İller

25 Kasım 2021 Perşembe

Kalaycı, Konya Ovası Projesinin yeni planlarını sordu.


Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu 2022 Mali Yılı Bütçe Görüşmelerinde Tarım Ve Orman  Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye Yönelttiği Sorularına Gelen Cevaplar

SORU 1) Konya Ovası'na dış havzalardan su getirmeye yönelik yeni proje çalışmaları nelerdir? Bunlardan 2022 Yatırım Programı'nda yer alacak var mıdır?

CEVAP 1) Hali hazırda Mavi Tünel Sistemi ile Konya Kapalı Havzasına Göksu Havzasından 414 Milyon m3/yıl su transfer edilmektedir. (100 Milyon m3/yıl Konya içme suyu)

Ayrıca, Ermenek Çayı ve Akçay'dan Konya Kapalı Havzasına Su Aktarılması Planlama Raporu kapsamında; Ermenek çayından 215 Milyon m3, Akçay (Köprüçay)'dan 140 Milyon m3 olmak üzere toplam 355 Milyon m3 suyun Konya Kapalı Havzası'na aktarılması konusunda çalışmalara başlanmıştır.

Ayrıca Niğde ve Aksaray illeri ile Konya Emirgazi ilçesine Seyhan Havzasında yer alan Ecemiş Regülatörü'nden içme suyu temin edilmesi ve Kızılırmak Havzası ile Seyhan Nehrinden Konya Kapalı Havzası'na su aktarılmasına yönelik planlama çalışmaları devam etmektedir.

SORU 2) Konya'da kaç tane ve nerelerde yer altı barajı planlanmıştır? Bunlardan ihalesi yapılan ya da ihale aşamasına gelen var mıdır?

CEVAP 2) İşletme Safhasında 4 Adet Yeraltı Depolaması mevcuttur. Bunlar;

1)      Konya Akşehir Cankurtaran Yeraltı Barajı: Yeraltı akifer besleme depolamasının kuyu derinliği 7 metredir.  Depolama, 5.000 m³ su biriktirme hacmine sahiptir. 2021 yılında hizmete alınmıştır.
2)      Konya Akşehir Gölçayır Yerüstü Sulaması ve Yeraltısuyu Suni Besleme: Yeraltı suni besleme depolamasının kuyu derinliği 50 metredir.  Depolama, 1.000 m³ su biriktirme hacmine sahiptir. 2021 yılında hizmete alınmıştır.
3)      Konya Akşehir Reis Depolaması Yerüstü Sulaması ve  Yeraltısuyu Suni Besleme: Yeraltı suni besleme depolamasının kuyu derinliği 7,50 metredir.  Depolama, 40.000 m³ su biriktirme hacmine sahiptir. 2021 yılında hizmete alınmıştır.
4)      Konya Çumra Gökhüyük Timraş Obruğu Yeraltı Suyunu Besleme: Obruk elips şeklinde 250 ila 325 m çap aralığında ve 30 m derinliğe sahiptir. Su seviyesi günümüzde yüzeyden 25 m aşağıda olup, mevsimsel yağışlara göre değişkenlik göstermektedir. Depolama hacmi yaklaşık 2 milyon m3 olmakla beraber obruk yeraltı kanalları ile başka boşluklara bağlantılı olduğundan depolama hacmi çok daha fazladır. Yeraltısuyunu beslemek amacıyla 2019 yılında AHİ Kanalından tahliye prizi vasıtasıyla obruğa deneme amaçlı 2 milyon m3 su verilmiş ve etrafındaki yeraltısuyu kuyularında yapılan ölçümlerde 11-15 m arasında seviyenin belli bir süre yükseldiği görülmüştür. İşletme aşamasında AHİ Kanalından ovaya iletilecek suların fazla gelmesi durumunda bu sular obruğa tahliye edilecektir. 2019 yılında hizmete alınmıştır.

Proje ve Planlama Safhasında 2 Adet Yeraltı Depolaması bulunmaktadır. Bunlar;

5)      Ereğli Çakmak Suni Besleme: Yeraltı suni besleme depolamasının kuyu derinliği 8 metredir.  Depolama, 40.000 m³ su biriktirme hacmine sahip olacaktır. Planlama çalışmaları devam etmektedir.
6)      Ereğli Yellice Yeraltı Barajı: Yeraltı akifer besleme depolamasının kuyu derinliği 8 metredir.  Depolama, 30.000 m³ su biriktirme hacmine sahip olacaktır. Planlama çalışmaları devam etmektedir.

SORU 3) Konya'da uzun yıllardır kullanılan ruhsatsız yer altı kuyuları bir şikâyet olduğunda kapatılıyor, şikâyet yoksa sorun yok, uzun yıllar kullanılıyor. Geçmişte açılan bu kuyulara yönelik ruhsat vermeyi düşünüyor musunuz?

CEVAP 3) 167 sayılı Kanun kaçak kuyular için, idari para cezası verilmekle beraber DSİ tarafından uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılabileceğini öngörmektedir.  Ancak Konya kapalı havzasında emniyetli rezervlerin 1,5 katından daha fazlası çekilmekte olduğundan ruhsatlandırılmaları uygun değildir. Bununla birlikte bu kuyuların toplanarak sulama birlikleri veya kooperatifleri bünyesinde, emniyetli rezerv sınırında kalmak şartıyla, ruhsatlandırılmaları için pilot bir uygulama yapılabilecektir.

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder