İller

8 Ekim 2021 Cuma

Hekimlerden “MHRS Randevuları Onayım Dışında, Uymamızı Beklemeyin” Uyarısı

hekim ataması

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki Dilekçede “Hastalara karşı etik yükümlülüğüm karşısında, hekim özerkliğinin de bir gereği olarak benim bilgim ve onayım dışımda verilen randevu sistemine bağlı kalmam beklenemez. Buna zorlanmam, hastalarımın uygun tedaviyi alamamalarına ve özen eksikliğine yol açabileceği gibi tıbbi uygulama hatalarına da neden olabilecektir” denildi.

Muayene En Az 20 Dakika Olmalı

Dilekçe örneğinde sağlık hizmeti sunumundaki temel amacın, hastanın bilimsel gereklilik ve mesleki deontoloji kurallarına uygun tanı ve tedavi edilerek sağaltılması olduğu belirtildi. Bu bağlamda nitelikli sağlık hizmeti sunumu için hastaya ayrılması gereken sürenin en az 20 dakika olduğu, bazı branşlarda bu sürenin daha da fazla olmasının gerektiği kaydedilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Hastalara karşı etik yükümlülüğüm karşısında, hekim özerkliğinin de bir gereği olarak benim bilgim ve onayım dışımda verilen randevu sistemine bağlı kalmam beklenemez. Buna zorlanmam, hastalarımın uygun tedaviyi alamamalarına ve özen eksikliğine yol açabileceği gibi tıbbi uygulama hatalarına da neden olabilecektir. Hastalarıma, durumlarının gerektirdiği süreyi ayırmam durumunda ise kapıda yığılmaların oluşması kaçınılmazdır. Özellikle pandemi döneminde hastaların uygun olmayan koşullarda ve kapalı ortamda bir arada tutulmasının öngörülebilir toplumsal ağır sonuçları da dikkate alınmalıdır.”

Dilekçede hekimlerin etik ikilem içinde bırakılmayacağı, şiddete uğramayacağı ve tıbbi hata yapmaya açık hale getirilmeyeceği bir çalışma ortamının sağlanması için gerekli düzenlemelerin derhal yapılması talep edilirken; aksi takdirde doğacak tüm olumsuz sonuçlardan idarenin sorumlu olacağı vurgulandı.

İşte O Dilekçe

…. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

Konu: MHRS randevuları.

…. polikliniğinde hekim / …. uzman hekimi olarak görev yapmaktayım. 

Bildiğiniz gibi vatandaşların, istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri sistem olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), 10 dakikada bir olmak üzere iki hastaya randevu verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu sisteme göre bir hastaya en fazla 5 dakika zaman ayrılması gerekecektir. 

Sağlık hizmetinin sunumunda temel amaç; sayısal olarak daha fazla hastanın hekimle buluşturulup bu yolla memnuniyetinin sağlanması değil, hastanın bilimsel gereklilik ve mesleki deontoloji kurallarına uygun, tanı ve tedavi edilerek sağaltılmalarının sağlanmasıdır. 

Mesleğimizin gerektirdiği nitelikli sağlık hizmetinin sunumu için hastaya ayrılması gereken sürenin en az 20 dakika olması, bazı branşlarda bu sürenin daha da artırılması gerektiği genel olarak kabul edilmektedir. Hastanın tedavi sürecinin anamnez alma, hazırlık, fiziki muayene yapma, gerektiğinde tetkik isteme, sonuçlarını değerlendirme ve tedaviyi planlama ile bunları her aşamada kayıt altına alma işlemlerinden oluştuğu gözetildiğinde, 5 dakikalık sürenin yeterli olmadığı açıktır. 

Hastalara karşı etik yükümlülüğüm karşısında, hekim özerkliğinin de bir gereği olarak benim bilgim ve onayım dışımda verilen randevu sistemine bağlı kalmam beklenemez. Buna zorlanmam, hastalarımın uygun tedaviyi alamamalarına ve özen eksikliğine yol açabileceği gibi tıbbi uygulama hatalarına da neden olabilecektir. Hastalarıma, durumlarının gerektirdiği süreyi ayırmam durumunda ise kapıda yığılmaların oluşması kaçınılmazdır. Özellikle pandemi döneminde hastaların uygun olmayan koşullarda ve kapalı ortamda bir arada tutulmasının öngörülebilir toplumsal ağır sonuçları da dikkate alınmalıdır. Bu uygulama, Sağlık Bakanlığı tarafından “MHRS’nin temel hedefi hastanelerde muayene öncesi bekleme süresini ortadan kaldırıp, hastane ve poliklinik önlerindeki kalabalıkları azaltarak herkes için daha sakin ve huzurlu bir ortam sağlanmasıdır.” şeklinde belirtilen sistemin kuruluş amaçlarına da aykırıdır. Sağlık Bakanlığı’nın bir yandan hekime yönelik şiddete karşı önlem almaya çalıştığını belirtip bir yandan kapıda yığılmalarla hekimleri hedef gösterecek ve şiddete yol açacak şekilde sistem kurması anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir. 

Bütün bu hususlar dikkate alındığında; bir hekim olarak etik ikilem içinde bırakılmayacağım, şiddete uğramayacağım ve tıbbi hata yapmaya açık hale getirilmeyeceğim çalışma ortamına kavuşturulmam için gerekli düzenlemelerin derhal yapılmasını gereği için bilgilerinize, aksi takdirde doğacak tüm olumsuz sonuçlardan idarenin sorumlu olacağını dikkatlerinize sunarım. Saygılarımla, tarih

Dr. …….

(TC Kimlik No: ……..)

(BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

BSHA - Bilim Sağlık Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder