İller

19 Nisan 2021 Pazartesi

Orge Enerji'de sermaye artırımı


Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş, sermaye artırımına ilişkin karar aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin 12 Nisan 2021 tarihli 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karara istinaden, şirketimizin mevcut 250.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 Türk Lirasına artırılmasına, artırılan 30.000.000 Türk Lirası'nın sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin %60 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder