İller

24 Şubat 2021 Çarşamba

Ditaş kar payı dağıtacak


Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen bağımsız denetimden geçmiş şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre ertelenmiş vergi geliri de dikkate alındığında 5.160.162 Türk Lirası tutarında net dönem karı oluştuğu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca belirlenen sınıra ulaşılmış olduğu dikkate alınarak genel kanuni yedek akçe ayrılmadan 1.100,00 Türk Lirası tutarında bağışlar ilave edildikten sonra 5.161.262 Türk Lirası tutarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı hesaplandığı, vergi mevzuatı kapsamında ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tek düzen hesap planına (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) göre tutulan şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarına göre ise 11.789.266,27 Türk Lirası tutarında net dönem karı oluştuğu TTK'nın 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca belirlenen sınıra ulaşılmış olduğu dikkate alınarak genel kanuni yedek akçe ayrılmaması neticesinde 11.789.266,27 Türk Lirası tutarında net dağıtılabilir dönem karı hesaplandığı görülerek, net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların esas alınması, bu çerçevede TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.000 Türk Lirası tutarında ilave genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kar payı dağıtımına başlandığı tarihte küsurat konusunda geçerli olan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) kurallarına da uymak suretiyle çıkarılmış sermayenin brüt %6,00'sı, net %5,10'u oranında olmak üzere toplam 600.000 Türk Lirası (brüt), 510.000 Türk Lirası (net) tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması,
SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 4.550.162 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların geçmiş yıllar karları veya zararları hesabına alınmasına, şirketimizin yasal muhasebe kayıtlarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 11.179.266,27 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların olağanüstü yedekler hesabına alınması hususlarının birlikte genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder