İller

14 Kasım 2023 Salı

Cumhuriyet ve Atatürk olmasaydı(?)


Her geçen gün daha da artarak Atatürk'e hitaben kullanılan "Sen olmasaydın biz olmazdık" veya "cumhuriyet olmasaydı…" gibi sözleri çok duyar olduk.

Bu ve bu minval üzerine söylenen sözler hangi niyetle söylenirse söylensin İslami açıdan çok sakıncalı olup kişiyi küfre kadar götürebilir.

Bu yazıyı yazmamdaki maksatta bu duruma dikkat çekip özellikle Müslümanları ikaz etmek içindir.

-Niye Müslümanları diyebilirsiniz?

Müslüman olmayanlar için bu ve buna benzer sözleri söylemelerinin hiçbir sakıncası, zarar göreceği bir imanı olmadığı için yoktur!

Hatta, onlar istediği gibi abartır, çok daha sınırları yaşan yani kutsiyet yükleyici övgü ve sevgide de bulunabilirler.

"Levlake" hadisi olarak bilinen "Sen olmasaydın ey Habîbim, felekleri (kâinatı) yaratmazdım" Hadis-i Kutsi Şerifi ve Enbiyâ Suresi, 107. Ayet-i Kerimede  "(Resulüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik" buyuran Yüce Rabb'imizin habibi Hz. Muhammed(sav) için kullanılabilir ki, oda tek yaratıcı Hz. Allah(cc) böyle buyurduğu için.

Onun dışında "Sen olmasaydın biz olmazdık" sözü tek yaratıcı olan Allah(cc)'ın dışında kimin için söylenirse söylensin söyleyeni şirke kadar götürebilir.

Yaratılanların yaratılışının bir takım sebepleri olsa da sebepleri de yaratan Allah(cc) olup O'nun dilemesi olmadan hiçbir şey kendiliğinden olamayacağı gibi yokta olamaz!

-Bu durumu bildiğimiz halde nasıl olurda bir beşer ve herhangi bir beşeri sistem için "Sen olmasaydın biz olmazdık" gibi çok ağır sözleri kullanabiliyoruz?

Bu akıl tutulması olup aklı kullanamamanın en önemli göstergesi hatta bu durum akıl hastalığı olarak bile değerlendirilebilir.

O sözü kullananların kahir ekseriyetinin hangi anlamda kullandığını anlayabiliyor olabilirim; ancak, hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın bana göre oldukça sakıncalı olup akıllı kişi böyle bir sözü söyleyemez!

Dünyada yüzlerce devlet ve bunların bir kurucusu var. Devletleri birileri kursa da kalkınmasını kurucular değil; milletin birlik beraberlik içinde azimle çalışması sağlar.

Bugün gelişmiş ülke dediğimiz; Japonya, Almanya, G. Kore, Malezya, ABD, Çin, Rusya, İngiltere vs. ülkelerde Atatürk mü vardı da kalkındılar?

Şunu unutmayın!      

"Hiçbir milletin kaderi kişilerin kaderine bağlı olamaz. Milletlere kişilere bağlı bir kader çiziyorsak o milletlerin ömrünü kişilerin kaderiyle sınırlandırmış oluruz."

Türk milleti, kendi iç çekişmeleri yüzünden devletlerinin yıkımına sebep olsa da tarihte çok büyük devlet ve imparatorluklar kurmuş bir millettir.

Allah(cc) ülke ve milletimizin bütünlüğünü bozmasın! Esas olan, milletimizin kendi öz medeniyetine sahip çıkması ve azimle çalışmasıdır.

Çünkü, bir millet öz değerlerine sahip çıkmadan bütünlüğünü koruyamaz. Onun için öz değerlerimize saldırılarla karşı karşıyayız.

Atatürkçülük, Kemalizm adı altında öz değerlerimizi özellikle de dinimizi  aşağılayan kesimlere sesleniyorum!

Eğer, bu milletin kadim değerlerine, inancına karşı düşmanlığınız varsa bunu Atatürk'ün arkasına sığınarak yapmayınız!

Niyetinizi söyleyin ve mücadelenizi mertçe inandığınız değer, ideoloji her neyse onun üzerinden yapınız.  

Atatürk'ü sevap ve günahlarıyla tarihteki yerinde bırakalım. Atatürk her fani gibi bu dünyadan sevap ve günahlarıyla birlikte gitti!

Öbür alemde her kim olursa olsun zerre kadar iyilik veya kötülüğünün hesabını Allah(cc)'a verecek, bunun kaçışı yok!

Bir de "cumhuriyet olmasaydı…" sözünü kullananlar var ki, hayretler içinde kalıyorum.

Neymiş efendim, "Cumhuriyet olmasaydı bir çiftçinin oğlu Süleyman DEMİREL, tekne kaptanının oğlu Recep Tayyip ERDOĞAN, memur çocuğu Turgut ÖZAL vs. cumhurbaşkanı olmazmış" gibi bir sürü ilahi kaderin hilafına sözler!

-Osmanlıda sadrazam, paşa, subay, memur vs. olanların hepsi hanedanın çocukları mıydı?

Uzağa gitmeye gerek yok. Osmanlı paşaları Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir vs. hanedan çocuğu muydu?

-Kaldı ki, birçok insanın cumhuriyet sayesinde makam sahibi olduğunu varsaysak bile bu makamların o kişiler için hayırlı mı hayırsız mı olduğunu biliyor muyuz?

Öbür aleme giden yüksek makama sahip kişilerin çiftçi, çoban, işçi, çöpçü olması belki de çok daha hayırlı olacaktı, bilmiyoruz!

Bir kişinin; cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, memur, işçi, çiftçi, çöpçü olması çok önemli değil; önemli olan, bu dünyadan öbür dünyaya iman ve ameli salih ile gitmesidir.

Bütün samimiyetimle sadece ve sadece Allah(cc) rızası için sesleniyorum!

Yukarıdaki yazımı nasıl istiyorsanız öyle değerlendirebilirsiniz, bir şey diyemem; ancak, size kabul ederseniz ebedi kurtuluşun tek anahtarını vermek istiyorum.

Müslüman OLACAK, Müslüman YAŞAYACAK, Müslüman ÖLECEKSİN; bunun dışında kurtuluşun başka bir anahtarı YOK YOK YOK!

Sizi, Atatürk'te dahil olmak üzere hiçbir beşer ve beşeri sistem kurtaramaz!

Müslüman olarak ölmedikten sonra Alemlere Rahmet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa(sav) bile size ŞEFAAT EDEMEZ!

Gelin aklımızı başımıza alıp gerçeklerle yüzleşelim; Allah(cc) korusun bu dünyadan imansız olarak gitmek ebedi cehennem demek!

           

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder