İller

27 Şubat 2021 Cumartesi

Hobi bahçeleri af kapsamına alınsın


2020 yılının Kasım ayında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7255 sayılı yasa, pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında vatandaşlarımızın bir kaçış, nefes alma alanı olarak istifade ederek rağbet gösterdikleri “hobi bahçelerini” dev bir sorun olarak gündemimize yerleştirdi.

30 senelik bir geçmişte arazinin düzenlenmesi, tarımın korunması, toprağın verimli kullanımına matuf yasaların uygulanmadığı, düzensizlik ve plansızlık içinde bir emlak rantına dönüştürülen hobi bahçelerinin tarımsal üretimimizi tehdit eder bir hale geldiği safhada getirilen yasal düzenleme, maalesef tarım arazilerinin korunarak dönüştürülmesini sağlamadığı gibi binlerce vatandaşımızı hapis ve para cezaları ile karşı karşıya bıraktı.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası 2005 yılında kabul edildi. 2014 yılında bu yasayı değiştiren 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasasında Değişiklik Kanunu adıyla yeni bir yasa kabul edildi.  Bu yasalar uygulansa bugün sorun haline gelen verimli tarım arazileri üzerindeki sanayi, enerji, konut, turizm, madencilik ve hobi bahçeleri gibi yapılaşmalar olmazdı. Tarım topraklarının amaç dışı kullanılması belli oranda da olsa önlenebilirdi.

Bugün 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen vatandaşlarımız ceza mahkemeleri kapılarında çözüm beklemekte, idari para cezalarına ilave olarak “eski hale getirme” talimatı verilmiş bahçelerdeki yapılar, kurulu düzenler için yıkım faaliyetleri yürütülmektedir.

Yasanın getirdiği hapis, idari para cezası ve yıkım yaptırımları ile her ne kadar söz konusu alanların yeniden tarım arazisine dönüştürülmesi öngörülmekte ise de, bunun gerçekleştirilmesi de fiilen mümkün görülmemektedir.

Öncelikle şu hususun şerh edilmesi gereklidir ki; Tarım Arazilerinin Korunması meselesi İYİ PARTİ’ nin bir milli güvenlik meselesi kabul ettiği öncelikli kırmızı çizgimizdir.

Hobi bahçesi kentsel alanlarda olmalıdır, Belediyelere, kamuya ait kentsel alanlar rant yerine bu amaçla kullanılmalıdır. Hobi bahçesi konut, yazlık değildir. Kentte yaşayanların tarıma, üretime olan özlemlerini giderecekleri, kendi ihtiyacı olan sebzeyi, meyveyi üretecekleri bir alan olmalıdır. Hobi bahçesi emlakçıların rant alanı değildir, olmamalıdır. Hobi bahçesi yatırım aracı değildir. Havuzlu, otoparklı hobi bahçesi olmamalıdır.

Bundan sonraki süreçte yasal düzenlemelerin tatbiki ile bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda takipçi olacağımızı kamuoyuna ilan etmekle birlikte;

Parasını ödeyerek tapu sahibi olan, birçoğu belediyelerle ilişkili-iltisaklı emlakçılar, kooperatifler tarafından pazarlanan hobi bahçelerini satın alan, izinleri alınmış, belediye hizmeti tahsis edilmiş, elektriği suyu bağlanmış bahçelerde mütevazı organik tarımsal üretimine çabalayan vatandaşlarımızın da mağduriyetleri ivedilikle telafi edilmelidir.

Zira aynı parselde kurulu bitişik bahçelerden bir kısmı imar affı kapsamında yasaya uygun hale gelmiş, bir kısmı imar affından istifade etmediğinden yıkım kararına maruzdur. Yan yana dizili bulunan bahçelerden biri imar affı kapsamında muhafaza edilirken bitişiğindeki bahçenin yıkılması halinde o alanda etkin bir tarım faaliyeti yapılması nasıl mümkün olacaktır?

Mevcut düzenleri içerisinde bu alanlardan tarımsal istifade imkanı kalmamıştır. Nitekim yıkımı yapılacak yapılar da kurulu düzen, milli servettir. Bugüne kadar ihmal ile geldiğimiz noktada milyonlarca liralık milli servetin enkaza dönüştürülmesi yazıktır, günahtır.

Bu gündem üzerine İYİ PARTİ olarak çözüm önerimiz;

Halihazırda valiliklerce tespiti yapılan hobi bahçelerinin mevcut yapılaşma durumlarının kayıt ve tutanak altına alınması ile yasada amir m2 başına 10 TL’lik idari para cezasının tatbik edilmesi suretiyle bu alanların “af” kapsamına alınmaları, yıkım tehdidinden kurtarılmaları ile;

Metrekare başına 10 TL olarak uygulanan idari para cezasının oluşturulacak mahsus bir fon içerisinde toplanması, toplanan bu paranın tamamının ceza toplanan bölgede tarım ve hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimize karşılıksız hibe olarak dağıtılmasıdır.

Çözüm önerimizin dayanağında tüm batı ülkelerinde şehrin gürültüsü, trafiği, kirli havasından kaçan insanların organik tarımsal üretimlerini yapmaları, stresten arınmaları ve en önemlisi çocukların tarımsal üretim ile tanıştırılarak bu alanda yetiştirilmeleri gerekliliğinin bilimsel bir gerçeklik olarak kabulü ile devlet eliyle kurulan hobi bahçelerinin verimliliğine paralel olarak;

Pandemi döneminde bir Milli Güvenlik Sorunu haline gelen tarım ve hayvancılık meselesinin kahramanları olan çiftçilerimizin içinde bulundukları maddi darboğazda yaratılacak bir kaynağın adeta üretimimize ilaç olacağı gerçeği bulunmaktadır.

Bu nedenle, “Hobi Bahçeleri Af Kapsamına Alınsın, Yaratılan Fon Çiftçilerimize Dağıtılsın” sloganı ile yetkilileri göreve davet ediyoruz.


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder