İller

4 Ocak 2021 Pazartesi

Ekici, Emekliler yine Sefalete Mahkum Edildi.


Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan EkiciEMEKLİLER YİNE SEFALETE MAHKUM EDİLDİ

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici emekli kesime yapılan % 8,36 zammın oldukça düşük olduğunu belirterek emeklilere halk dili ile "üvey evlat" muamelesi yapılmasını eleştirdi. Türkiye'de 13,2 milyon emekli ve hak sahibi olduğunu belirten Ekici, emekliler ve hak sahiplerinin işçilerden sonra çalışma yaşamının en büyük sosyal grubu olduğunu ifade ederek "Maaşlara yapılan yüzde 8,36 oranındaki artışla 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 167,2 TL zam yapıldı. Yeterli mi? Tabi ki değil. 2 teneke yağ parası. Torununa oyuncak, elbise, kira, faturalar, tatil, sinema, tiyatro vb ihtiyaçları zaten karşılamayacak bir miktar. İnsan onuruna yaraşır bir emekli maaşı bekliyorduk. Hükümete yakın müteahhitlere 2021 yılı için bütçeden gözü kapalı 30 milyar bütçe ayrılırken, otoyollara % 25 zam yapılırken hükümet resmen emeklileri yoksulluk ve sefalete mahkum etti. Tıpkı 7 milyon  asgari ücretliyi mahkum ettiği gibi" dedi.

MİLYONLARCA EMEKLİ VE HAK SAHİBİ SEFALET DÜZEYİNDE YAŞIYOR

Türkiye'de emeklilerin ve hak sahiplerinin aylıklarına ve gelirlerine ilişkin sağlıklı veriler bulunmadığını ifade eden Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici şunları ifade etti: "-SGK emekli ve hak sahiplerinin aylık ve gelir aralıklarına ilişkin verileri açıklamıyor ve bu yönde bilgi edinme başvurularını reddediyor. SGK en düşük ve en yüksek emekli aylığına ilişkin verileri yayımlasa da bu veriler gerçeği yansıtmaktan oldukça uzak ve metodolojisi belli değildir. SGK'nin emekli, dul ve yetimlerin aylık ve gelir aralıklarına ilişkin bilgileri açıklamaması nedeniyle emekli ve hak sahiplerinin aylık ve gelir durumu muamma haline gelmektedir.

TÜRKİYE'DE EMEKLİLER ARASINDA UÇURUM VAR

Yapılan bilimsel bir araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de emekli ve hak sahiplerinin;

Birinci yüzde 20'lik dilimi (2 milyon 634 bin kişi) ortalama 762,8 TL emekli aylık ve geliri almaktadır.

İkinci yüzde 20'lik dilimde yer alan 2 milyon 634 bin emekli ve hak sahibinin ise ortalama aylık ve geliri 1.252 TL'dir.

Üçüncü yüzde 20'lik dilimde yer alanların ortalama aylık ve geliri ise 2.284 TL olmaktadır. Emekli ve hak sahiplerinin dördüncü yüzde 20'lik dilimi 3.068 TL aylık ve gelir elde ederken

en üst dilimdeki emekli ve hak sahibinin ortalama aylık ve geliri ise 4.660 TL'ye ulaşmaktadır.

Bu verilere göre;

Türkiye'de 13,2 milyon emekli ve hak sahibinin 7,9 milyonu asgari ücretin altında aylık ve gelir almaktadır.

13,2 milyon emekli ve hak sahibinin sadece 5,3 milyonu 3 bin TL üzerinde ortalama aylık ve gelir elde etmektedir.

Üstelik bu tutarlar en düşük emekli aylık ödemesinin 1.500 TL'ye çıkarılması ile elde edilen miktarlardır.

Yaklaşık 5 milyon emekli ve hak sahibi asgari ücretin yarısı düzeyinde aylık ve gelir elde etmektedir.

EMEKLİ MAAŞLARI ARASINDA ADALETSİZLİK VE UÇURUM VAR

Türkiye'de en düşük emekli aylık ve geliri alan emeklilerin ilk dilimi ile en yüksek emekli aylık ve geliri alanlar arasındaki fark 7,5 kat. AB ortalaması 4,2 kat.

TÜRKİYE GENÇ EMEKLİLER ÜLKESİ ALGISI DA YANLIŞ BİR ALGIDIR

Türkiye'de emeklilerin yüzde 80'ne yakını 55 ve yukarı yaştakilerden oluşmaktadır. Bu nedenle Türkiye'nin "genç emeklilikler" ülkesi olduğu iddiası doğru değildir.

Türkiye'de emeklilik sonrası ortalama ömür beklentisi Avrupa'nın altında. Türkiye'de emeklilikte ortalama ömür beklentisi 17,6 yıl ile OECD ve Avrupa ortalamasının oldukça altında. Emeklilikte ortalama ömür beklentisi Fransa'da 25 yıl, Yunanistan'da 24 yıl. Bulgaristan, Arjantin, Şili, Meksika, G. Afrika, Kore, Hindistan gibi ülkeler ise ortalama ömür beklentisi Türkiye'den daha düşüktür.

EMEKLİLERİN YÜZDE 47'Sİ ÇALIŞIYOR

4,3 milyon (emeklilerin yüzde 47'si) emekli ya çalışmakta ya da iş aramakta. Çalışma hayatındaki emekli oranı 2002'de yüzde 36 idi. Şu anda bu oran yüzde 50'lere yaklaştı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder