İller

16 Mart 2021 Salı

Tofaş Türk'te kar payı dağıtımı


Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan 2020 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosuna göre şirketimizin 2020 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 1.784.170.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 11.711.216 TL'dir. Net dönem karından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri ile kar dağıtım politikasına uygun olarak yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, ortaklarımıza brüt %300 oranında toplam 1.500.000.000 TL nakit temettü ödenmesi, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %300 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 3 Kr brüt= net nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlarımıza %300 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 3,00 Kr, net 2,55 Kr nakit temettü ödenmesi ve kar payı ödeme tarihinin 23 Mart 2021 olarak belirlenmesine ortaklar genel kurulu tarafından karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder