İller

5 Temmuz 2023 Çarşamba

BOZKIR’IN KANAAT ÖNDERLERİ VE BÜTÜN BOZKIRLILARA AÇIK MEKTUBUMDUR

Kıymetli Bozkırlılar! Ben içinizden birisi olarak memleketlerin en güzeli Bozkır'a, bir tarih ve kültür beşiği topraklarımızın sahibi yiğit ve mert Bozkırlılara olan borcum sebebiyle, bu açık mektubu yazmayı, düşüncelerimi paylaşmayı istedim. Bozkır'ın İl olması hususunda artık son defa yazdığım bu mektubu, bütün Bozkırlılara gereğini yapmak üzere arz ediyorum. 

Bozkır, üzerinde yaşadığımız gezegenin en güzel mekânı olan Cennet Vatanımız Türkiye'nin kadim başkenti Konya'ya bağlı bir ilçedir. Sevdalarımızın ve hasretimizin merkezindeki Bozkır, yiğitlik ve mertliğimizin daimi olarak yaşadığı, yaşayacağı maddi ve manevi mekânımızdır. Bozkır, "Yiğitlik ve Mertliğin Başşehri" dir. Bozkır; 1876 yılından başlayarak günümüze kadar yaklaşık 150 yıldır "İlçe (Kaza)" olarak varlığını sürdürüp bugünlere gelmiş tarihi, kültürel ve coğrafya açısından canlı bir müzedir. Ama her şeyden önce Bozkır, bugün 100. yaşını kutladığımız ve ebet müddet yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda Şehitlik mertebesine ulaşmış ecdadımızın bizlere emanet ettiği toprakların adıdır. 

Eğitim, sağlık, güvenlik, bilim, sanayi, teknoloji, ulaştırma, mühendislik, ekonomi, sosyal ve diğer bütün alanlarda Bozkır'ın yetiştirdiği çok kıymetli insanlarımız bulunmaktadır. Bunlardan birçoğu vatanına, milletine mesleği ve uzman olduğu alanlarda çok kıymetli hizmetlerde bulunmuştur. Bu insanlarımızdan bir kısmı da emeklilik hayatlarını sürdürecekleri yer olarak Bozkır'ı seçmişlerdir. Bozkır'da yaşamayı seçenlerden bazıları kendi aralarında Bozkır Kelebekler Gurubu adıyla birleşerek; Bozkır içinde, Bozkır civarında ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yaptıkları çeşitli etkinliklerle bizlere birlik ve beraberlik örneği vermektedirler. O yüzdendir ki bu aksakallı ve ak saçlılarımız "Bozkır'ın Kanaat Önderleri"dir. 

Bozkır'ın Kanaat Önderleri denilince aslında çok geniş bir yelpazeyi düşünmemiz gereklidir. Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı (geçmiş dönemlerdeki Bozkır Belediye Başkanlarımız), Bozkır'daki Siyasi Parti İlçe Başkanlıklarımızın bütünü (geçmiş dönemlerde Milletvekilli olarak görev yapmış Bozkırlı Milletvekillerimiz), Bozkır'a bağlı kasaba, köy ve mahalle Muhtarlarımızın tamamı, Türkiye'de kurulu Bozkır etiketli vakıf ve derneklerimizin yani bütün sivil toplum kuruluşlarımızın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı, yerel basın kuruluşlarımız, Bozkır esnaf ve meslek odalarımız, Bozkır Ahi Temsilcimiz, Bozkır Folklor Ekibimiz, Bozkır etiketli sosyal medya sayfa yöneticilerimiz ile unvanlarını sayamadığımız kıymetlerimiz Bozkır'ın Kanaat Önderlerindendir. 

Bozkır'ın Kanaat Önderleri olanlar, kendisinden sonra gelenlere çığır açan, gelenek ve görenekleri yaşayan, yaşatan ve yayan, Türk-İslam Kültürünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte sonsuza kadar yaşatacak olan kanı damarlarında taşıyandır. Bozkır'ın kanaat önderleri; gurbette de olsa, sılamız Bozkır'da da olsa, Bozkır'dır, Bozkırlıların ta kendisidir.  
    
Bozkır'ın günümüzden geriye doğru yaklaşık son 40 yıllık geçmişinde, Bozkır'ın İl yapılması ile ilgili çok önemli 2 büyük girişim yapılmıştır. Bu girişimlerin öncüleri de, o dönemlerdeki Bozkır'ın Kanaat Önderleri olmuştur. Bozkır'ın İl olması ile ilgili yaklaşık 40 yıl önce bu harekâtı başlatanlar; her şeyi düşünerek planlamışlar ve bu harekâtın içini doldurmuşlar, yasal olarak da zeminini hazırlamışlardır. 14.11.1991 - 04.12.1995 tarihleri arasında TBMM 19. Dönem Konya Milletvekili olarak görev yapan Bozkırlı Sayın Servet Turgut "Bozkır İsmi İle Bir İl Ve Buna Bağlı Dört İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi" hazırlamış ve bunu TBMM Başkanlığına sunmuştur. Ama o dönemde bu kanun teklifi maalesef yasalaşamamıştır. Uğraşılmış, alın teri dökülmüş, emek, zaman, para ve enerji harcanmış ama olmamıştır. Bunu başlatanlar, bu yola çıkanlar Bozkır'ın İl olmasını bir dava olarak görüp, buna inanmış ve davalarına gönül vermiş insanlardır. 

Bozkır'ın İl yapılması ile ilgili bundan sonra da yapılacak olan her türlü çalışma ile Bozkır'ın makûs talihine dur denilecek, "Bozkır", Türkiye'de kamuoyunun gündeminde yer alacaktır. Bunu yapmak için, günümüzün Bozkır Kanaat Önderlerine yeni bir fırsat doğmuştur.  

Bozkır, 1876 yılından bu yana tam 150 yıldır ilçe olarak Konya'ya bağlıdır. 2023 yılından geriye doğru 40 yılda tam 2 defa il olma isteğini duyurmaya çalışan Bozkır, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılında BOZKIR adıyla İL olmayı istemektedir.  

Bozkır, her hâlükârda kendisi ile birleşme talebinde bulunacak olan ve buna evvelden beri istekli olan Hadim, Taşkent, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Akören gibi Konya'nın ilçeleriyle, İl olabilecek potansiyele sahiptir. Buna Bozkır Sarıoğlan, Bozkır Üçpınar ile Ahırlı Akkise adlı yerleşim yerlerinin de ilçelik statüsüne getirilmesini ekleyecek olursak; Konya ve Antalya arasındaki yeni bir Vilayetin, yani BOZKIR İLİ'nin varlığı, bölgenin gelişimine büyük bir katkı sağlayacaktır.

Bakanlar Kurulumuzda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın Konyalı olmaları, Bozkırlılar için büyük bir şanstır. Bunun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Durmuş Ünüvar'ın Bozkırlı olması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Vedat Gürgen'in Bozkır'dan evli olması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Refik Tuzcuoğlu'nun Konyalı olması, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın da Konyalı olması Bozkır için büyük bir fırsattır. Çünkü böyle bir mevcudiyet, Bozkır'ın İl olma isteğinin Yürütme Erk'ine çok iyi anlatılabileceği anlamını taşımaktadır. 

TBMM'de görev yapan Konya Milletvekillerinden Sayın Ziya Altunyaldız ve Sayın Mustafa Kalaycı, aslen Bozkırlıdır. Bozkır'ın İl yapılması isteğini, TBMM'de en güzel şekilde duyurarak yasa teklifi verecek olanlar da bu iki Bozkır'ın evladıdır. Bu iki milletvekilimizin TBMM'de bulunması Bozkır için büyük bir fırsattır, imkândır.  
 
6 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizin yaşadığı 11 İlimizi kapsayan büyük depremde Konya Büyükşehir Belediyesinin personeli, teknik ekibi, makine ve teçhizatını yönetme ve yönlendirme gayretlerini büyük bir özveri ile yapan, hatta uyku bile uyumayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ile Konya Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş da aslen Bozkırlıdır. Bütün bunların dışında kamu ve özel sektörde şahsen bilemediğimiz Bozkırlıların sayısının da çok olduğuna inanıyorum.

Bozkır'ın İl olması isteği ile ilgili yazılmış bu yazı hayali bir istek, hayali bir fikir veya bir düşünce asla değildir. Torosların Sessiz, Yiğit ve Mert Beyi Bozkır, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılından başlayarak Devlet Ebet Müddet yolculuğuna artık BOZKIR İLİ olarak devam etmek istemektedir.    

Bozkırımızın Ak Saçlı Belediye Başkanı Sadettin Saygı şahsında, Kanaat Önderlerimizin tamamı ile yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün Bozkırlıları, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılında; İl Trafik Plaka Numarasıyla "84 - BOZKIR İLİ" yapmak için birlik ve beraberlik içinde olmaya, kenetlenmeye çağırıyorum. Olmaz, mümkün değil gibi görünen, BOZKIR İLİ'nin; inancımızla, Elele olmamızla ve Yüce Allah'ın izni ile gerçekleşebileceğini mutlaka görürüz. 

Bozkır'ın İl olması çalışmalarımızda hepimize Cenabı Allah'tan kolaylıklar dilerken, küçüğünden büyüğüne bütün Bozkırlılara sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.  

Ali Ulvi ÜLKER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder