İller

4 Mart 2021 Perşembe

Şirket haberleri


AKSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 425 milyon TL’den 650 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AKSGY – Akbatı ve Akasya AVM’lerdeki kiracılara, Mart ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca Mart ayıyla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verildiği açıklandı.

BRSAN – ABD'de Mahkemenin Türkiye'den ithal edilen çelik vergisinin %25'den %50'ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmesi kapsamında ek verginin iade edilmesine karar verildiği, temyiz süreci açık olmakla birlikte kararın kesinleşmesiyle geri alınacak tutarın 14 milyon dolar olduğu açıklanması kapsamında, şirketin ABD gümrük otoritesinden OCTG ve Standard Boruları ile ilgili olarak geri alacağı tutarın 11,7 milyon dolarını tahsil ettiği açıklandı.

DAGHL – VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST – 50 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.

DGGYO – Şirket portföyünde yer alan Gebze Center AVM'de yaşanan ziyaretçi sayısında ve cirolardaki azalış nedeniyle, kapalı kalan işletmelerin kiracılarından kapalı kaldığı süre boyunca kira alınmamasına, sadece paket servisi/gel-al hizmeti veren yeme-içme kiracılarından uygulama ve kararda değişiklik olmadığı sürece, sözleşmede yazan ciro oranları üzerinden ciro kirası alınmasına, bunlar dışında kalan tüm kiracılara destek olmak amacıyla Şubat ayı ile sınırlı olmak üzere sözleşmelerinde geçerli olan kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi uygulanmasına karar verildiği açıklandı.

DOHOL – Galata Wind Enerji’nin sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744 adet payın halka arz edilmesine karar verildiği açıklandı.

ESCOM – Şirket iştiraklerinden Startupmarket Kitle Fonlama Platformu’nun Kitle Fonlama platformu olarak faaliyete geçmek ve bu amaçla Kurul listesine alınmak üzere SPK’ya başvuru yaptığı açıklandı.

FRIGO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyon TL’den 175 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylandı.

HALKB –

96 gün vadeli 153 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

HALKB ve Ziraat Bankası’nın, Keskinoğlu nezdindeki hisselerinin %20'lik payı, Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda’ya devredildiği medyada yer aldı.

INFO – 300 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ISKPL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında verilen geri alım teşvikine ilişkin başvuru süresinin sona erdiği, başvuru süresi içerisinde başvurunun olmadığı ve Nihai Geri Alım Oranı’nın sıfır olarak belirlendiği açıklandı.

ITTFH – Şirket bağlı ortaklıkları Big Planlama, Afen Enerji ve Erpa Enerji’nin, ITTFH çatısı altında birleşmesine karar verilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

IZTAR – Şirketin toplam oy haklarının %83,36’sını elde etmek suretiyle Şirket’in yönetim hakimiyetine sahip olan Alpha Ventures Investment LLP tarafından, Şirket’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun SPK tarafından onaylanması talebinin, zorunlu pay alım teklifi fiyatının, B grubu Şirket payı için 4,995 TL’ye pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının eklenmesi suretiyle bulunacak fiyat olarak belirlenmesi kaydıyla SPK tarafından olumlu karşılanmasına karar verildiği açıklandı.

KARTN – Şirket ile Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası  arasında 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

KRDMA & KRDMB & KRDMD – Şirket ile Özçelik-İş Sendikası arasında sürdürülen 2021-2022 yıllarını kapsayan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı.

KRSTL – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 95,5 milyon TL fonun, karlılığın artırılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, üretim kapasitesinin artırılmasında, teknolojik yen, üretim makine ve ekipmanların alınmasında, mevcut hatların modernize edilmesinde, stok sahalarının artırılmasında, üretim maliyetlerinin düşürülmesinde, finansal maliyetlerin azaltılmasında ve Sapanca tesislerine yapılacak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki tevsi yatırımlarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.

KRVGD –

Yemeksepeti ve İngiltere'de "Amazon" ile Bebeto markalı ürünlerin satışı için anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Walmart’ın ABD’deki zincir mağazalarında Bebeto markalı ürünlerin satışına ilişkin tedarikçi sözleşmesi imzalandığı ve ürün tedarikine başlandığı, Walmart’ın Güney Amerika bölgesinde yer alan zincir mağazaları için de ürün listeleme görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.

MPARK – 10 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldığı açıklandı.

ODAS – 184 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.

OSMEN – İstanbul Kadıköy’de Şube açılışının tescil edildiği açıklandı.

ORGE – Şirketin İstanbul'da inşası devam etmekte olan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı Projesinin elektrik işlerine ilişkin 953.000 euro tutarındaki teklifinin kabul edildiği ve İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.

PRKAB – TEİAŞ tarafından yapılan DB.KAB.20 referanslı 400 kV Gebze - Kroman Celik, Kroman Celik – Deri OIZ ve Deri OIZ – Tepeoren Güzegahları Yer Altı Kablo Bağlantı Projeleri ihalesi için şirket  ile Prysmian Powerlink S.r.l.'nin oluşturduğu DB.KAB. 20 Adi Ortaklığı  tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğunun açıklanması kapsamında, ihaleyi şirketin kazanamadığı açıklandı.

RYGYO – İzmir Menderes’teki 9.073 m 2 ’lik deponun 200 m 2 ’lik depolama alanının 2 yıllığına kiraya verildiği, 2 yıllık kiradan 85.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.

RHEAG – AnySense platformu ile Nesnelerin İnterneti konseptinde Telekom ve Endüstri 4.0 alanında sensör ve izleme çözümleri hizmeti verme amacı ile, Batkon Batarya’ya 250.000 dolar bedele kadar iştirak edilmesine, şirkete katılımın bedelli sermaye artırımı yoluyla ve artırılan sermayenin şirket tarafından taahhüt edilmesi ve ödenmesi şeklinde yapılması, taahhüdün ilk aşamada 31 Mart’a kadar 150.000 dolar tutarında olması ve şirketin göstereceği performansa göre 31 Aralık’a kadar 100.000 dolar daha yapılmak suretiyle 250.000 dolar tutarına tamamlanmasına karar verildiği açıklandı.

SAYAS – Şirketin Titan Wind Energy'den 2020 yılında toplam 3,6 milyon euro tutarında sipariş aldığının açıklanması kapsamında, Titan Wind Energy'e 16 kuleye denk gelen toplam 1,9 milyon euro teklif verildiği, teklifin karşılıklı olarak kabul edilmesinin beklendiği açıklandı.

SISE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 4 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

TRILC – Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

TKNSA – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 272,2 milyon TL fonun tamamının finansal borçların ödenmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

VERTU – Şirketin %50  iştiraki Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm'in yeni unvanının "Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş." olarak değiştirildiği ve tescil edildiği açıklandı.

AKMGY – Akkök Holding tarafından 61,00 – 62,30 TL fiyat aralığından 15.284 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,61’e geriledi.

ALKIM – Kora Holidng tarafından 19,18 TL fiyattan 702.774 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,62’ye geriledi.

DGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 97.088 adet pay 10,54 – 11,02 TL fiyat aralığından satıldı.

METRO – Bank Of America Corporation tarafından 2,37 – 2,46 TL fiyat aralığından 1.153.790 adet alış ve 3.471.423 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,31’e geriledi.

MERIT & NTHOL NTHOL tarafından 315 TL fiyattan 54 adet MERIT payı satılırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %50,90’a geriledi.

MMCAS – Exante Ltd tarafından 620.452 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,16’ya yükseldi.

NUHCM – Partaş Tekstil tarafından 66,05 – 68,35 TL fiyat aralığından 62.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,36’ya geriledi.

SEKFK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 247.023 adet pay satılırken, satış sonucunda 3,1 milyon TL kar elde edildi.

SONME & SNPAM – SNPAM tarafından 90,00 – 90,20 TL fiyat aralığından 577 adet SONME payı satılırken, SNPAM’ın SONME’deki payı %7,42’ye geriledi.

ZOREN – Zorlu Holding tarafından 2,56 – 2,59 TL fiyat aralığından 50.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %61,29’a geriledi.

DAGI – Şirket sermayesinin 43,3 milyon TL’den %246,42 oranında bedelli olarak 106,7 milyon TL nakden artışla 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

DAGHL – Şirket sermayesinin 10,8 milyon TL’den %640,74 oranında bedelli olarak 69,2 milyon TL nakden artışla 80 milyon TL’ye yükseltilmesi kararından vazgeçildiği açıklandı.

CELHA – Şirket sermayesinin 16,5 milyon TL’den %151,52 oranında bedelli olarak 25,0 milyon TL nakden artışla 41,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 47.781 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

KRSTL – Şirket sermayesinin 96 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 96 milyon TL nakden artışla 192 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

SNKRN – Şirket sermayesinin 7,8 milyon TL’den %48,39 oranında tahsisli olarak 3,8 milyon TL artışla 11,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması kapsamında,  tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder