İller

24 Şubat 2021 Çarşamba

Enerjisa'da kayıtlı sermaye tavanı işlemleri


Enerjisa Enerji A.Ş'de, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle, 2017-2021 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde esas sözleşmesi'nin 7 ve 10 nolu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin tadil metninin kabulüne, söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.''
 


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder