İller

4 Temmuz 2021 Pazar

​CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOZKIRDA EĞİTİM


Yazımızın tarihsel sınırlarını 1938 yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ile belirledik. Hem kaynak olarak bahsettiğimiz tez bu sınırlamayı esas alıyordu hem de gelecek yazılarımızdan biri olan Ali Kemal Karakaş ile ilgili yazıda cumhuriyet dönemine temas edildiği için böyle bir yöntem tespit ettik.

Osmanlı döneminde medresenin ve medreselilerin hayli etkin olduğu bir coğrafya olan ilçemizde cumhuriyet dönemi eğitim politikaları da bunun zıttı istikametinde oluşturulmuştur. Şeyh Memiş Efendi'nin torunlarından olan Müderris Zeynelabidin Efendi'nin Hürriyet ve İtilaf Fırkası çatısı altında Milli Mücadele döneminde gösterdiği faaliyetler Ankara hükümetinin dikkatini çekmekteydi. Milli Mücadele aleyhinde olan bu tutumu nedeniyle Zeynelabidin Efendi sürgün hayatı yaşamıştı. Bu zeminden bakıldığında Cumhuriyet rejimi bu coğrafyaya dikkat etmiştir.

Bu dönemin eğitim kurumlarına Hatice Taşbaş'ın Bozkır Kazasında Modern Eğitim Kurumları ve Eğitim Öğretim Faaliyetleri (1876-1938) isimli tezi çerçevesinde bakmaya çalışalım. Bozkırda 1925 yılında Bozkır Kız ve Erkek Mektebi olarak geçen okullar 1927 tarihinden itibaren Bozkır Merkez Muhtelit( Karma) Mektebi adıyla anılmıştır. Bu durum inkılapların en önemlilerinden biri olan karma eğitimin hemen uygulanmaya geçildiğini göstermektedir. Bozkırın merkezinde değil karye yani köylerinde de birer ilkokul bulunmuştur. Ahırlı ve Meyre gibi yerlerin ayrıca taşıma merkezi olarak görüldüğü söylenebilir. Yani civar köylerden gelen öğrenciler burada barındırılmıştır. Bozkırda cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren öğretmenler yetişmeye başlamıştır. Örneğin Fart köyünden Abdullah Orhan ve Ali Orhan Cumhuriyetin ilk yıllarında ilçede görev yapan Bozkırlı öğretmenlerdir. Bozkırın Merkez haricinde Babuççu, Pınarcık, Ayvalıca, Taşbaşı, Sopran, Sorkun, Çat, Tepelice, Soğucak, Hisarlık ve Akçapınar köylerinde öğretmen atamalarına ilişkin kayıtlar vardır. Bu okullardan Sopran, Tepelice, Pınarcık ve Akçapınar köyü okulları günümüzde öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanmıştır.

Özetle, Osmanlı dağılma döneminde medrese ve Batı tarzında okulların yan yana bulunduğu Bozkır kazası eğitim faaliyetleri açısından canlı bir merkez olmuştur. Cumhuriyet döneminde geçmiş olaylardan dolayı yeni rejimin yerleştirilmesi için okullaşmaya önem verilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder