İller

31 Ocak 2021 Pazar

Piyasadan haberler


ADESE

Kozağaç Mah.Necatigil Sok.N2/A Meram / KONYA  " KOZAĞAÇ" şubesinin demirbaşlarının Haydar KABASAKAL'a devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına;İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan    sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.

AGYO

REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 30.12.2019 tarih ve ATA-1910104-REV sayılı raporda Atakule Alışveriş Merkezi'nden 2020 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV Hariç 19.175.856 TL olarak belirlenmiş ise de 2020 hesap döneminde Şirketin Atakule Alışveriş Merkezi'nden elde ettiği yıllık toplam kira geliri KDV Hariç 11.532.721,49 TL olarak gerçekleşmiştir.

ATSYH

Şirket  Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2019 yilina ait kotta kalma ucreti ile ilgili hakkinda baslatilan Istanbul 23. Icra Dairesi 2019/23749 esas nolu  dosya borcu kapatilmistir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.      BEYAZ, SILVR

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEYAZ.E ve SILVR.E paylarında 01/02/2021 tarihli işlemlerden  (seans başından) 15/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   INTEM, KRONT, PKENT, PSDTC, BURVA

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURVA.E, INTEM.E, KRONT.E, PKENT.E ve PSDTC.E payları 01/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

BTCIM

Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır."Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ortaklarından bazılarının Şirkete ait hisselerinin satışına dair çıkan haberlere ilişkin olarak Şirket ortaklarının bazıları tarafından Şirket ile, olası hisse satışlarına  ilişkin görüşmelerin her zaman yapılabildiği, bu aşamada henüz piyasa ile paylaşılacak düzeye gelmiş bir gelişme olmadığı, ilerleyen süreçte gerekmesi halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken açıklamaların zamanında yapılacağı yönünde bilgi paylaşılmıştır."

DGKLB

Şirketin 28.01.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 103.068,967 TL nominal değerli payların 29 Ocak ve 1 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 29.01.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

EREGL, GOZDE

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan 09.11.2020, 04.01.2021 ve 15.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarında, Şirketin Yönetim Kurulu kararı ile, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına (İşlem) ilişkin Şirket ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Rekabet Kurulu'nun İşlem'e izin verilmesine karar verdiği duyurulmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayı ikmal edilmiş olup, sürece ilişkin gelişmeler KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

ESCOM

iştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre;Finansal Teknoloji Girişimi Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne %2,5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiş ve 01.09.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu.2020 yılında 3,5 kat büyüme gösteren ve Saha Bakiyem ürünü ile üç farklı dalda ödül alan Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden  kaynaklanan opsiyon hakkımızın kullanılarak aynı bedelle ilave %2,5 oranında iştirak edilmesine, toplam iştirak payımızın %5'e çıkartılmasına,  Yönetim KuruluNun 29.01.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

FRIGO

Şirketin satışları 2013-2020 yılları arasında 8 yıllık dönemde kümülatif olarak % 447 büyüme sağlamıştır.2020 yılı satışlarında bir önceki yıla göre % 32 artış göstererek 107 Milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.

GOZDE, EREGL

Şirket tarafından KAP'a yapılan 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket ve Yıldız Holding A.Ş.'nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile portföy şirketlerinden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Alıcı)'ya satışına (İşlem) ilişkin Şirket ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı, 15.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında ise Rekabet Kurulu'nun İşlem'e izin verilmesine karar verdiği duyurulmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayı ikmal edilmiş olup, sürece ilişkin gelişmeler KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260.000 Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Ali Yavuz Kol'un 2020-2021 sezonu sonuna kadar Denizlispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Denizlispor Kulübü Derneği Şirkete net 75.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Denizlispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirkete net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir

HDFGS

Şirketin 28.01.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 42.249,43 TL nominal değerli payların 29 Ocak ve 1 Şubat 2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 29.01.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

INVEO

Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL 'den 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişikin kararı, 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile duyurmuştuk.Duyuruya istinaden, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

ISGYO

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi (37/2) kapsamında yapılan açıklama hakkında

JCRAV, AKENR

JCR Eurasia Rating,"Akenerji Elektrik Üretim A.Ş."'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BB(Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘B(Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ve görünümleri ise ‘CCC/Negatif' olarak belirlenmiştir.

JCRAV, NETAS

JCR Eurasia Rating,Netaş Telekomünikasyon A.Ş ve konsolide yapısını yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘BBB- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘A-3 (Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise JCR-ER'ın ulusal-küresel  derecelendirme eşleştirme metodolojisi çerçevesinde ‘BB+/Negatif' olarak belirlenmiştir.

KAREL, TTKOM

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 2 yıl geçerli olacak şekilde ve yaklaşık 30.000.000 TL bedelli yeni bir Şebeke Ekipmanları siparişi alınmıştır.

MERIT

Son dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, K.K.T.C. Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedir.K.K.T.C. Bakanlar Kurulu'nun 28.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararları uyarınca 26.01.2021'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı genişletilmiştir.Bu kararlar sonucunda Gazimağusa'da bulunan oteli de 3 Şubat 2021 saat:23:59'a kadar kapalı olacaktır.

NTHOL

Son dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, K.K.T.C. Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedir.K.K.T.C. Bakanlar Kurulu'nun 28.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararları uyarınca 26.01.2021'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı genişletilmiştir.Bu kararlar sonucunda Gazimağusa'da bulunan otel ve casino da 3 Şubat 2021 saat:23:59'a kadar kapalı olacaktır.

OZGYO

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37.inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında özel durum açıklaması hakında

SKBNK

Banka Olağanüstü Genel Kurulu 29.01.2021 tarihinde, saat 11.00'de toplanmış, toplantı için hazır bulunanlar listesinin tetkikinden %49,83 oranında hissenin toplantıda hazır bulunduğu görülmüş ancak ilk toplantı olması nedeniyle açılış için Banka Esas Sözleşmesinin 52. maddesinde öngörülen %67 oranındaki nitelikli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.

TDGYO

Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40 maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca; 01 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerin toplamı 8.450.498 TL + KDV, kiralama işlemlerin toplam bedeli ise 61.217,72 TL + KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.

TSGYO

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 37/2 maddesi gereği yapılan açıklama hakkında

TSPOR

Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

TURGG

Kartal Belediyesi Meclisi'nin 01.02.2021- 05.02.2021 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündeminde; Şirketin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 9 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 10 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinin yer aldığı Kartal Belediyesi'nin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx#  adresli web sitesinden öğrenilmiştir.

TSPOR

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübe transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak,  2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir. Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.

TSPOR

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, Kulüp ile olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

NATEN, ESEN

30.01.2021 tarihli 3180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 1 Temmuz 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEKDEM fiyatları, Yerli Katkı oranları ve süreleri belirlenmiştir.Şirketin ve bağlı ortaklıkları sahibi olduğu tüm santraller hali hazırda işletmede olduğu için söz konusu yeni fiyat düzenlemesinden etkilenmeyecek olup, ürettikleri elektriği geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satmaya devam edeceklerdir.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in Kulübe transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in Kulübe geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

FENER

Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübe oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılara bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir. Futbolcu'nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK 'e ödenecektir.

TSPOR

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 4.465.000.-TL garanti ücret,2021/22 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,Opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde;2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun Kulüp ile olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

ANSGR

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık solo net karı  460.637.712 TL (2019/12 AYLIK: 403.062.372 TL)

TSGYO

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net zararı 45.781.223 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 52.113.273 TL)

ISGYO

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 266.502.003 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 297.389.779 TL)

ISYAT

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 27.974.547 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 64.271.268 TL)

OYAYO

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 5.580.779 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 5.989.067 TL)

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder