İller

1 Ekim 2021 Cuma

YÖK’ten Ek Sınav Hakkı

Azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için YÖK ek sınav hakları tanıdı. Açıklamada tanınan haktan bu sebeple ilişiği kesilmiş öğrenciler de yararlanabileceği bildirildi.

YÖK’ün yaptığı açıklamada şu bilgiler yer aldı,

“Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi gereği öğrencilerimiz “bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Azami sürelerin başlangıcı, aynı Kanunun geçici 67 nci maddesi gereği 2014-2015 yılı eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılıdır. Yükseköğretim kurumlarında daha önce kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayacaktır”

Başarısız Ders Kabul Edilecek mi

“Azami sürelerini dolduranlardan özellikle lisans öğrencilerinden bir kısmının ilişiği başarısızlık sebebiyle kesilmiş veya kesilmek üzeredir. Ancak bu durumdaki öğrenciler için azami süre sonu sınav hakları konusundaüniversitelerimizde tereddütler yaşanmakta, Yükseköğretim Kuruluna çok sayıda soru ve talep iletilmektedir. Başarısız sayılan dersler, çeşitli sebeplerle alınmamış dersler veya devam koşulunun sağlanmadığı dersler bakımından ilgili maddenin tanıdığı ek sınav hakları konusunda üniversitelerimizin farklı uygulamalar izledikleri anlaşılmıştır. Özellikle, “hiç alınmayan dersler ile devam koşulunun sağlanmadığı derslerin başarısız ders olarak kabul edilip edilmeyeceği” hususu tartışmalara yol açmıştır” (BSHA   – Bilim ve Sağlık Ajansı)

 

BSHA - Bilim Sağlık Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder