İller

11 Aralık 2019 Çarşamba

Bekle-gör” duruşu 2020 ortalarına dek korunabilir

§  Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan takvim dahilinde 11-12 Aralık FOMC toplantıları gerçekleştirildi. Beklendiği şekilde banka tarafından federal fonlama oranlarında değişikliğe gidilmedi ve mevcut yüzde 1.50-yüzde 1.75 aralığı muhafaza edildi. Benzer şekilde aşkın rezervlere uygulanan faiz oranı olan IOER yüzde 1.55 düzeyinde tutuldu.

§  Kamuoyu ile paylaşılan toplantı sonuç metninde genel olarak ekonomiye yaklaşım ve değerlendirmede herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Büyümeye yönelik ılımlı ifadesi korunurken, işsizlik oranı düşük olarak tarif edildi. Hane halkı harcamaları güçlü şekilde artan olarak tanımlanırken, yatırımlar ve ihracattaki zayıflama da benzer şekilde kendisine yer buldu. Enflasyon, yüzde 2’nin aşağısında kalmaya devam şeklinde tarif edilirken, belirsizlikler ifadesi metinden çıkarıldı. Öte yandan Komite, global gelişmeleri ve sessiz enflasyon baskıları cümlesini de gelecek dönem faiz patikası açısından metne ekledi.

§  Projeksiyonlar ve faiz öngörüleri de ciddi anlamda ayrışma göstermedi. Buna göre, 17 katılımcının tamamı 2019 yılı için öngördükleri medyan federal faiz oranı seviyesini yüzde 1.625 olarak belirtirken, beklendiği şekilde 2020 yılı ise yüzde 1.875 düzeyinden yüzde 1.625’e güncellendi. Böylece katılımcıların 2020 yılı için herhangi bir faiz artışı beklentisinin hakim olmadığı gözlendi. Fakat 4 üyenin sıkılaştırıcı yönde adım atılmasını belirttiği de Dot Plot nezdinde dikkat çekti. 2021 yılına ait medyan faiz oranı seviyesi yüzde 2.125’ten yüzde 1.875’e güncellenirken, aynı zamanda ilk faiz artışı beklentisinin de söz konusu yıla denk geldiğini belirtmek gerekiyor. Benzer şekilde 2022 yılında 1x25bp’lık ayarlama ile yüzde 2.125 düzeyi karşımıza çıkarken, uzun vadeli faiz oranı (Terminal rate) yüzde 2.50 olarak muhafaza edildi. Bahse konu faiz yaklaşımı ayarlamalarını herhangi bir şekilde sıkılaştırıcı olarak yorumlamıyoruz.

§  Makro projeksiyonlar (SEP) cephesi de şaşırtmadı. 2019 yılı için büyüme oranı beklentisi yüzde 2.2’de tutulurken, işsizlik oranı 0.1 puan düşüşle yüzde 3.6 şeklinde güncellendi. Keza çekirdek PCE beklentisi de gerçekleşen rakamlara paralel yüzde 1.6 olarak açıklandı. 2020 yılı için işsizlik oranı 0.2 puan revizyon ile yüzde 3.5 olarak açıklanırken, 2021 yılı için yüzde 3.6’ya, 2020 için de yüzde 3.7’ye çekildiği görüldü. Uzun dönem beklentiler içerisinde de sadece işsizlik oranı 0.1 puan güncellenerek yüzde 4.1’e çekildi.

 

Kaynak: Orkun Gödek / Stratejist Araştırma / Deniz Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder