İller

17 Ocak 2021 Pazar

Piyasadan haberler


AKMGY

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerimizin toplamı aylık KDV hariç 678.814 TL (KDV dahil 801.001 TL) olarak gerçekleşmiştir.

ANHYT

Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.684.083.167,65.-TL, hayat dışı 998.199,10.-TL olmak üzere toplam 1.685.081.366,75.-TL olarak gerçekleşmiştir.

ANSGR

Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi Genel Toplam 8.015.704.097 TL dir.

ARTI

Şirket Artı Yatırım Holding A.Ş'nin SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu), GİB (Vergi Dairesi) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO)  borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili kamu kurumlarına  yapılan resmi başvuru sonuçlanmıştır.Buna göre,SGK( Sosyal Güvenlik Kurumu), GİB(Vergi Dairesi) ve İTO borçları ilgili kanun çerçevesinde taksitli olarak ödenecek olup; toplam tutarlar KAP'ta paylaşılmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    JANTS

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle JANTS payında 18/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.JANTS payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/02/2021 'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    YAPRK

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri A.Ş. (YAPRK) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle YAPRK payında 18/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.YAPRK payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/04/2021 'dir.

DENGE

SİTE LOJİSTİK A.Ş.'NİN  %100 PAYINA SAHİP ERDAL KILIÇ''TAN, %75 'İNE TEKABÜL EDEN 750.000 TL.NOMİNAL DEĞERLİ PAYIN SATIN ALMA BEDELİ 26.250.000,-TL'DAN,  21.000.000,- TL'NA İNDİRİLMİŞTİR. DEĞERLEME RAPORUNA İLİŞKİN SEHVEN YAZILAN BİLGİLER DÜZELTİLMİŞTİR.

DENGE

FER A.Ş.'NİN, %25 'İNE TEKABÜL EDEN 500.000,- TL.NOMİNAL DEĞERLİ PAY 75.000.000,-TL.BEDELLE ŞİRKET TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTIR.

DERAS

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat .Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürün gamı büyüme stratejileri doğrultusunda genişlemesi, .adece ‘'içecek'' özelliği taşıyan tüketim maddesi dağıtımıyla sınırlı kalmayarak, her türlü gıda ve gıda dışı (temizlik vb.) hızlı tüketim maddesi dağıtımına da odaklanmasının planlanması nedeni ile, söz konusu büyüme stratejisi içinde sınırlı ve yetersiz kaldığı düşülen Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanının değiştirilmesine karar verilmiştir.

DESA

Forum Kayseri Alışveriş Merkezi, Hunat Mah. Sivas Bulv. N24/A Mağaza NL38-39 Melikgazi/KAYSERİ (Adres kodu:2513244547) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Forum Kayseri Desa Mağazası ünvanlı Şubenin,Forum Kayseri Alışveriş Merkezi, Hunat Mah. Sivas Bulv. N24/1 PK:38070 GF Blok Mağaza NL22b Melikgazi/KAYSERİ (Adres kodu:2540243645) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Forum Kayseri Samsonite Mağazası ünvanlı Şubesinin kapatılmasına karar verilmiştir.

DGGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlşkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca; 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama sözleşmelerin toplamı KDV hariç yaklaşık 2.459.324-TL olarak gerçekleşmiştir.

DNISI

Şirketin personel adedi dönem içinde iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmekte olup, Şirketin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ilişkin finansal raporlarında 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle 115 kişi olarak açıklanan personel sayısı, 13 kişi artarak 128 kişiye ulaşmıştır.

DZGYO

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40.maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca; 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2' sini geçmeyen kiralama işlemleri kapsamında; Şirketin portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2020 faaliyet yılında düzenlenen kira sözleşmelerinden elde edilen aylık kira geliri toplamı KDV hariç 109.971.-TL'dir.

EKGYO

13.01.2021 Çarşamba günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 20.01.2021 Çarşamba günü saat:14:30'da yapılacaktır.

EREGL, GOZDE

Şirket tarafından KAP'a yapılan 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketin Yönetim Kurulu kararı ile, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına (İşlem) ilişkin Şirket ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.Rekabet Kurulu'nun 14.01.2021 tarihli toplantısında, İşlem'e izin verilmesine karar verilmiş olup, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerinin satın alınması, diğer ilgili yasal onayların alınmasının ardından 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında kamuoyuna açıklanan şartlarla gerçekleşecektir.

ESCOM

İştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre; Nörolojik rahatsızlığı bulunan hastaların fizyoterapist olmadan da tedavi olmasını sağlayabilecek ev tipi tıbbi cihaz üretimi yapan Houston Bionics, Inc. girişimine 50.000 USD yatırım yapılmasına karar verildi. Geliştirdiği yazılım ile hastaların uzaktan rehabilitasyon deneyimini de arttıran Houston Bionics, milyonlarca hastayı birbirleriyle ve terapistlerle online olarak da buluşturabiliyor.Türkiye'de üretilen klinik olarak etkisi kanıtlanmış ve sertifikasyon süreçlerini tamamlanmış ürünlerin Avrupa'da satışlarına başlayan Houston Bionics,  2021'de ABD pazarına açılmayı hedeflemektedir. Şirketin geliştirdiği giyilebilir sistemler ile fizik-tedavi-rehabilitasyonda fark yaratacağına ve  yurtdışı pazarlarda kısa zamanda hızlı büyüme göstereceğine inanıyoruz.

FENER

Şirketin finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredi 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçları 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir.

HLGYO

Şirket ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. arasındaki kredi derecelendirme hizmeti sözleşmesi sona ermiştir.

HLGYO

Şirket mülkiyetinde bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 130 Ada 167 nolu parselde kayıtlı ana gayrimenkuldeki 1-3 bağımsız bölüm no'lu dükkanlar ve 23 no'lu büro vasıflı bağımsız bölümden oluşan "Adapazarı Binası", KDV dahil  12.655.000.-TL bedelle Adapazarı Belediyesi'ne satılmış olup,Adapazarı Belediyesi mülkiyetinde bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 Ada 233 nolu parselde kayıtlı ana gayrimenkulün zemin ve 1. normal katındaki 3 no'lu bağımsız bölüm 10.000.000 TL.-bedelle Şirket tarafından satın alınmıştır.

HLGYO, VKGYO

Şirket portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 4. çeyrek (01.10.2020-31.12.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 527,04 m² satılabilir alana sahip, 6 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 2.771.640.-TL tutarla satılmıştır. Erzurum Şehristan Konutları Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 780,71 m² satılabilir alana sahip, 3 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 2.580.504-TL tutarla satılmıştır.

KARTN

Şirketin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Resmi Arabuluculuk safhasına geçildiğine ilişkin olarak 25.11.2020 tarihinde kamuoyuna açıklama yapılmıştır.Geçen süre zarfında Resmi Arabuluculuk safhasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Resmi Arabulucu Uyuşmazlık Raporunu 15.01.2021 tarihinde şirkete tebliğ etmiştir.

OLMIP

Haber ve Söylentilere İlişkin KAP'ta yer alan açıklama

OSMEN

Yönetim Kurulu'nun 15.01.2021 tarih ve 2 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 Ada, 22 Parsel, 3 adet iş yerinin toplam 5.950.000TL +KDV bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiş olup tapu devir işlemi 15.01.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

OZKGY

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında;  2020 yılı içerisinde Şirket portföyünde yer alan taşınmazlardan Bulvar 216 ve 34 Portall Plaza'da yıllık yaklaşık 7,5 milyon TL+KDV sabit kira tutarında yeni kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, Özak Göktürk projesinde yaklaşık 281 milyon TL+KDV, Hayat Tepe projesinde ise yaklaşık 24 milyon TL+KDV tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel üzerindeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun 800 m2 depolama alanı "Bir Günde Kargo Lojistik Dağıtım Nakliyat Orm.Ürünleri Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 1 senede 288.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

TEB

Banka 15 Ocak 2021 tarihinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 367 gün vadeli yaklaşık 58.000.000,- ABD Doları kredi anlaşması imzalamıştır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan fonlama küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılacaktır.

TSGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında;  Şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2020 yılı içerisinde mevcut ve yeni kiracılarla yıllık toplam (KDV hariç) 2.317.209 TL tutarında kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

VKGYO, HLGYO

2020 yılı içerisinde;Şirketin gayrimenkul portföyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak toplam 3.125.823,- TL kira geliri elde edilmiştir.Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı  (%50/%50)  bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan bağımsız bölümlere ilişkin olarak, Şirket payına düşen toplam 490.935 TL tutarında kiralama, 74.097.694 TL tutarında satım işlemi gerçekleştirilmiştir.

YGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca;  2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, alım işlemlerin toplamı --- TL+KDV, satım işlemlerin toplamı 9.932.209.- TL + KDV,  kiralama işlemleri ise yıllık toplam kira bedeli 6.783.204 + KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.

MGROS

Şirketin 2020 yılı konsolide  finansal sonuçlarının 01 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.

YKGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış işlemi bulunmamakta olup, yıl içerisinde bu nitelikte iki adet kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir. Buna göre portföyündeki Levent Loft'ta bulunan gayrimenkullerden birisi Ekim 2020'de, diğeri ise Aralık 2020'de yıllık bazda toplam KDV hariç 165.763 TL (KDV dahil 195.600 TL) bedelle kiraya verilmiştir.

BEYAZ

Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,karar verilmiştir.Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ekteki hali ile Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

YGYO

Şirket projelerinin ana finansörü olan ve en yüksek kredi riski bulunan banka ile aramızda imzalanan 15.01.2021 tarihli protokol kapsamında; A. Sirketin kredi borclarının tasfiyesi,B. Protokol kapsamında belirlenen hususların yerine getirilmesi kaydıyla olusturulucak olan ilave finansman ile İnnovia 4, İnnovia Arifiye ve Elexia Tuzla Projelerinin tamamlanması için mutabakat saglanmıştır.

AKFGY

Sermayesinin 243.066.196 TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme tadili SPK tarafından onaylanmıştır.

MMCAS

Şirket yönetim kurulu toplanarak, Şirket merkez adresinin  Fulya mah.Büyükdere Cad.Quasar Apt.No.76 D.155 Şişli-İstanbul adresine nakline, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin ikmaline karar vermiştir.

PEKGY

Şirketin iştiraki Almanya'da kurulu Peker GYO Global GMBH şirketine, Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinin Grevenbroich şehrinde yer alan 300 m2 kiralanabilir alana sahip 1 ticari alan 1 daireden oluşan ve 19.200 € yıllık kira geliri bulunan taşınamazın 220.000 €'ya satın alımı amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Şirketin son üç yıl içerisindeki benzer nitelikteki açıklamalarına dair bilgiler 24.09.2020 tarihli açıklamada mevcuttur.

AKSA

Davanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun Şirket lehine esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi kararı davacı tarafça temyiz edilmiş olup, Şirketce temyize cevap verilmiştir.

AYGAZ

Aygaz A.Ş.'nin ("Aygaz") mevcut bayi ağı ve eve teslimat tecrübesini kullanarak, e-ticaret ve giderek büyüyen kargo dağıtım sektöründeki  %100'üne sahip olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin yürütülmesi amacıyla, Aygaz, Aykargo ve McKinsey Grubu (‘McKinsey') arasında stratejik işbirliği kurulmasına yönelik olarak 15.01.2021 tarihinde Ortaklık Çerçeve Sözleşmesi (Sözleşme)  imzalanmıştır.Sözleşme ile işbirliğinin ana unsurları belirlenmiş olup, taraflarca ilk 5 yılda Aykargo'ya toplam 75 milyon ABD Doları sermaye konulması suretiyle yatırım yapılması ve ortaklık yapısının %80 Aygaz, %20 McKinsey olarak belirlenmesi öngörülmüştür. Bu dönemde McKinsey tarafından Aykargo'ya üstlendiği yatırım tutarı kadar teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması öngörülmektedir. Ayrıca beşinci yılın sonundan itibaren McKinsey'e sahip olduğu payları belirli dönem ve koşullarda halka arz ve/veya Aygaz'a satma opsiyonu verilmesi suretiyle çıkış hakkı, Aygaz'a da ön alım hakkı ve satın alma opsiyonu tanınması kabul edilmiştir. İşbirliğinin detaylarına ilişkin tamamlayıcı ek sözleşmelerin ise 15.04.2021 tarihine kadar imzalanması planlanmaktadır.

BANVT

18.09.2019 tarihinde duyurulan özel durum açıklamasında Rekabet Kurumu tarafından Şirkete tebliğ edilen cezayla ilgili yargı yoluna başvurulacağı bildirilmiş ve 15.11.2019 tarihi itibariyle yargı süreci başlatılmıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme 25.11.2020 tarihli kararıyla itirazı reddetmiş olup, sözkonusu mahkeme kararına karşı 14.01.2021 tarihi itibariyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulmuştur.

FENER

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme