İller

30 Ocak 2021 Cumartesi

Özderici Gayrimenkul'de kira ve satış gelirleri


Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, kira ve satış gelirlerine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle denildi:

''Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralama işlemlerinde tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce 2015 yılından itibaren farklı tarihlerde ilişkili taraf olmayan gerçek ve tüzel kişilere kiralanan ve kira artışlarına getirilen sınırlamalar sebebiyle fiili kira bedeli güncel kira ekspertiz değerlerinin altında kalan bazı uzun süreli kiralamalarda münferit şekilde kira ekspertiz değerinin % 95'inin altında kalan örnekler bulunmakla birlikte, 31.12.2020 tarihi itibariyle şirketimizin portföyünde bulunan Nuvo Dragos projesindeki 429 adet konutun aylık toplam kira gelirlerinin yıllık ortalamasının ekspertiz raporunda belirtilen değerler ile karşılaştırılmasında tebliğ'de belirlenen %95 sınırının üstünde kaldığı görülmektedir. Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan satış işlemlerinde, tebliğde belirtilen ekspertiz değerinin % 95'inin altında bir satış bulunmamakta ve aynı dönemde şirketimiz portföyüne bir gayrimenkul alım işlemi bulunmamaktadır.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder