İller

5 Mart 2021 Cuma

Deva Holding'ten kar payı dağıtımı


Deva Holding A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 651.448.684 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding A.Ş'nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 635.636.677 TL net karla sonuçlanmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, şirket esas sözleşmesinin 20. maddesi ve 15.04.2019 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak 2020 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem karının yaklaşık %3,14'üne (çıkarılmış sermayenin % 10'una ) denk gelen 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) nakit kar payına tekabül eden, birinci ve ikinci kar payı toplamı brüt 20.001.929 TL tutarındaki kar ile şirket esas sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek karın 12.04.2021 tarihi itibariyle dağıtılmasının 2020 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder