İller

19 Haziran 2023 Pazartesi

TTBden YÖKe Ek Sınav Hakkı Uyarısı: Eğitim Hakkı İhlaline Neden Olacak!

tıp öğrencisi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) tıp ve diş hekimliği fakültelerinde uygulanan azami eğitim-öğretim süresi ve ek sınav hakkı konulu görüşüyle ilgili olarak yazı gönderdi. TTB’nin 15 Haziran 2023 tarihli yazısında YÖK’ün görüşünün tıp fakültesi öğrencilerin eğitim haklarının ihlaline neden olacağı belirtildi.

TTB, 2014 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılarak öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarının azami dokuz yıl içinde tamamlanması zorunluluğu getirildiğini, tıp fakültesi öğrencileri için azami süre sonu hükümlerin bu yıl ilk defa uygulanacağı için 17 Mayıs 2023 tarihinde tüm üniversitelere yazı gönderen YÖK’ün, tıp programının altıncı sınıfında hastanelerde uygulama eğitimi verildiği gerekçesiyle ilgili öğrencilere ek süre verilmesinin veya sınav yapılmasının uygun olmadığını duyurduğu bilgisini verdi. YÖK’ün yazısında ayrıca ara sınıfta olup azami süresi dolduğu için ilişiği kesilecek öğrencilere ek süre verilemeyeceği ve azami eğitim süresini doldurduğu için ilişiği kesilen ve kesilecek öğrencilere COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus tanınan ek sınav hakkı düzenlemesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğinin ifade edildiği belirtildi. 

diş hekimliği

Karar Öğrencilerin Eğitim Haklarının İhlaline Neden Olacak!

TTB’nin YÖK’e gönderdiği yazıda ilgili düzenlemenin uygulanmasına dair YÖK’ün görüşünde COVID-19 pandemisinin tıp eğitimi üzerindeki etkisinin ve tıp fakültelerinin alt yapılarının farklı olması ile öğrencilerin dersleri takip edebilecek eşit olanaklara sahip olup olmamasının göz ardı edildiği vurgulandı. TTB’nin yazısında YÖK’ün görüşünün tıp fakültelerindeki uygulamalı eğitim aşamasında sınav olmadığı kabulü ile hazırlanmış olmasına rağmen tıp fakültesi 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerinin, uygulama da içeren eğitim dönemlerinin sonunda sınava girdiği anımsatıldı. Bu nedenle YÖK’ün görüşünün tıp eğitiminin mevcut durumuna uygun olmadığı belirtilen yazıda kararın öğrencilerin eğitim haklarının ihlaline neden olacağı belirtildi.

ttb

Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelere Aykırılık Vurgusu!

2547 sayılı kanunun 44. maddesinde öğrencilerin sınav hakkının kısıtlanmasına dayanak olacak bir düzenlemenin de yer almadığı ifade edilen yazıda tüm öğrenciler için tanıtan hakkın sadece tıp fakültesi öğrencileri aleyhinde bu şekilde dar yorumlanmasına yol açacak ya da yorumu idarenin takdirine bırakacak bir hükmün de olmadığı vurgulandı. Azami eğitim süresine dair düzenlemede uygulamalı tıp eğitiminin sonunda yapılan sınavlara dair öğrencilerin ek sınav hakkından yararlandırılamayacağına dair açık bir kural bulunmadığı belirtilen yazıda son olarak, eğitim hakkının kanuni dayanağı olmaksızın engellenmesinin Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekildi ve YÖK’e kanunda açık dayanağı olmayan görüşün yeniden değerlendirilmesi için çağrıda bulunuldu. (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder