İller

7 Mart 2021 Pazar

Kervan Gıda'dan kar payı dağıtımı


Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 4.706.463,59 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın brüt 25.000.000 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,133333 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %13,3333) kısmının, (net 21.250.000,00 TL - 1 TL'lik pay başına 0,113333 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %11,3333) nakit kar payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %28 oranına tekabül eden 52.500.000 TL'lik kar payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 8.458.517,24 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yönetim kurulumuzun kar payı dağıtım önerisinin ilk yapılacak genel kurulumuzda onaya sunulmasına, temettü bedellerinin ödeneceği tarihe genel kurulca karar verilmesine, işbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı kar dağıtım tablosunun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder