İller

5 Mayıs 2021 Çarşamba

ADİL HALİFENİN OĞLU: ABDULLAH BİN ÖMER


Resulullahlı yıllar; Hz. Ömer'in oğlu Abdulllah hicretin 3. Yılında dünyaya geldi. Hem babasının Resulullah'a yakınlığı hem de Hz. Peygamber'in kayını olması onun İslam tarihindeki rolünü artırmıştır. Resulullah ile birlikte Hendek, Rıdvan Biatı, Mekke'nin fethi ve Huneyn gibi olaylarda yan yana bulunma şerefine nail olmuştur. Raşit Halifeler devrinde; Hz. Ebu Bekir devrindeki fetihlerde ve isyan bastırma hareketlerinde ordunun içerisinde bulundu. Babası devrinde önemli bir makama getirilmedi. 

Çünkü Hz. Ömer bu hususta çok hassastı. Ancak babasının vefatının ardından halife seçmek için oluşturulan heyete babasının istememesine rağmen ashabın isteğiyle seçilmiştir. Halife olması önerildiğinde Hz. Ömer "bir evden bir kurban yeter" diyecektir. Hz. Osman, Hz. Ali ve Emeviler dönemindeki iç siyasi çekişmelerde taraf olmaktan kaçınan bir tutum izleyecektir. İlmine dair: 2630 hadis rivayeti ile sahabe içerisinde en çok hadis rivayet eden 2. Kişidir. Bu şekilde dinin kaynağı olan hadislerin bize ulaşmasında etkili olmuştur. 

Allah Resulü ile akrabalığı onun hadislere ulaşımını kolaylaştırmıştır. Müslümanların dini meselelerinin halli demek olan fetva ve fıkıh işlerinde alim olan Abdullah bin Ömer en çok fetva veren 7 kişiden biridir. Şahsiyeti: Resulullah'ın sünnetine sıkı sıkıya bağlıydı. Gece namazlarını terk etmemiştir. Hatta Hz. Peygamberin yürüdüğü yollardan yürüme konusunda bile çok hassastı. Zengin bir hayat yaşayan Abdullah bin Ömer malını infak ve ilim yolunda kullanmıştır. Hayatını ilme adaması yönüyle de bize örnektir. Kıssadan Hisse: Asrı Saadet bize hem örnektir hem de ibrettir. Allah Resulü ile ömür geçirmiş olan bu müstesna kişilerin hayatlarının iyi yönlerini örnek alıp tarihi şahsiyet olarak yaptıkları hataları tekrar etmemek Müslümana düşen bir görevdir. 

Abdullah bin Ömer bu anlamda tarihte ve bugün hayırla anılan bir sahabedir. Allah ondan razı olsun. Layıkıyla örnek almayı nasip eylesin. 

Selam ve dua ile…

Mustafa AK
Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni
mstfknyali@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder