İller

23 Şubat 2022 Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Başvuru!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Başvuru!

Çalışanlardan fazladan gelir kesintisi yapılması iddiası üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru yapıldı.”Kurumların bünyesinde oluşturulan döner sermaye işletmelerinin ayrı bir işletme olduğu iddiasıyla çalışanlardan fazladan gelir kesintisi yapılması üzerine sendikamız tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir başvuru yapıldı. Sendikamız tarafından yapılan başvuruda bazı sağlık kurum ve kuruluşları ile özellikle üniversite hastanelerinde Döner Sermaye İşletmelerinden yapılan ödemelerde “Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.” kapsamında değerlendirilmelerde bulunularak, olması gerekenden daha fazla gelir vergisi kesintisi yaparak ödeme yapıldığı yönünde çalışanlardan şikayet geldiği ifade edildi.

Yüksek Enflasyon Döneminde Aylık Mahsuplaşma Yapılmalıdır

Söz konusu uygulamanın mevzuata aykırı olduğunun belirtildiği başvuruda döner sermaye işletmesi bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında personellere ödenen ücretlerin (maaş, döner sermaye ve diğer mali ödemeler) tamamının tek bir işveren tarafından ödendiğini vurgulandı Mevzuatta yer alan “Birden fazla işverenden ücret alanlara” ilişkin hükümlerin değil, personellerin mali durumlarına göre ilgili hükümlerin uygulanması ve hukuka aykırı işlemler sebebiyle ortaya çıkan mali zararların karşılanması istendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Başvuru!

İnstagram HesabımızHiç yorum yok:

Yorum Gönder