İller

7 Ocak 2022 Cuma

Hekimlerden Alkışlı Protesto: Vazgeçmiyoruz!

Hekimlerden Alkışlı Protesto: Vazgeçmiyoruz!

Hekimlerden Alkışlı Protesto ! Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, hekimlerin gelirleri ve haklarında düzenleme öngören yasa teklifinin geri çekilmesi ve ileri bir tarihe ötelenmesi üzerine hekimler hastane önünde alkışlı protesto ve basın açıklaması düzenledi.

Çeşitli illerde hekimler gelir ve özlük hakları için alkışlı protesto ve basın açıklaması yaptı. Haklarını arayan hekimler Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceklerini, üretimden gelen ve emeklerinden aldıkları güçlerini kullanmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayarak, “Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil, Hakkımızı İstiyoruz!” diye haykırdı…

“Hekimlere zam müjdesi verilmiş ancak hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulmamıştır.

Yapılan basın açıklamasında, ” Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarında kısmi düzeltme getiren yasa tasarısı tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmesine rağmen, iktidar tarafından geri çekilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından ekranlarda hekimlere zam müjdesi verilmiş ancak hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulmamıştır. Enflasyonun gerçek anlamda %50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4.013 TL, yoksulluk sınırının 13.073 TL olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu zorlu çalışma koşullarında adeta emeğimiz yok sayılıyor. 15 Aralık günü yaptığımız bir günlük G(ö)REV, bir uyarıydı! Almakta olduğumuz maaşlarımız emeğimizin karşılığı değildir, iktidarın keyfine göre belirlenemez. Bu denli yoğun emek çalıştığımız koşullarda emeğimizin değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz. Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Sorun bizlerin hak arama eylemlerinde değil, sorun bizlerin emeğini çalan, emeğimizin karşılığını vermemekte direnen bu sistemdedir. Toplumun her kesiminden yükselen GEÇİNEMİYORUZ seslerini artık iktidar duymak zorundadır.” denildi. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Hekimlerden Alkışlı Protesto: Vazgeçmiyoruz!

TALEPLER

  • Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulması
  • Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam
  • Döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaşayacağımız tek ücret
  • 7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı
  • COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını
  • Sağlıkta yeni bir şiddet yasası


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder