İller

17 Şubat 2021 Çarşamba

Şirket haberleri


ARDYZ – Şirketin, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2020 programında ilk 50 şirket arasında yer aldığı açıklandı.

Halka arzdan elde edilen fonun 10,6 milyon TL’lik kısmının kullanıldığı, 10,6 milyon TL’lik kısmın 5,0 milyon TL’sinin Ar – Ge çalışmalarında, kalan kısmın işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

AVISA – Ocak ayında prim üretimi %32,47 artışla 117,5 milyon TL’ye yükseldi.

CASA – YİP’te işlem gören şirket paylarının Ana Pazar’da işlem görebilmesi için geçiş başvurusu yapılmasına karar verildiği açıklandı.

DITAS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 16 milyon TL’lik fonun işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

ESEN – VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST – 50 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.

GARAN – 84 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GUBRF – İskenderun'daki mevcut tesislerin modernizasyonu kapsamında 200.000 ton/yıl kapasiteli NPK Tesisi yatırımının gerçekleşmesi amacıyla Espindesa ile mühendislik hizmeti alımına yönelik sözleşme imzalandığı açıklandı.

HALKB – ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde, bazı müştekiler tarafından  yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle  Banka aleyhine dava açılması kapsamında, ABD New York Güney Bölge Mahkemesinin, Bankanın yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek davayı şartlı olarak reddettiği, Mahkeme, davanın Türkiye'de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazlar konusunda bir anlaşmaya vararak bu konuyu 2 Mart’a kadar Mahkemeye sunmalarına karar verildiği açıklandı.

HEKTS – Veteriner ilaçları iş kolunda faaliyette bulunan Arma İlaç’ın paylarının tamamının Oyak Biyoteknoloji' den devralınmasına, tohum iş kolunda faaliyette bulunan ve Avustralya'da kurulu Agriventis Technologies %51’lik paylarına sahip olan Oyak Sermaye Yatırımları’dan devralınmasına karar verilirken, sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımı sonrasında oluşacak ayrılma hakkı kullanım fiyatının 14,19 TL olarak belirlendiği açıklandı.

ISCTR – S&P tarafından Bankanın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarının Görünümünün "Negatif"ten "Durağan"a yükseltildiği, ilgili notların teyit edildiği açıklandı.

ISDMR – Şirketin Kok Kırma Eleme Tesisi ve Çelikhane Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED’in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.

ISGSY – Şirket bağlı ortaklığı Toksöz’ün 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan sermaye azaltımı ve eşzamanlı sermaye artırımı kararının iptali Mahkemesi'nde davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verdiği, sürecin Toksöz lehine sonuçlandığı açıklandı.

KARSN – Şirket tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu iki aşamadan oluşan ihaleye teklif verildiği açıklandı.

LOGO – Şirketin Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2020’de "Big Stars" ödülünü 3. kez aldığı medyada yer aldı.

MERKO – Tahsisli sermaye artırımı için aracı kurum ile Aracılık Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

Sermaye artırımından elde edilen 60,7 milyon TL fonun 10,9 milyon TL’sinin QNBFB kredi ödemesinde, 10,4 milyon TL’sinin genel yönetim ve cari hesap ödemelerinde, 7,9 milyon TL’sinin çek senet ödemelerinde, 3,5 milyon TL’sinin müstahsil avans ödemelerinde,8 milyon TL’sinin vadeli hesapta tutulan kısım olacağı, 20 milyon TL’nin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve potansiyel yatırım fırsatlarının finansmanında  kullanılmasının planlandığı açıklandı.

NIBAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Mart’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

NTHOL – MERIT’ın gerçekleştirmeyi  planladığı sermaye artırımında yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına karar verildiği açıklandı.

NUHCM – Şirketin Kırma Eleme ve Yıkama Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile ilgili İDK Toplantısının  4 Mart’ta gerçekleşeceği medyada yer aldı.

PRKME – Hidroelektrik Santrali Projesine İlişkin Üretim Lisansının sonlandırılması için yapılan başvuru EPDK tarafından onaylandı.

RAYSG – Ocak ayında prim üretimi %32,47 artışla 150,9 milyon TL’ye yükseldi.

TKNSA & ENJSA – TKNSA’nın ENJSA ile Adana’da Güneş Enerjisi Santrali kuracağı medyada yer aldı.

TKNSA – Şirket tarafından teknoloji alt yapısının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi kapsamında 2021 yılında 80 milyon TL yatırım yapılmasının planlandığı açıklandı.

TUCLK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

ULUUN – Söke Un paylarının Şirket tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Şirket  bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla gizlilik anlaşması imzalandığı açıklandı.

YONGA – Şirket ile Türk Ağaç İş Sendikası arasında başlamış olan  2021-2022  Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında bugün toplantı yapılacağı açıklandı.

ARDYZ – The Goldman Sachs tarafından 60,32 TL fiyattan 1.400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı 5,86’ya yükseldi.

ISGSY – İş Faktoring tarafından 24,60 – 25,42 TL fiyat aralığından 26.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,42’ye geriledi.

MEGAP – Eda Özhan tarafından 9,92 – 9,99 TL fiyat aralığından 574.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %46,63’e geriledi.

METUR – Exante Ltd. tarafından 125.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,58’e yükseldi.

MMCAS – Exante Ltd. tarafından 600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,38’e yükseldi.

INFO – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den kar payından %44 oranında bedelsiz olarak 74,2 milyon TL artışla 144 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin kar dağıtım kararının genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.

NUGYO – Şirket sermayesinin 295 milyon TL’den %64,41 oranında bedelsiz olarak 190 milyon TL artışla, 485 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması kapsamında, Sermaye artışında çıkarılacak yeni payların tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding’  tahsis edilmesi, payların Borsa’nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme