İller

24 Şubat 2021 Çarşamba

Şirket haberleri


ARCLK – Yurtdışında 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
AKSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 425 milyon TL’den 650 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
ATLAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 240 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
AVGYO – Edirne Merkez’deki 19.532 m 2 ‘lik arsa üzerinde otel-ofis-dükkan alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Arsa Maliki Metro Turizm Otelcilik ile "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'' yapıldığı açıklandı.
CCOLA –
Şirketin 2020 yılında konsolide satış hacminin %1,9 azaldığı, ünite kasa başına net satış gelirinin %22,2 arttığı, FAVÖK marjının 282 bp artışla %21,8’e ulaştığı, pay başına kazancın %27,6 arttığı ve 2 milyar TL ile en yüksek nakit akımına ulaşıldığı açıklandı.
Şirket tarafından satış 2021 yılında, konsolide bazda %4 ila% 6 aralığında büyüme, FAVÖK marjının 2021 yılında 2020 yılına paralel  seyretmesi, yatırım harcamalarının 2021'de normal seviyelerine dönmesini ve konsolide net satış gelirinin %6-%8'i seviyesinde, net işletme sermayesinin net satış gelirlerine oranının ılımlı bir artış ile düşük-tek haneli seviyeye ulaşmasının ön gördüğü açıklandı.
CEMAS – Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri için Kum Hazırlama Sistemi yapım anlaşması kapsamında, CMS Çetin Döküm Makina DISA hattı için sistemin tamamlandığı ve fabrikada çalışır durumda teslim alındığı açıklandı.
DERAS – Şirket iştiraki Toprak Yenilebilir Enerji’nin Ağrı’da kurulu Fortuna 3-4-5-6-7-8 A.Ş.'lerini 6,7 milyon dolara satın almak için Göktekin Enerji ile anlaşma imzalaması kapsamında devir işlemlerinin tamamlandığı ve Kapanış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
DOHOL – Şirketin iştiraki Marlin Otelcilik’in sermayesinin 25 milyon TL’den 16 milyon TL nakden artışla 41 milyon TL’ye yükseltilmesine ve şirket tarafından yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 16 milyon TL olarak belirlenmesine kadar verildiği açıklandı.
EKGYO – 2. oturumu yapılan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde en uygun teklifi veren şirketin edinimlerini yerine getirmediğinden, en iyi ikinci teklifi veren Fuzul Yapı ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
KRGYO & KRTEK & TMPOL – VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST – 50 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
EPLAS – Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadili kapsamında, şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
GARFA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 397,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
GEDIK – Balıkesir Şubesi açma talebinin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
GUBRF – Söğüt Altın Madeni ruhsatının ve ruhsat kapsamı çalışmaların Şirketin %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları’na devredilmesine karar verildiği, devir işleminin bir defaya mahsus 36 milyon TL sabit ruhsat devir bedeli ve maden üretimi devam ettiği sürece yıllık bazda cirodan %3 oranında alınacak olduğu açıklandı.
GSDHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
HALKB – Bankanın TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100.000 TL’ye kadar finansman desteği sağlayacağı medyada yer aldı.
HDFGS – Innovance Bilgi Teknolojileri’ne girişim yatırımı yapılmasına karar verilmesi ve girişim sözleşmesi imzalanması kapsamında, girişim sözleşmesinin ön şartı gereği Innovance Bilgi Teknolojileri’nin tür değiştirerek limited şirketten anonim şirkete dönüşümünün Hakim Ortaklar tarafından yerine getirilmemesi ve gönderdikleri fesih ihbarı nedeniyle Girişim Sözleşmesi'nin karşılıklı feshedilmesine karar verildiği açıklandı.
INVEO –
Şirket tarafından Yönetim Kurulu'muzun 24.02.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Detay Danışmanlık Bilgisayar’a 10,2 milyon TL yatırım yapılarak %5,5 oranında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 18,8 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 5,2 milyon TL’sinin teknoloji şirketi kurulmasında, 103,2 milyon TL’sinin yatırım bankası kurulmasında, 3,9 milyon TL’sinin ise mevcut yatırımlarda yapılacak sermaye artırımlarının finansmanında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
ISFIN – 93 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
KARSN – Şirketin ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesine Morgan Olson ile birlikte üretim için fiyat teklif vermesi sonrasında, ihale mercii tarafından yapılan bildirim ile ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesini şirketin kazanamadığı açıklandı.
KORDS – Naylon 66'nın ana hammaddesi olan ve tüm dünyadaki üretim yapan şirketlere ADN tedarikini sağlayan ABD'de yerleşik iki naylon 66 tedarikçisinin zorlu geçen kış şartları nedeniyle belirsiz bir süre için mücbir sebep durumu ilan ettiği açıklandı.
KLGYO – Muğla Marmaris’te 31.068,25 m 2 ‘arsanın 5 milyon dolara satılmasına kadar verildiği açıklandı.
KONTR – ‘’Kontrolmatık Toshkent" unvanıyla Özbekistan’da şirketin %100 bağlı ortaklığı şirketin kurulduğu ve tescil edildiği açıklandı.
MARKA – Şirketin mevcut piyasa koşullarında gelişimini, karlılığını ve bu alanda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Ankara ‘da faaliyet gösteren Ilamur Konağı Huzurevi Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği’nin satın alınması ile ilgili olarak görüşmelere başlandığı açıklandı.
MMCAS – Borsa tarafından şirket paylarına 24 Mayıs’a kadar internet emir yasağı, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.
OSTIM – 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldığı açıklandı.
OZRDN – Borsa tarafından şirket paylarına 24 Mayıs’a kadar tek fiyat işlem yöntemi, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.
RYGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.
SAHOL – Enerjisa Üretim'in halka arzı için E.On'la görüşüleceği medyada yer aldı.
SAYAS – Borsa tarafından şirket paylarına 24 Mart’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri getirildi.
SAFKR – Şirket bağlı ortaklığı Teksav Teknoloji'nin Pakistan Hava Kuvvetlerinin 8 adet hava alanı/helikopter pistinin aydınlatma malzemeleri ve bunların montajı ihalesine teklif verdiğinin açıklanması kapsamında, değerlendirme sürecinin devam ettiği açıklandı.
SEKFK – 76 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
TACTR – Şirketin %50,97 oranında pay sahibi Tahsin Altun’un sahibi olduğu borsada işlem görmeyen 3.609.000 adet B grubu paylarının satışı konusunda Otto Capital ile anlaşmaya varıldığı ve Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklanması kapsamında, 3.539.000 adet payın devrinin ardından kalan 70.000 adet payın devrinin de gerçekleştiği açıklandı.
THYAO – Şirket tarafından uzaktan çalışmanın 31 Mayıs'a kadar devam ettirilmesine karar verildiği medyada yer aldı.
TRILC – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 10,00 TL fiyatla ve talep toplama yöntemiyle bugün ve yarın talep toplanacak.
TURSG – Ocak ayında prim üretimi %24 artışla 949,8 milyon TL’ye yükseldi.
VERTU – Şirketin %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım tarafından, Montag Yazılım sermayesinin %50,10 oranında payının 10 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
YKBNK & YKGYO – YKBNK tarafından YKGYO sermayesinde sahip YKGYO sermayesinin %30,45'ini temsil eden 12.179.872adet payın Koray Gayrimenkul’e 18,3 milyon TL’si devir aşamasında peşin ve 11,9 milyon TL’si YKGYO'nun sahibi olduğu Göktürk Arsası üzerinde inşaat ruhsatının alınmasını veya Taşınmaz'ın satılmasını takiben 90 gün içinde tahsil edilmek üzere toplam 30,1 milyon TL bedelle satılması üzere YKBNK ile Koray Gayrimenkul arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

BUCIM – Mehmet Celal Gökçen tarafından 6,89 – 6,93 TL fiyat aralığından 14.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,23’e yükseldi.

DGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 3.622 adet pay 9,35 – 9,47 fiyat aralığından satıldı.

EDIP – Feza Holding tarafından 3,65 – 3,75 TL fiyat aralığından 370.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,99’a geriledi.

METRO – Merrill Lynch İnterntional tarafından 3.427.966 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,83’e yükseldi.

MSGYO – Önder Türkkanı tarafından 4,90 TL fiyattan 177.577 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı 30,21’e geriledi.

MEGAP – Eda Özhan tarafından 8,98 – 9,28 TL fiyat aralığından 574.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %37,56’ya geriledi.

NIBAS – Işıklar İnşaat tarafından 24,16 TL fiyattan 150.201 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,43’e geriledi.

OSMEN – Bora Bekit tarafından 43,66 – 45,02 TL fiyat aralığından 6.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,26’ya geriledi.

PETKM – Cem Okullu tarafından 5,16 – 5,62 TL fiyat aralığından 128.600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,65’e yükseldi.

AGYO – Şirket sermayesinin 231 milyon TL’den %14 oranında bedelli olarak 32,3 milyon TL nakden artışla 263,3 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
DIRIT – Tahsisli sermaye artırımının alıcı tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle iptal edildiğinin açıklanmasının ardından, sermaye artırım sürecinde olan Şirketin bu süreci belirli alacaklı taraflarla mutabakat yapılmasından sonra tamamlama kararı aldığı açıklandı.
EMKEL – Şirket sermayesi bugün 24,3 milyon TL’den %208,64 oranında bedelli olarak 50,7 milyon TL nakden artışla 75 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş payı fiyatı 2,0595 TL’ye karşılık gelmekte.
METUR – Şirket sermayesinin 18 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 36 milyon TL nakden artışla 54 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
SASA – Şirket sermayesinin 830 milyon TL’den kar payından %34,94 oranında bedelsiz olarak 290 milyon TL artışla 1,12 milyar TL’ye çıkarılmasına ilişkin kar dağıtım kararının genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.
SEYKM – Şirket sermayesinin 22 milyon TL’den kar payından %86,36 oranında bedelsiz olarak 19 milyon TL artışla 41 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin kar dağıtım kararının genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder