İller

27 Mart 2021 Cumartesi

Yeşil Gayrimenkul, taşınmaz sattı


Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, taşınmaz satışı yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''İstanbul'un Esenyurt ilçesi 2945 ada 35 parselde 63 adet, 2947 ada 48-49 parsellerde 5 adet olmak üzere toplam 68 adet  5.120 metrekare bağımsız bölümün KDV dahil 55.500.000 TL bedelle Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş'ye satılmasına ve bu satıştan elde edilecek gelirle şirket banka kredilerinin kapatılmasına, söz konusu satış işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre, tebliğin 6. maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde işlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 2,34 tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, işlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 14,18, devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 62,15 olup, yapılacak işlemin tebliğin 6/2 maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına katılanların oy birliği ile karar verildi.'' 


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder