İller

9 Kasım 2020 Pazartesi

Piyasadan haberler


ASELS

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; bir savunma sistemi çözümünün ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 118.000.000,- AVRO tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir.

AYGAZ

Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Kuleli Tankercilik A.Ş.(‘Kuleli')'nin 14 Mart 2019 tarihinde %100'ünü devraldığı Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısa vadeli kredilerinin kapatılarak, yürütmekte olduğu su faaliyetiyle ilgili devam eden yatırımlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amaçlarıyla yapacağı sermaye artırımına katılmak üzere  Kuleli'nin sermayesinin 80.000.000 TL arttırılarak 98.000.000 TL'ye yükseltilmesi dolayısıyla yapılacak sermaye artırımına iştirak edilmesine, bu tutarın şirketce muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilerek 31.12.2020  tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.      RTALB

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RTALB.E paylarında 10/11/2020 tarihli işlemlerden  (seans başından) 24/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     MERKO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MERKO.E payları 10/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 24/11/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.  SONME

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME.E)  payında 10/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması"  önleyici tedbirleri uygulanacaktır.SONME.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/02/2021'dir.

CLEBI

Şirket'in 2020 yılı 9 aylık konsolide net zararı 204.173.528 TL oldu.  (2019/9 AYLIK: 162.511.370 TL)

DOAS

Şirket'in 2020 yılı 9 aylık konsolide net karı 741.178.000 TL oldu.  (2019/9 AYLIK: -2.813.000 TL)

ECZYT

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi hükmü çerçevesinde; Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Bedriye Burcu Nergiz'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.

EKGYO

Şirket projelerinden İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi, İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Düşler Vadisi) kapsamında, 3202 Parselde yer alan 199 adet konut, 68 adet dükkan kullanımlı toplam 267 adet bağımsız bölüme ait Yapı ruhsatları alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 776 adet olmuştur.

EKGYO

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla, şirket tarafından 3.500.000 TL bağış yapılmıştır.

EREGL

Şirket tarafından, Türkiye'nin refrakter sektörü pazar lideri olan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerini satın almak üzere Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile görüşmelere başlanması amacıyla Şirket yöneticilerine yetki verilmiştir. 1972 yılından bu yana Kütahya'da operasyonlarını sürdüren ve 2012 yılında Yıldız Holding A.Ş. bünyesine katılan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. nezdinde finansal, hukuki ve operasyonel süreçler ile ilgili kapsamlı inceleme (due diligence) çalışmaları yapıldıktan sonra Şirketin tarafından bağlayıcı teklif verilmesi planlanmaktadır.

ETILR

Şirketin, İstanbul/Koşuyolu şubemiz için imzalanan  Franchise Sözleşmesi, şube işletmecisi tarafından yükümlülüklerin yerine  getirilmemesi nedeniyle, şirketce tek taraflı feshedilmiştir.

GOZDE, EREGL

Daha önce yapılan muhtelif özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulan portföy şirketlerinden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar kapsamında; 07.08.2019 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde, 25.02.2020 tarihli açıklama ile kamuya duyurulan sürecin devam etmesinin yanı sıra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir.

KERVN, AKBNK

Akbank T.A.Ş. ile şirket arasında Genel Kredi Sözleşmesinden doğan borçların ifası amacıyla şirkete ait payların Akbank T.A.Ş. tarafından satılması hakkında KAP'ta yer alan bildirim

KFEIN

İştirak ve sermaye yapıları açısından daha sade yapıya kavuşulması ve böylece ek tasarruf ve operasyonel verimlilik artışı sağlanması amacıyla, Şirketin %45 oranında iştiraki olan, 150.000 TL ödenmiş sermayeli KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.' de sahip olduğu 67.500 adet nama yazılı payın tamamının; Letven Ventures Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi 'ne toplam 67.500 TL bedel karşılığında devrine karar verilmiştir.

KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirket'in 2020 yılı 9 aylık konsolide net zararı 396.498.351 TL oldu.  (2019/9 AYLIK: 209.277.723 TL)

KUTPO

Şirket tarfından Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No : 3C1/96 Söğütözü-ÇANKAYA / ANKARA adresinde ''KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. NEXT LEVEL AVM MAĞAZA  ŞUBESİ'' ünvanlı yeni mağaza açılmasına karar verilmiştir.

OYAKC

Oyak Çimento Fabrikaları'nın 2020 yılı 9 aylık konsolide net karı 159.584.694 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 35.439.553 TL)

PGSUS

2020 yılı Ekim ayı trafik verileri KAP'ta paylaşılmıştır.

PGSUS

Şirket'in 2020 yılı 9 aylık konsolide net zararı 1.225.183.204 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 1.310.547.617 TL)

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2586 Ada 70 Parsel üzerindeki 10.326,55 m2 arsa üzerinde bulunan 1.620 m2 deponun 700 m2 depolama alanı ve idari bina "Beyazıt Pehlivan Krombey Süt ve Gıda Makinaları İmalat Sanayi"ye 01 Aralık 2020 tarihinden itibaren 5 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 5 senede 1.250.000-TL+KDV gelir elde edilecektir

TATGD

02.08.2019 ve 24.09.2020 tarihli özel durum açıklamaları ile Şirketin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerinin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlandığı kamuya açıklanmış; 13.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda ise gerçekleştirilen elektronik ihalede, İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd. Şti. tarafından verilen KDV hariç 85.500.000 TL tutarındaki teklifin en iyi teklif olduğu belirtilmiştir.Satışa ilişkin ön koşullar gerçekleştirilmiş ve satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş olup, 09.11.2020 tarihi itibariyle tapu devir tescil işlemleri tamamlanmıştır.

TMPOL

Üretim tesisinin çatısına kurmuş olduğu,Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün "Tesis Kabul" aşaması ve TEDAŞ'ın "nihai kabul" aşamaları tamamlanmıştır.20.07.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, güneş enerji santralinden üretilen elektriğin öz tüketimde kullanılmaya başlandığı belirtilmiştir. İlgili tarihten bugüne kadar gerçekleşen elektrik üretim ve tüketim verisi göz önüne alındığında, ges tesisi fabrikasının tüm elektrik ihtiyacının yaklaşık %60'ını karşılayacağı hesaplanmaktadır, dolayısıyla üretilen elektriğin tamamının öz tüketimde değerlendirileceği gözükmektedir.   Ayrıca güneş enerjisi santralinin ilk devreye alındığı temmuz ayından, bugüne kadar 986.245 kwh elektrik üretilmiş olup tamamı fabrika tüketiminde kullanılmıştır. Söz konusu tüketim miktarının ekim ayı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi elektrik tarifesine göre parasal değeri yaklaşık olarak 543.000 TL'dir

VAKBN

Vakıfbank'ın 2020 yılı 9 aylık konsolide net karı 5.490.542.000 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 2.020.109.000 TL)

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme