İller

18 Ekim 2022 Salı

Sağlık Personeli Vergi Kesintisi

Sağlık personelinin maaşlarından yapılan vergi kesintileri nedeniyle temmuz ayında yapılan zamların eridiği bildirildi.  Sağlık Personeli Vergi Kesintisi konusunda konuşan Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Sağlık Personeli Vergi Kestisi Sorunu Acil Düzenlenmeli

Vergi kesintileri hakkında konuşan Akarken, “Temmuz ayı itibariyle yapılan zamların hiçbir anlamı kalmamış ve mevcut durumda birçok çalışanın eline geçen net ücret zamdan önceki miktara gerilerken; bir kısmı için ise zamdan önceki ücretinin de altına düşmüştür” dedi. Akarken, acilen düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.  Sürekli artan enflasyon oranları ve her geçen gün kendini çok daha fazla hissettiren ekonomik zorluklar emekçilerin yaşam koşullarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.  Temmuz ayında yapılan zamlar ise gelir vergisi ile emekçinin cebinden geri çıkıyor.

Sağlık Personeli Temmuz Maaşları Kağıt Üzerinde Kaldı

Konuya ilişkin Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken, şunları söyledi, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 16.12.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında asgari ücretin günlük 166,80 TL olarak tespitine karar verilirken; 01.07.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararıyla da iyileştirme yapılarak asgari ücret 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında günlük 215,70 TL olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde kamu çalışan ve emeklilerinin 2022 yılı maaşlarına enflasyon farkı ve 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede belirlenen zam oranları doğrultusunda artırım yapılmıştır. Gelir vergisi dilimlerinin çok uzun yıllardır birebir yeniden değerleme oranında artmadığı bir gerçek olmakla birlikte, özellikle son dönemde Covid-19 pandemisi, siyasi kriz ve savaşların dünya ile birlikte ülkemiz ekonomisini de olumsuz etkilemesi sonucu yüksek enflasyon oranları ortaya çıkmış; buna bağlı olarak da asgari ücret ve memur maaşlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Bu yaşanan artışlara karşılık gelirvergisi dilimlerinin maaşlardaki artışa kıyasla daha düşük bir oranda artması başta asgari ücretli çalışanlar olmak üzere kamu çalışanlarının kısa bir sürede üst dilimlere girmesine yol açmaktadır. Bu durum ise verilen maaş zamlarının yalnızca kağıt üzerinde kalmasına yol açmaktadır. 2000 yılında gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi bir aylık brüt asgari ücretin yaklaşık 21 katı iken; 2022 yılına gelindiğinde ise gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi bir aylık brüt asgari ücret tutarının yaklaşık 5 katına tekabül etmektedir.”

Sağlık Personeline Yapılan Zamların Hiçbir Anlamı Kalmadı 

Akarken açıklamasının devamında şunları söyledi, : “Temmuz ayı itibariyle yapılan zamların hiçbir anlamı kalmamış ve mevcut durumda birçok çalışanın eline geçen net ücret zamdan önceki miktara gerilerken; bir kısmı için ise zamdan önceki ücretinin de altına düşmüştür. Yüksek enflasyon oranları karşısında başta gıda, giyim, barınma, ulaşım gibi kalemler olmak üzere her alanda yaşanan pahalılık birçok bireyin ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek durumunda kalmasına neden olmaktadır. Bu durumda maaş ve ücret artışları memura bir an olsun rahatlama imkânı sunacakken bu maaş ve ücret artışlarının geri alınır nitelikte olması büyük bir hayal kırıklığı oluşmasına neden olmaktadır. Mevcut durumda çalışanlar ücretlerine enflasyon oranları dikkate alınarak zam yapılmakta ancak yapılan zam gelir vergisi olarak geri alınmaktadır. Yapılan maaş ve ücret zammıyla sevinen memurlar çok kısa bir süre sonra bir üst vergi dilimine girmekte ve önemli bir gelir kaybına uğramaktadırlar. Bu durum Anayasamızın 2’nci maddesinde yer verilen sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır”

Sağlık Personeli Vergi Kesintisi

Cumhurbaşkanı Yetkisini Kullanmalı

“’Gelir vergisi dilimlerindeki artışların yetersiz oluşu ve dilimler arası mesafenin kısa tutulması neticesinde büyük bir gelir kaybı yaşanmasının başta sunulan kamu hizmeti olmak üzere toplumsal düzeyde telafisi güç zararlar yaratma ihtimali olduğunu değerlendirmekteyiz’” şeklinde konuşan Akarken sözlerine şöyle sürdürdü

“Açıkça çalışanların mağduriyetlerine yol açan mevcut düzenlemelere ilişkin olarak; söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi adına 193 sayılı Kanun’un Mükerrer 123’üncü maddesi uyarınca, 103’üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında Sayın Cumhurbaşkanımızın %50’sine kadar artırım yetkisini kullanarak öncelikle maaş ve ücret oranları artışı ile gelir vergisi tarifesi dilimleri arasındaki farkın azaltılarak, bu farkın açılmasına yol açan Mükerrer 123’üncü maddede belirtilen %5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağına ilişkin hükmün kaldırılması ve dilimlerdeki artışın 6 aylık dönemlerde, özellikle temmuz ayı enflasyon oranlarını dikkate alacak şekilde, yapılmasını sağlayacak bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Değerlendirmemizi ve çalışmamızı Cumhurbaşkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na SAHİM-SEN olarak ilettik. Çalışmamız emekçinin hakkını verecek aynı zamanda devletimizin de kalkınmasını sağlayacaktır” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder