İller

2 Eylül 2021 Perşembe

​TAMAMEN İRONİK VE SOSYOLOJİK BİR YAZIDIR


Bu yazı bugüne kadarkilerden farklı olarak ironi yani mecaz bir diğer ifade ile kinaye içermektedir. Bir yanıyla ütopiktir. Yani Türkiye'de olmayan ve olması mümkün olmayacak olaylar anlatılmıştır. Sosyolojik bilgiler içerse de tamamen kurgudur. Bu yazının maksadı anlaşılmak değil aksine anlayanların susması, anlamayanların ise yorum yapması üzerine yazılmıştır. Herkes anlayacağını fazlasıyla anladığı için susmaktadır.                             
Dünya hayatı var oldukça sosyal gruplar ve bunların liderleri var olmuştur. Bu liderlerin konumlarının ve fikirlerinin sorgulanmaması temel kuraldır. Ama tek bir lider onca mekanizmayı yönetemeyeceği için farklı alt gruplar ve liderler olmaktadır. Bu sosyal gruplar zaman içerisinde güçlerini artırarak devlet gibi davranabilmektedirler. Sözüm meclisten dışarı. Bahsettiğimiz alt grup liderleri sınırlı miktarda da olsa özerktirler. Tabi bu özerkliğin sınırı lider tarafından belirlenmelidir ki alt grup liderleri liderin otoritesine zarar vermesinler. Aslında bu özerkliğin sınırı da şudur. Benim iznim oldukça çalışacağın ekibi belirleyebilirsin. Arada pürüzler çıkabilir. Ekip kurulamayabilir ama bu hususlar alt liderin sorumluluk alanıdır. Bu noktada kriz çıkarsa liderlik becerisi ortaya konabilir. Tabi bu krizi yönetme becerisi liderin kariyerinde zirve olabileceği gibi, erken bir hüsrana da neden olabilir. Bunların tamamı kader ve İlahi takdir ile açıklansa da insanın olayları yönlendirme vasfını da unutmamak gerekir.                                                                                                                                                               

Tabi krizler liderleri olgunlaştırır. Bu yüzden alt grup liderlerinden birisi artık benim de gücüm var deyip ortaya çıkabilir. Bu lideri endişelendirebilir. Ama liderin özgüveni ve dünkü çocuk türünden ciddiye almaması liderin yapacağı stratejik bir hata olacaktır. Çünkü alt lider krizi başarıyla atlatmış ve bil umum bazı destekleyiciler bulup aynı şartlardayız deme fırsatını bulmuştur. Aynı şartlardayız demek yarın ben seni yönetebilirim çünkü ben de liderim anlamına gelecektir. Hatta gün gelecek lideri lider yapan şartlar ve zemin aleyhine dönebilir. Lider dün ulvi amaçlar için pürüzleri ortadan kaldırmasına yardım ettiği adamın bugün kendisini "pürüz" olarak nitelendireceği gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu anlattıklarım gerçekleşmesi mümkün olmayacak gelişmeler olduğu için okunmadan geçilebilir. Okuması gerekenler de yine bu adam neler yazmış keşke de yazmasaymış deyip akıllarına bu yazıyı kazıyacaklar ama okumamış gibi yapmaya devam edeceklerdir. Yarını görmeyecek olsak bile kerameti kendinden menkul isabetsiz analizlerimiz burada dursun. Gün olur birisi anlatmıştı dersiniz. Selam ve dua ile

Mustafa AK
Tarih Öğretmeni


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder