İller

22 Kasım 2021 Pazartesi

Ege Üniversitesi’ndeki Atanma Kriteri Hukuksuzluğuna Yargı Freni

Ege Üniversitesi’ndeki Atanma Kriteri ! Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi’nin girişimiyle; 19.08.2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan “Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri”nin 16. maddesinde yapılan değişikliğe dava açıldı. Mahkeme ilgili değişikliğin iptali kararını verdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, ”

“İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde görülen davada; “Uyuşmazlıkta, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, Yükseköğretim kurumları tarafından 2547 sayılı Kanun uyarınca münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıklar da göz önünde bulundurularak öğretim üyeliği kadrolarına atamalarda ek koşullar belirlenebileceği kuşkusuz olmakla birlikte belirlenecek ek koşulların objektif ve denetlenebilir nitelikte olması gerektiği, dava konusu edilen Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine (2019-2020,2021-2022,2023) getirilen 16. madde hükmünde yer verilen adayların belirlenen kriterlerden yeni kurulan birimlerin kuruluşunu takip eden ilk üç (3) yıl kısmen muaf tutulabileceği düzenlemesinin ise objektif ve denetlenebilir mahiyette olmadığı, ucu açık ve sınırları belirsiz nitelikte bir düzenleme olduğu, 2547 sayılı Kanun’un ruhuna aykırı ve idareye keyfi davranma olanağı verebilecek mahiyette olduğu hususları dikkate alındığında dava konusu edilen düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” denilerek iptal kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder