İller

2 Mart 2021 Salı

Güler Yatırım'ın sermaye artırım süreci


Güler Yatırım Holding A.Ş, sermaye artırım sürecine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli kararıyla olumlu karşılandığı 12.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştur. Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı izahname ve ihraç belgesi tebliğinin izahnamede yer alacak finansal tablolar başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde satış döneminin 1 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında olması halinde son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile altı aylık ara dönem finansal tablolara izahnamede yer verilmek suretiyle satış döneminin 16 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında olması halinde içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile altı aylık ara dönem finansal tablolara yer verilmiş izahnameye bir önceki yıla ait yıllık finansal tablolar ek olarak verilmek suretiyle satış yapılabilmekte, 2 Mart tarihinden sonra yapılacak satışlarda ise içinde bulunulan yıldan önceki yıla ait yıllık finansal tabloların da izahnamede yer alması suretiyle izahname hazırlanması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 10. maddesi çerçevesinde konsolide yıllık finansal tabloların 10 Mart tarihine kadar açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda şirketimizin II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık konsolide finansal tablolarının ilan edilmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahnamenin 2020 yılına ilişkin yıllık finansal tablolar esas alınarak güncellenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacak olup, akabinde sermaye artırımı işlemleri gerçekleştirilecektir.'' 
 


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder