İller

18 Kasım 2021 Perşembe

İstanbul Sözleşmesi Davasında Yeni Gelişme !

İstanbul Sözleşmesinde yeni karar

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni fesheden 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali için açtığı davada; demokrasi ve kadın mücadelesi adına kabul edilemez bir karar çıktı. Danıştay 10. Dairesi, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru ve yürütmenin durdurulması taleplerini oy çokluğu ile reddetti.

Danıştay 10. Dairesi’nin kararında kullanılan karşı oylarda ise her ne kadar uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisi yürütme erkinde, dolayısıyla cumhurbaşkanına ait olsa da “temel hak ve özgürlüklere ilişkin kararname ile düzenleme yapılamayacağı, kanunla düzenleme yapılan konularda kararname çıkarılamayacağı” vurgulandı. TTB, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmesi üzerine 26 Nisan 2021’de yürütmenin durdurulması ve kararnamenin kimi hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna dava açmıştı.

Anayasa Aykırılık İtirazı

TTB’nin itirazında Anayasa’nın bütünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi uyarınca, hakkında Anayasa’ya aykırılık itirazı yapılması yasaklanan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almayı amaçlayan, iç hukukta doğrudan değişiklik yapan bir sözleşmeden çıkılmasının yürütme erkinin tek kişilik işlemiyle mümkün olmayacağı, uluslararası insan hakları hukukunun salt normlar dizgesi değil bir hukuki statü olması nedeniyle sözleşmenin haklarını korumayı hedeflediği kişilerin ve TBMM’nin denetim olmaksızın düzenleme yapılamayacağı belirtilmişti. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder