İller

20 Ocak 2021 Çarşamba

Piyasadan haberler


ADESE, ITTFH

Kılınçarslan Mah. Adakale Cad. N21/B Selçuklu / KONYA adresindeki " ADAKALE" şubesi,Hacıveyiszade Mah.Şeyhülema Recepağa Cad.N207/C Karatay / KONYA  adresindeki " İŞGALAMAN" şubesi, Gödene Mah.Şaheser Sok.N2/A Meram / KONYA adresindeki "GÖDENE TOKİ" şubesi,Muradiye Mah. Dr.Ahmet Özcan Cad. N108/A-108/B Meram / KONYA adresindeki "UZUNHARMANLAR"  şubesi,Malazgirt Mah.Barış Cad.N24/E Selçuklu / KONYA adresindeki " MALAZGİRT " şubesinin demirbaşlarının Meteor İnovasyon İnşaat Ltd.Şti.'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazaların kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına  İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.

AKSEN

12 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklamasın'da belirtildiği üzere, Şirketin Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulmasını ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içeren anlaşmayı Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan") ile imzalamıştı. Bahsi geçen anlaşma, 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 230 MW kapasite artışı ile tadil edilmiş olup, bu anlaşmaya ilave olarak Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santrali kurulmasına yönelik ayrı bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda:Taşkent'te mevcut lokasyonda, 240 MW kurulu güçteki doğalgaz kombine çevrim santraline ek olarak 230 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulacaktır. Tadil edilen anlaşma, Taşkent'te kurulacak olan her iki santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir. Taşkent'in güneybatısında bulunan Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santrali kurulacaktır. İlave anlaşma, Buhara'da kurulacak olan santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir.Taşkent'te toplam 470 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santrallerinin ve Buhara'da 270 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santralinin 2021 yılının son çeyreğinde devreye alınması beklenmektedir. Yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce erişilecektir. Santral ekipmanlarının, Aksa Enerji bünyesindeki mevcut santrallerden sağlanması planlanmakta olup, yatırım maliyetleri optimize edilerek ekonomik katma değer yaratılacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.       INFO

Payları Alt Pazar'da işlem gören İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İnfo Yatırım) ortaklarından Sibel Gökalp'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %30'una tekabül eden toplam 30.000.000 TL nominal değerli payların Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 21/01/2021 tarihinde beher pay için 6,25 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası  ortaklık yapısı KAP'ta yer almaktadır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.      YESIL

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL.E) payında 21/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı", "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirlerine ilave olarak, "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/02/2021'dir.   YESIL.E payında mevcutta uygulanmakta olan "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirlerinin uygulanacağı son tarih ise 24/02/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     INTEM

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM.E) payında 21/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

INTEM.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/04/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    ATEKS

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ATEKS payında 21/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.ATEKS payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/02/2021 'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    SNPAM

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SNPAM.E payları 21/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   TLMAN, MAALT

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TLMAN.E ve MAALT.E paylarında 21/01/2021 tarihli işlemlerden  (seans başından) 04/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BUCIM

Bağlı Ortaklıklardan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyesi Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN 20.01.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden kendi isteği ile ayrıldığı öğrenilmiştir.

DOHOL

Şirketin bağlı ortaklılarından Galata Wind Enerji A.Ş., Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piysasası Mevzuatı'na uyumunun sağlanması amacıyla gerekli onayı almak üzere 20.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmış ve hisselerinin halka arz edilmesi çalışmalarını başlatmıştır.Faaliyet sonuçları konsolide finansal tablolarda "Elektrik Üretimi ve Ticareti" bölümünde sunulan Galata Wind Enerji A.Ş., yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapmaktadır. Portföyünde, tamamı YEKDEM kapsamında olan toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali ("GES") bulunmaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflemekte, bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji  teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmayı planlamaktadır.

EGPRO

Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Sosyal medya üzerinde Şirketin hakim ortağı Deceuninck NV'nin Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. paylarını satacağı yönünde söylentilerin çıktığı görülmüştür. Hakim ortağı Deceuninck NV tarafından Şirketin bu yönde herhangi bir bildirim yapılmamıştır.

EKGYO

Şirket tarafından İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 20.01.2021 tarihinde yapılmıştır.İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde verilen en yüksek teklifin Şirket tarafından gerçekçi bulunmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.

EKGYO

Şirketin 2021 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden,1. Çeyrekte; 158.665 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1.782.842.500 TL satış değeri,2. Çeyrekte; 235.075 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.640.022.500 TL satış değeri,3. Çeyrekte; 314.063 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3.722.881.500 TL satış değeri,4. Çeyrekte; 249.898 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.868.196.000 TL satış değeri,Toplamda ise; 957.701 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 11.013.942.500 TL satış değerine ulaşacağımızı hedeflemekte.Şirketin net karının ise 1 milyar 115 milyon TL olabileceği öngörülmektedir.

EKGYO

Şirket tarafından, 2021 Yılı içerisinde ihalesi yapılması planlanan arsalara ait dosya KAP'ta paylaşılmıştır.

EKGYO,  HLGYO, OZKGY

Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle, toplam 15.151.110.811 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 1.631.044 m2 büyüklüğe ulaşan, 10.908 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 1.011.446.798 (KDV hariç) değerindeki 711 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.20.01.2021 tarihi itibarı ile açıklamış olduğu 2020 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefi olan 5.1 milyar TL'nin %296 oranında üzerine çıkıldığı görülmektedir. Şirketin bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir. Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu KAP'ta sunulmaktadır.

EPLAS

Şirket, faaliyetlerine devam ettiği taşınmaz ve makinelerine ilişkin Vakıfbank'ın 11.01.2021 tarihli ihalesine katılarak, 120.400.000 TL tutar ile en yüksek teklifi vermiş ve ihale açık arttırma ile sona ermişti. İhale prosedürüne uygun olarak şartlar tarafından yerine getirilmiş olup, ihale tutarı olan 120.400.000 TL 20.01.2021 tarihi itibariyle bankaya nakden ödenmiştir.

EREGL

15 Haziran 2020 ve 1 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan KAP özel durum açıklamalarında; Şirkete Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında para cezası uygulandığı ve söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şirket tarafından gerekli davaların açıldığı, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği duyurulmuştu. Bahsi geçen işlemlerin iptali için açmış olduğu davalarda, Şirket lehine davanın kabulü ve işlemin iptali yönünde verilen kararlar Şirkete 20.01.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu karar ile Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yapılan mühürleme ve para cezası işlemi iptal edilmiş olmaktadır.

FORMT

20.10.2020 tarihinde 2020/22 nolu ve 29.12.2020 tarih 2020/ 25 kararlar ile kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporlarının, ekteki şekliyle revize edilmesine, 20.10.2020 tarihinde 2020/22 nolu ve 29.12.2020 tarih 2020/ 25 kararlar ile kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporları yerine ekteki raporun kabulüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığının kontrolünün, denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GENTS

Gebkim OSB'de yer alan taşınmazımızın, 09/02/2018 tarihinde iştiraki Gentaş Kimya San.Tic.A.Ş.'ye KDV hariç 5.599.720 TL bedel ile gerçekleşen satışının ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda yaptırılan değerleme raporu neticesinde oluşan 7.900.280 TL fiyat farkı ve hesaplanan 4.688.110 TL faiz  tutarı ile birlikte  12 ayda taksitler halinde tahsil edilmesine karar verilmiştir.

ISGYO

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 115 ada, 5 no.lu parsel üzerinde kayıtlı 15.313,76 m2 alana sahip arsadaki Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'ye ait yaklaşık %32,8 oranındaki mülkiyet payının satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve taşınmazın mülkiyeti Şirkete geçmiştir.

MERKO

Sektörde pandemi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, beraberinde yeni iş olanaklarını da doğurmuştur. Bu kapsamda:Şirket'in kaynaklarını daha etkin ve verimli bir biçimde değerlendirebilmek amacıyla, gerek organik, gerekse inorganik büyüme modelli yatırım fırsatları ile gelecek hedeflere katkı sağlayacak her türlü potansiyel yerli ve yabancı stratejik işbirliklerini ve ortaklıkları araştırmak,Ağırlıklı olarak ihracata yönelik olmak üzere, yeni ürün ve pazar çalışmalarını araştırmak ve geliştirmek üzere,Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Alistair Baran BLAKE ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail AKSAÇ yetkilendirilmiştir.

OYAKC

Şirket'in Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devralarak birleşmesi nedeniyle ödenmiş sermayesi 1.159.793.441 TL'ye ulaşmış olup kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olarak devam etmektedir.Birleşme nedeniyle aşılan kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin KAP'taki şekilde tadil edilmesine, Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, alınan görüş ve izinler çerçevesinde diğer resmi merciler nezdinde yapılacak tüm işlemler için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili işlemlerin pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi. Bu kapsamda 12.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruldu. Başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

PEKGY

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerimizin toplamı KDV hariç 901.493,29  TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış işlemleri ise KDV hariç toplam 83.243.304,47 TL olup; bu tutarın tamamı hasılata yansımıştır.

RALYH

Şirketin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 20.01.2021 tarihinde düzenlenen  '' Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Değirmencik  Mahallesi 4 Etap 430 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır.92.976.968,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 14. en düşük teklifi vermiştir. Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır

SNPAM

Mülkiyeti Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü' nde olan 6605 sayılı parseldeki (2.011,68 m²) arsanın, gelecek muhtemel yatırımlarda değerlendirilmek üzere Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü' nden satın alınması için gerekli başvuruların yapılmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

TAVHL

Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 16 Şubat 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

TTRAK

Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 10 Şubat 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

UFUK

16 Aralık 2016 tarihli KAP açıklamada yer verilen , Şirket tarafından devir alınan Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş. ve İzsal Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. arasında imzalanan 01/12/2012 tarihli Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde N1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmaz ile ilgili Kira Sözleşmesindeki Kiracılık Hak ve Yükümlülükleri mülk sahibi şirketin söz konusu mülkü satması neticesinde  karşılıklı fesh edilmiş olup, kalan süreye ait kira bedeli tazminat olarak mülk sahibinden tahsil edilecektir.

VKGYO

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kadir KARATAŞ görevinden istifaen ayrılmış olup, istifasının kabulüne karar verilmiştir.

SNKRN

Şirketin bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile BARME GRUP PROJE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK SAN.TİC.A.Ş. arasında, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Merkezi tarafından, Depreme hazırlanacak olan; Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu / Esenler Merkezi Eğitim Merkezi / Esenler Türk-İsveç Kardeşlik Okulu / Bağcılar Fatih İlkokul binalarının; Yangın İhbar Sistemleri, Seslendirme ve Anons Sistemlerinin, Kapalı devre TV ve Kayıt Sistemlerinin, Data Dağıtım Sistemleri ile Telefon Sistemlerinin Yeniden Yapım işlerine dair ticari sözleşme; 1.980.150 TL  bedel üzerinden bugün (20.01.2021) imzalanmıştır. Verilecek iş programına bağlı olarak okullar 1 (Bir) sene sonunda tamamlanacaktır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Cihaz ve Malzeme temini, Fiziksel ve Elektriksel Montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder