İller

29 Mart 2021 Pazartesi

Ulusoy Un kar dağıtmayacak


Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 43.753.402 TL dönem karından Sermaye Piyasası Mevzuatı, şirket esas sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 471.112 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 43.282.290 TL'dir. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 43.856.762,06 TL'dir. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı kar dağıtım tablosuna göre, net dönem karından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde %5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.192.838,10 TL ayrılmasına, birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının 41.089.451,90 TL olarak tespit edilmesine, 41.089.451,90 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.''
 


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder