İller

24 Şubat 2021 Çarşamba

Coca Cola'da kar dağıtımı


Coca-Cola İçecek A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2020 mali yılı net dönem karı 1.232.671.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 2020 yılı karından 395.000.000,00 TL ve kanunen dağıtılabilir diğer yedeklerden 106.110.440,00 TL olmak üzere toplam brüt 501.110.440,00 TL'nin 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2020 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak şirketimiz bünyesinde bırakılması için genel kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulunun yukarıda bahsedilen kar dağıtımı teklifinin genel kurulda benimsenmesi durumunda, şirketimiz 2020 karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,97 TL brüt (1,97 TL net), diğer hissedarlara ise 1,97 TL brüt (1,6745 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder