İller

10 Aralık 2022 Cumartesi

Milli Eğitim Bakanlığı’na Tarikat Sorusu  ? 

Türkiye’nin 6 yaşında evlendirilen çocuğu konuştuğunu belirten Eğitimiş Sendikası Kemalpaşa Temsilciliği Başkanı Salih Topuk, tarikatların Milli Eğitim Bakanlığı’nın anlaşmalarıyla tarikatların eğitim sistemine ortak edildiğini öne sürdü.

“Bugün ülkede her türlü desteği gören, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan anlaşmalarla eğitim sistemimize ortak edilen; taciz, tecavüz ve istismarlar ile her zaman gündeme gelen tarikat, cemaat ve bazı vakıflar bir çocuğumuzun daha yıllarca istismara uğramasına neden olmuşlardır” dilen Topuk, şöyle devam etti,

Tarikatların MEB Bünyesindeki Faaliyetlerine Derhal Son Verilmeli

Ortaya çıkarıldığında peşine düşülmeyen bu tür olaylarda “Bir kereden bir şey olmaz. ” diyenlerin basını susturmaya, olayı örtbas etmeye çalışanların günahı çok büyüktür. Bugün eğitim sistemimize ortak edilen cemaat, tarikat ve bazı vakıfların, çocukların istismarı açısından ne kadar tehlikeli oldukları MEB tarafından görülmüyor mu? MEB’in görevi çocuklarımızı onların eline teslim etmek değildir. MEB’in görevi çocukları ve gençleri Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde açıklanan ilkeler doğrultusunda yetiştirmek olmalıdır. Biat eden değil; araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Biz eğitimciler bu tür olayların bitmesinin tek yolunun laiklik ilkesine sahip çıkmaktan, hukuk kurallarının işletilmesinden; tarikat, cemaat, bazı dernek ve vakıfların MEB bünyesindeki faaliyetlerine derhal son verilmesinden geçtiğini söylüyoruz”

Çocuk İstismarını Meşrulaştıran Uygulamalara Karşı Durmaya Devam Edeceğiz

“Eğitim İş olarak uyarıyoruz! Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün biz eğitimcilere emanet ettiği çocuklarımız sahipsiz değildir! Onların karşı karşıya kaldığı her saldırıyı tüm insanlığa tehdit görüp mücadele edecek bir Eğitim İş vardır! Çocuklarımızın eğitim hakkı başta olmak üzere en temel haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele etmeye; çocuk istismarını, taciz ve tecavüzü meşrulaştıran uygulamalara karşı durmaya devam edeceğiz”

 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder