İller

10 Aralık 2022 Cumartesi

​Yaklaşan kıyametin neresindeyiz


Kıyamet, tüm canlı ve cansız varlıkların yok olması ve insanların yeniden diriltilmesi sürecini kapsamaktadır.

İmanın altı şartından biri olan Ahiret hayatında yaşanacaklara değil; kıyamet alametleri özellikle de küçük alametler üzerinde yapılan açıklamalara yer vermeye çalışacağım.

Ne güzel hayatımızı yaşayıp gidiyoruz, ne gerek var durup dururken "Felaket Tellallığı" yapmaya, diyebilirsiniz.

İnanın öyle değil; İslami yaşamda bir Müslümana yakışmayan davranışlara her an her yerde rastlamaktayız. Kısaca, İslam hayatımıza yansımadığı gibi İslam dışı yaşam bütün hayat alanımızı esir almış durumdadır.

Kendinizce haklı sebepler öne sürebilme özgürlüğünüz olmakla birlikte biz de dünyanın geçici gizemine kapılıp ahireti unutan Müslüman kardeşlerimize bazı gerçekleri hatırlatarak karınca kararınca vazifemizi yerine getirmeye çalışalım, istedik.

Çünkü, bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşi üzerindeki en önemli haklarından birisi ikaz etmesi; yani "iyilikleri emretme, kötülükten sakındırması" dır.

Hepimizin bildiği gibi kıyametin küçük ve büyük alametleri vardır. Dini hayatın zayıflayıp kötülüklerin yayılmasıyla ilgi hususları içeren küçük alametlere yer vereceğim.

Çünkü, yaşananları net olarak görme ve değerlendirme imkanına sahip olduğumuz için hayatımıza olumlu yansıyabilir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(sav) kıyametin ne zaman kopacağını haber vermemiş; ancak, kıyametin kopmasından önce meydana gelecek olayların kıyametin yaklaştığının alametlerini haber vermiştir.

Bu alametleri sıralamakla birlikte fazla ayrıntıya girmeden tüm değerlendirmeyi okuyuculara bırakacağım.

Bütün mesele bazı şeyleri görüp kendimize çeki düzen vermektir.

Kıyametin ne zaman kopacağını bilinmemekle birlikte her an ölüm bizi yakalayabilir.

Müslümanın dünya hayatında yapması gereken en önemli vazifesi ölüm onu  yakalamadan ölüme karşı hazırlıklı olmasıdır.  

İslami hayatın zayıflamasına dair ahlaki alametlerin bir kısmı Hadis-i Şeriflerde sabit olup bu konuda âlimler arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur.

Peygamber Efendimiz(sav)'in Müslümanları uyardığı ve kıyamet alameti olarak zikrettiği ahlaki bozuluş ve dini hayatın yozlaşması ferdin ve toplumun imani yönden helak olması anlamındadır.

           Kitaplarda yer alan kıyametin küçük alametlerinden bazıları;

          1-Kur'an'ın önemi insanlar tarafından unutulacak,

2-Namaz kılınmayacak; faiz helâl sayılacak,

3-Emanete riayet edilmeyecek,

          4-Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak; yöneticiler insanlara zulmedecek, şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek; liderliğe elverişli kimseler azalacak,

5-Anne babaya isyan edilip beyler hanımların emrine girecek,

6-Toplumlar geçmişlerini beğenmeyip atalarına lanet okuyacak,

7-Akşam mümin olarak yatan kişi sabah kâfir olarak kalkacak,

8-Ticareti, dürüst olmayan gruplar ele geçirecek,

9-Mescidler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek,

10-Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek, hayasızlık çoğalacak

          11-Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak; erkekler kadınlara benzemeye çalışacak,

          12- İlim ortadan kalkıp cehalet yerleşecek; cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek, din dışı ilimlere önem verilecek,

          13-Kader inkâr edilecek ve yıldız falına inanılacak,

14-Ani ölümler çoğalacak,

15-Cahiller, aynı zamanda dürüst olmayan zâhid ve sûfîler türeyecek,

16-Akrabalık bağları kesilecek, sıla-i rahim terkedilecek,

17-Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek,

18-Kitapların sayısı artacak,

19-Yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak, madenler yok olacak.

20-Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak, zina alenî hale gelecek,

21-Çobanlar zenginleşerek bina yapmakta yarışacak,

          22-İki büyük topluluk birbiriyle savaşacak, adam öldürme olayları ve fitneler çoğalacak,

          Yukarıda sıraladığımız kıyamet alametlerinin ne kadarının gerçekleştiğine ne kadarının gerçekleşmediğine siz karar veriniz!

           

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder