İller

19 Nisan 2021 Pazartesi

Peker Gayrimenkul'de maddi duran varlık alımı


Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, maddi duran varlık alımı yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun karar organının 12.03.2020 tarih ve 16/358 sayılı kararı ile şirketimiz portföyünde yer alan Çamlıca arsaları üzerinde bulunan intifa hakkına dair Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş tarafından yeni bir değerleme raporu hazırlanması ve buna bağlı olarak yapılması gerekebilecek diğer işlemlerin yapılması talep edilmişti. Yine kurul kararında, şirket ile Hasan Peker arasında 100.000.000 TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin, Ekip Değerleme tarafından hazırlanacak değerleme raporunda bulunacak değeri aşmayacak şekilde düzeltilmesi talep edilmişti. Söz konusu gayrimenkul için en son yapılan güncel rapor olan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş'nin 29.01.2021 tarih ve PEKGY- 2101013 sayılı raporunda toplam değer 200.000.000 TL, Hasan Peker adına kayıtlı 2.124,98 metrekareye denk gelen intifa haklarının değeri 24.784.246 TL olarak takdir edilmiştir. Son olarak Hasan Peker, şirket ile arasında 100.000.000 TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin düzeltilmesine ilişkin yükümlülüğün halen sahip olduğu 24.784.246 TL exper değerli intifa haklarının şirkete bedelsiz devir edilerek yerine getirilmiş sayılmasına ilişkin SPK'ya başvurmuştur. Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve Hasan Peker'in başvurusunun olumlu karşılandığı 16.04.2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-5167 sayılı yazısı ile Şirket'imize bildirilmiştir. Bu karar çerçevesinde Hasan Peker lehine kayıtlı 24.784.246 TL ekspertiz değerli 2.124,98 metrekareye denk gelen intifa hakları şirketimiz lehine bedelsiz olarak terkin edilmiştir. Böylece Hasan Peker lehine intifa haklarının tamamı terkin edilmiş olup, Çamlıca arsanın tam mülkiyeti şirketimize geçmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder