İller

1 Ocak 2020 Çarşamba

Şirket haberleri


ŞİRKET HABERLERİ

 

ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, MRDIN, UNYEC

 

Birleşme işlemlerine ilişkin KAP'ta yer alan detaylı paylaşıma yer verdi.

·

ALYAG

Şirketin 07.05.2019-28.06.2019-26.07.2019-24.09.2019-22.11.2019 tarihli üretim tesisi alımı veya kiralanması yönündeki  açıklamaları çerçevesinde Güney Tüketim Malları Tic.ve San.Ltd.Şti. bünyesindeki Dolum Ambalajlama Ünitesinin kiralanması ile ilgili görüşmeler olumsuz olarak neticelenmiş ve ilgili tesis görüşmeleri sonlandırılmıştır.

·

ARSAN

Şirketin % 99,78 oranında bağlı ortağı Arsan Giyim Yatırım Pazarlama A.Ş.'nin yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında aynı iştigal konusunda diğer şirketlerin de olmasından ötürü bu şirketin  faaliyetine ihtiyaç kalmamıştır. Bu nedenle şirketin tasfiyesine karar verilmiştir. Bu karar 31.12.2019 Tarihinde T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

·

ASUZU

Şirketin 16.04.2018 tarihinde "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak  T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sunduğu teklife ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.Teklifin geçerlilik tarihinin 30.06.2020 tarihine uzatılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yazısı şirkete ulaşmış olup, şirket ilgili yazı kapsamında teklifini uzatmıştır.

·

AVISA

Şirket, Yıldız Pazar Grup 2'den Ana Pazar Grup 1'e geçti.

·

BRKO

Şirket olağanüstü genel kurul toplantısı 21 Aralık 2019 tarihinde yapılmıştır. Olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp ayrılma hakkı işlemlerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.

·

CEOEM

Şirket Yönetim Kurulu'nun, 31.12.2019 tarih, 2019/21 karar numaralı toplantısı sonucunda; 21.11.2018 tarihli 10 numaralı ve 31.12.2018 tarihli 17 numaralı kararları doğrultusunda, Şirketin "Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı, Next Level Ofis Kule, Bina N3/A Kat:27 N127 Balgat/Çankaya/Ankara" adresinde bir şubesinin açılmasına, şube unvanının "Ceo Event Medya A.Ş. Ankara Şubesi" olmasına,Şubenin merkeze bağlı olarak idare edilip, irtibat bürosu olarak kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

·

DERIM

Şirket, Ana Pazar Grup 2'den Ana Pazar Grup 1'e geçti.

·

DITAS

Şirket, Ana Pazar Grup 2'den Ana Pazar Grup 1'e geçti.

·

DOGUB

Şirket, Ana Pazar Grup1'den Ana Pazar Grup 2'e geçti.

·

DOKTA

Şirket, Ana Pazar Grup 1'den Ana Pazar Grup 2'e geçti.

·

DSVAR

(Devir Eden) Deren Varlık Yönetim A.Ş. ile (Devir Alan) Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin birleşmesi ile ilgilli KAP'ta yer alan paylaşım

·

EGGUB

Şirket, Ana Pazar Grup 2'den Ana Pazar Grup 1'e geçti.

·

EKGYO

Şirket projelerinden olan İstanbul Tuzla İçmeler Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tual Artı) tasfiye edilmiştir.

·

EKGYO

30.12.2019 Pazartesi günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 06.01.2020 Pazartesi günü saat: 14:30' da yapılacaktır.

·

EPLAS

EPLAS borç tasfiyesi protokolü süreç bilgisi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

FROTO

Şirketin 31 Aralık 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:Toplam Kalite Direktörü görevini yürütmekte olan Sn. Bülent Akdoğan 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle emekli olacaktır.Endüstri İlişkileri ve İmalat İK Müdürü görevini yürüten Sn. Oya Başak Akyol  01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Toplam Kalite Direktörü olarak atanmıştır.

·

GLYHO

Şirket, Yıldız Pazar Grup 2'den Ana Pazar Grup 1'e geçti.

·

GSDDE

Şirket, Ana Pazar Grup 2'den Ana Pazar Grup 1'e geçti.

·

GSRAY

Galatasaray Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma anlaşması sonucu, kulübün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin kaldırıldığını duyurdu.(Kaynak: Anadolu Ajansı)

·

HUBVC

Şirket, Ana Pazar Grup 2'den Ana Pazar Grup 1'e geçti.

·

ICBCT

Banka, 30/11/2019 tarihi itibarıyla tahsili gecikmiş bakiye toplamı 18.196.546,75.-TL tutarındaki kurumsal/ticari kredi, bireysel kredi ve kredi kartı alacakları 30/12/2019 tarihinde EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.'ye satılmıştır.

·

IHGZT

Şirket, Ana Pazar Grup 1'den Ana Pazar Grup 2'e geçti.

·

ISGYO

24.12.2019 tarihli özel durum açıklaması kapsamında, Kartal Manzara Adalar bünyesinde yer alan ofis ve ticari alanların tapu devir işlemleri tamamlanmış olup, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları Şirket hesaplarına intikal etmiştir. Kartal Manzara Adalar projesinde, eski arsa maliki olan Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.(Tecim) ile hasılat paylaşımına ilişkin imzalanan sözleşme uyarınca, projede yer alan ofis ve ticari alanların gayrimenkul yatırım fonuna devri kapsamında Tecim'e yapılacak olan KDV hariç 173,5 milyon TL tutarındaki hasılat payı ödemesinin, aynı tutarda gayrimenkul yatırım fonu katılma payı vermek suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.

·

KLGYO

Şirketin finansman yükünün azaltılması amacıyla Şirket portföyünde yer alan gayrı menkullerin borçlarımıza karşın ekspertiz değerlerinden belirli bir iskonto oranı ile  alıcılara satışı tamamlanmıştır. Buna istinaden Şirketin toplam 583.019.301,86 TL'lik finansman yükü tasfiye edilmiştir.  Buna ilişkin 13.01.2020 tarihinde yapılacak olan şirket olağan üstü genel kurul toplantısında sayın pay sahiplerine bilgi verileceği açıklanmıştır.

·

KLGYO

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Emniyet Evleri Mah. 304 Pafta,1947 Ada,91 Parsel kayıtlarında kain ve "Sapphire" adıyla maruf yapıda 293,445 ve 448 no'lu bağımsız bölümlerinin  , Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 18/12/2019 tarih KLGYO-1910120 sayılı değerleme raporunda belirlenen  58.821.000 TL + KDV TL bedel üzerinden herhangi bir ıskonto yapılmadan Biskon Yapı A.Ş. ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanarak 13.000.000 TL peşin olmak üzere, kalan ödemelerin 1 yıl vadeli olarak satılmasına,Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde %50 sınırını aşmaması ve şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığından ayrılma hakkının doğmadığının tespitine, karar verilmiştir.

·

NRHOL

NUROL HOLDİNG AS SPK tarafından onaylanan Borçlanma Aracı Ihrac Belgesi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

NUGYO

Yönetim Kurulu 18/12/2019 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere sermaye artırımına iştirak edecek olan Nurol Holding A.Ş. ("Nurol Holding") tarafından 30/12/2019 tarihinde Şirket hesaplarına sermaye avansı olarak 360.000.000-TL gönderilmiş olup, bu tutar ile Şirketin Nurol Holding'e olan, Şirkete yapmış olduğu nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları ve bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ödenmiştir.

·

PRZMA

Şirket, Ana Pazar Grup 2'den Ana Pazar Grup 1'e geçti.

·

QNBFB

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Banka Hukuk Müşavirliği Direktörü ve Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Ali Yılmaz Hukuk Müşavirliği Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri olarak; Banka Fincube Direktörü olarak görev yapan Derya Düner İnovasyon ve Girişimcilik Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

·

QNBFB

Banka Satın Alma ve Teknik Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Murat Şakar söz konusu görevinden ayrılmıştır.

·

SILVR

Şirket ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 03.11.2014 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ekim 2019 -31 Aralık 2019 tarihleri arasında şirket üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 2.697.270,00 TL +KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.

·

TCELL

Şirket tarafından 10.08.2018 ve 23.10.2018 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında yer alan 2016 hesap dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi yönünden sınırlı vergi incelemesi sonucunda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Şirket aleyhine gerçekleştirilen tarhiyata ilişkin olarak gecikme faizi dahil toplam 122,1 milyon Türk Lirası'nın ödenmesi konusunda Vergi İdaresi ile uzlaşma sağlanmıştır.

·

TFNVK

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan UZUN 31.12.2019 tarihi itibariyle Yönetim Kurulundaki görevlerinden istifa etmiştir. Şirket Yönetim Kurulunca, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresini tamamlamak üzere 31.12.2019 tarihi itibarı ile Ahmet MERT'in atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

·

THYAO

OrtaklıK yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.

·

TMSN

Şirketin 16.04.2018 tarihinde "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sunduğu teklife ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.  Teklifin geçerlilik tarihinin 30.06.2020 tarihine uzatılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yazısı tarafımıza ulaşmış olup, şirket ilgili yazı kapsamında teklifini uzatmıştır.

·

VESBE

Şirket Klima & Termosifon Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Hakan Akıncı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olup yerine 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla "Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Kemal Özgür atanacaktır. Sn. Kemal Özgür'ün görev değişikliği ile boşalan "Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonunu "Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Özgür Yılmaz, Sn. Özgür Yılmaz'ın görev değişikliği ile boşalan "Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonunu ise "Çamaşır Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü" olarak görev yapan Sn. Serkan Balcı üstlenecektir.

·

VESTL

Şirket, Yıldız Pazar Grup 2'den Yıldız Pazar Grup 1'e geçti.

 
 

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

AKGUV

Necmeddin ŞİMŞEK 30.12.2019 - 30.12.2019 tarihinde AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,33 - 2,42 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy haklarm 30.12.2019 tarihi itibariyle %0,0062 sınırına ulaşmıştır.

·

AKGUV

AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2019 - 30.12.2019 tarihinde AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,3 - 2,33 TL fiyat aralığından 307.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30.12.2019 tarihi itibariyle %23,78 sınırına ulaşmıştır.

·

AKGUV

Şirket geri alınan paylar dahilindeki 823.325 adet payını 2,29-2,40 fiyat aralığında satmıştır.

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 27/12/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,3-4,3 fiyat aralığından 10867 adet alım, işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 27/12/2019 tarihi itibariyle %18,77 sınırına ulaşmıştır.

·

DGKLB

DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş 27.12.2019 - 30.12.2019 tarihinde DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,61 - 1,63 TL fiyat aralığından 1.607.392 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30.12.2019 tarihi itibariyle %16,82 sınırına ulaşmıştır.

·

EUYO

Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 150.000 adet EUYO hisse senedi 1,18 fiyat ile geri satılmıştır.

·

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR

T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI 30.12.2019 - 30.12.2019 tarihinde TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,4 - 6,47 TL fiyat aralığından 4.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30.12.2019 tarihi itibariyle %39,01 sınırına ulaşmıştır.

·

ISMEN

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.12.2019 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,54-4,62 TL fiyat aralığından 520.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payı %66,08 olmuştur.

·

KRDMA

YOLBULAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2019 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,58 TL fiyattan 13.729.519TL toplam nominal
tutarlı Kardemir (A) VİRMAN işlemi Yolbulanlar Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 30.12.2019 tarihi itibariyle % 4,58 sınırına ulaşmıştır.

·

KRDMA

YOLBULANLAR NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2019 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,58 TL fiyattan 13.729.519 TL toplam nominal
tutarlı Kardemir (A) VİRMAN işlemi Yolbulan Demir Sanayi ve Tic.A.Ş.'ye gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 30.12.2019 tarihi itibariyle % 0,53 sınırına düşmüştür

·

KRGYO

KÖRFEZ TATİL BELDESİ TURİSTİK TESİSLER VE DEVREMÜLK İŞLETMECİLİĞİ 30.12.2019 - 30.12.2019 tarihinde KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,25 - 2,35 TL fiyat aralığından 445.800 TL toplam
nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KÖRFEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30.12.2019 tarihi itibariyle %8,38 sınırına ulaşmıştır.

·

KRGYO

KÖRFEZ TATİL BELDESİ TURİSTİK TESİSLER VE DEVREMÜLK İŞLETMECİLİĞİ 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,45 - 2,45 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %8,3 sınırına ulaşmıştır.

·

LKMNH

Şirketin geri alım programları çerçevesinde sahip olduğu hisselerden 600.000 adeti özel işlem bildirimi yöntemiyle 30.12.2019 tarihinde 5,60 TL fiyat ile satılmıştır. Hisse başı maliyet 3,6367-TL olup 1.177.990,42-TL kar elde edilmiştir. Satıştan elde edilecek gelir, şirketin nakit akımını güçlendirmek ve devam eden yatırımların özkaynaklar ile finanse edilmesi için kullanılacaktır.

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 30/12/2019 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,34 TL fiyat aralığından 62525 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 30/12/2019 tarihi itibariyle % 2,043 sınırını aşmıştır.

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 31/12/2019 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,33 TL fiyat aralığından 10000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 31/12/2019 tarihi itibariyle % 2,049 sınırını aşmıştır.

·

SAMAT

Metin KURU 30.12.2019 - 30.12.2019 tarihinde SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,53 - 1,62 TL fiyat aralığından 773.522 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30.12.2019 tarihi itibariyle %1,56 sınırına ulaşmıştır.

·

SANFM

Süleyman KABALAK Sanifoam sünger sanayi ve ticaret A.Ş. Sermayesindeki payları 30.12.2019 tarihi itibariyle % 7,28'e ulaşmıştır.

·

TDGYO

Hısham Younıs Yahya Qafısheh 30.12.2019 - 30.12.2019 tarihinde TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,18 - 2,26 TL fiyat aralığından 286.577 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30.12.2019 tarihi itibariyle %2,5267 sınırına ulaşmıştır.

·

YESIL

Kamil Engin YEŞİL 30.12.2019 - 30.12.2019 tarihinde YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,11 - 11,11 TL fiyat aralığından 92.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30.12.2019 tarihi itibariyle %36,49 sınırına ulaşmıştır.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder