KRVGD

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin ekleri KAP'ta paylaşılmıştır.

PRZMA

Halihazırda Tandem Yayıncılık tarafından işletilmekte olan Silivri Selimpaşa'da bulunan otel ve restaurantın 01.01.2021 tarihinden itibaren şirket tarafından işletmesinin devralınmasına ve covid önlemleri kapsamında uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.

TAVHL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 Kasım 2020 tarihinde yapılan Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesine en iyi teklifin başka bir şirket tarafından verildiği öğrenilmiştir.

TRCAS

Denizli'de Petrol Arama Faaliyeti hakkında KAP'ta yer alan bildirim

TTKOM

Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AA+ (tur)" dan "AAA (tur)" a yükseltti. Kuruluş, yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü ‘Negatif' ten ‘Durağan'a revize etti. Yabancı para notu (IDR) "BB-" ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu "BB-" olarak teyit edildi.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder