İller

4 Haziran 2023 Pazar

2023 LGS BU SENE HİÇ ZORLAMADI


Hem akademik hem de sosyal ve duygusal yönlerden eğitmenleri ile sıkı bir hazırlık dönemi yaşayarak LGS'ye hazırlanan öğrencilerin yıl boyunca büyük bir gayret sergilediğini belirten GEN Koleji Ortaokul Koordinatörü sınav hakkında yaptığı genel değerlendirmede; "LGS 2023'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl boyunca yayınlamış olduğu örnek sorular ve çalışma fasiküllerindeki sorularla uyumlu sorular sorulduğu gözlemlenmiştir. Sınavda bilginin yanı sıra okuduğunu anlama, yorum yapabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, çıkarımda bulunabilme becerilerini ölçen sorular yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu yılki LGS'nin önceki yıllara göre daha kolay sorulardan oluştuğunu gördük. Bu durumda tam yapan öğrenci sayısının geçen seneye göre daha fazla olacağını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

GEN Koleji Bölüm Başkanlarının, LGS 2023 'e ilişkin değerlendirmeleri şöyle;

GEN KOLEJİ MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI:

"Geçen yıla göre daha kolay bir sınavdı"

2023 LGS 'de Matematik Bölümünde yer alan sorular Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun ve ilk dönem konularının kazanımlarından oluşmaktadır. Ayrıca yıl boyunca yayımlanan örnek sorularla paralellik gösteren sorularda bulunmaktadır.

Matematik sorularının bu yıl da analitik düşünmeye dayalı, dikkat isteyen sorular olduğunu söyleyebiliriz. Soruların kazanım ağırlıklı olması dikkat çekmektedir. Ayrıca sınavın görsellerle zenginleştirilmiş sorulardan oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle birkaç soru seçici olarak hazırlanmış olup düzenli tekrar yapan konuya hâkim olan ve süreyi doğru kullanabilen öğrencilerin başarıyla üstesinden gelebileceği sorulardır. Soruların genel anlamda çok adımlı işlemlerden oluşmadığı fakat işlem hatası yapmaya açık olduğu dikkat çekmektedir. Geçen yılki sınav ile karşılaştırıldığında daha kolay bir sınav olduğunu söyleyebiliriz."

GEN KOLEJİ TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI:

"Eleyici 3 soru vardı"

Öncelikle MEB'in yapmış olduğu açıklamaya sadık kalarak ikinci dönem konularına yer vermediğini söyleyebiliriz. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, fiilimsi konularından birer tane soru sorulduğu görülmüştür. Bu soruların orta zorluk derecesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu konularda sorulan sorularda öğrenciyi ters köşe yapacak bir ifadede de yer verilmediğini ekleyebiliriz. Fakat bir önceki yıllara göre MEB'in grafik okuma, mantık muhakeme alt başlığında ele alacağımız soru sayısını arttırarak dörde çıkardığı görülmüştür. Bu beceri temelli sorulardan özellikle mantık muhakeme sorusunun zor olduğunu söyleyebiliriz. Birçok öğrenci bu soruyu ya yanlış yapmıştır ya da boş bırakmıştır. Türkçe bölümünde sadece eleyici üç soruya yer verilmiş. Bu eleyici sorulardan ikisinin temel beceri sorularından birinin ise okuduğunu anlamakla ilgili olduğunu söyleyebiliriz."

GEN KOLEJİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI:

"Öğrencilerin kolaylıkla cevaplayabileceği sorular vardı"

Soruların MEB müfredatına uygun çok kolay, kolay ve orta zorluk seviyesinde olduğu, önceki sene sınavları ile kıyasladığımızda mantık ve muhakeme soru sayısının azaldığını ve kazanım odaklı daha bilgi ve kavrama basamaklarına uygun sorular olduğunu görmekteyiz. Sorular genellikle kısa metinlerden oluşan açık ve anlaşılır sorulardır. Basınç ünitesine ait sorular orta seviyede olup sınavın belirleyicisi olacaktır. Fen zümresi olarak, sınavın önceki senelere göre daha kolay olduğunu ve öğrenciler tarafından kolaylıkla çözümlenebileceğini düşünmekteyiz."

GEN KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANI:

"Geçen yılki gibi çeldirici sorular yoktu"

2023 Yılı İnkılap Tarihi sorularını incelediğimizde, genel itibariyle kolay bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. MEB'in sene içerisinde yayınlamış olduğu örnek sorularla paralel doğrultuda hazırlanmış sınav sorularıyla karşılaştık. GEN Koleji Sosyal Bilgiler Zümresi olarak yalnızca ilk dönem konularından gelecek olan sorulardan oluşan bir LGS olacağı için, daha zor olacağını düşündüğümüz, çeldiricilerin kuvvetli bir yapı oluşturacağı sorularla karşı karşıya kalacağımızı düşünmüştük. Ancak sınav sorularının zorluk derecesinin orta ve basit düzeyde kaldığını söyleyebiliriz. Sorular, okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini ölçecek düzeyde hazırlanmış. Kazanım bilgilerini ölçümleme üzerine bir sınav olduğunu bu sebeple söyleyemiyoruz."

GEN KOLEJİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANI:

"Dikkatli olan kazanmıştır"

Sınavda müfredat dışına çıkılmamış, kolay-orta zorluğunda sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Soruları dikkatli okuyan, doğru çıkarım yapan, hedef kelimelere çalışan, yönerge ve seçenekleri doğru okuyan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. 2023 LGS sorularının 1. Dönem müfredatını kapsaması, 2020 LGS sınavı ile benzerlik göstermesine rağmen, geçmiş yıllardaki LGS sınavları ile kıyaslandığında, LGS 2023'ün ezberci yaklaşım ile çözülemeyecek, dikkatli okuma, okuduğunu anlama ve bağ kurma becerileri gerektiren bir sınav olduğu yönündedir."

GEN KOLEJİ DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI:

"Format geçen seneye göre değişiklik gösterdi"

2023 LGS sorularının formatı gecen seneye göre değişiklik göstermiştir. Geçen sene soruların tamamı beceri temelli olarak hazırlanmış, bu sene beceri temelli soruların yanında bilgi soruları da yer almıştır. Bilgi soruları zekat, sadaka, sadaka i cariye, evrendeki yasalar ve tevekkül kavramları üzerinden gelmiştir. Bilgi soruları az sayıda soru da birçok kavramı bilmeyi gerektirecek düzeydedir. Genel olarak sınavı değerlendirdiğimizde ağırlıklı soruların beceri temelli, dikkat gerektiren düzeye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Sorular MEB müfredatına uygun olarak ilk üç ünite olacak şekilde hazırlanmıştır."

Basın Listem

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder