İller

5 Ocak 2020 Pazar

Şirket haberleri


ŞİRKET HABERLERİ

·

AKBNK

Banka ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) arasında 18'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili 15.11.2019 tarihinde resmi arabulucu sürecine geçilmişti. Resmi arabulucu süreci, taraflar arasında mutabakat sağlanamadan tamamlanmıştır. Yasal süreç devam etmektedir.

·

AKGUV

Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım

·

ARENA

Şirket, Elephone marka cep telefonu ve aksesuarlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Elephone, Çin pazarının akıllı telefon ve teknoloji ürünleri üretimi konusunda önemli markalarından biridir.

·

ASUZU

Şirkete değerli katkılar sağlamış olan "Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü " Sn. Selda Çelik, 2 Ocak 2020 itibarıyla şirketten ayrılmıştır.

·

AVOD

SPK 20.12.2019 tarihli yazısı ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

AYGAZ

Şirketin 16.12.2019 tarihli açıklamasına istinaden, 300.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2020 ve 1/4 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

·

BERA

Yönetim Kurulu Yeniden Yapılandırma amaçlı yaptığı değerlendirme sonucunda, Ankara ilinde otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan  Grup şirketi Bera Turizm İnşaat Seyahat Tic.A.Ş. % 100 iştiraki Yenipark Turizm San.Tic. A.Ş   hisselerinin tamamı Murat AKBAŞ'a devrederek iştirak ilişkisi sona erdirilmiştir.

·

BIZIM

Şirkette Bütçe Raporlama ve Kar Planlama Kıdemli Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Önder Arıkan'ın Mali İşler Direktörlüğü pozisyonuna vekâlet edeceği açıklanmıştı. Sn. Önder Arıkan 03/01/2020 tarihinde asaleten Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmıştır.

·

BTCIM

Şirketin bağlı ortaklığı Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.' nin sermayesinde sahip olduğu payların blok veya kısmı satış imkanlarını araştırmak üzere, potansiyel alıcılarla görüşmelerde bulunmak üzere bir aracı kuruluş ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmış olup, ("Tebliğ") ‘in 6.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, bu aşamada gerek şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, gerekse yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için bilginin kamuya açıklanması ertelenmiştir. Bu kapsamda somut bir alıcı ve bir satış sözleşmesi bulunmadığı gibi, konu ile ilgili Rekabet Kurumu da dahil herhangi bir kuruma izin için başvurulmuş değildir.

·

DESA

Verimlilik odaklı çalışma prensipleri doğrultusunda, İçerenköy Mah. Çayır Cad. Carrefour Apt. N1/12  Ataşehir/İSTANBUL (2374313316) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Carrefour Satış Mağazası ünvanlı şubemizin 02.01.2020 tarihi itibari ile kapatılmasına karar verilmiştir.

·

DIRIT

Şirket Genel Merkezi, 27/12/2019 tarihinde, Bahçelievler Mah. 102. Cad. N35/1 MERKEZ/ISPARTA adresine taşınmıştır.

·

FLAP

Şirketin güncellenmiş olan 2020 yılı organizasyon takvimi KAP'ta yayınlanmıştır

·

ICBCT

11.04.2019  tarihli açıklamamız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankaya 2.972.535.- TL idari para cezası verildiği, Bankaya verilen idari para cezasının 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 2.229.401,25 TL'nin,  ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Banka tarafından ödendiği, Banka aleyhine verilen idari para cezasının iptali için, süresi içinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde Banka tarafından dava açıldığı, iptal davasının reddedildiği, karar için Bankaca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu ile başvuru yapıldığı, Danıştay tarafından, kararı eksik inceleme gerekçesi ile Banka lehine bozduğu ve  dava sürecinin devam ettiği hususu duyurulmuştu. Söz konusu dava ile ilgili olarak yeniden yargılama kapsamında bilirkişi incelemesi yapılacak olup, dava süreci devam etmektedir.

·

KOTON

Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısı  TT K ' nı n  416/ 1. maddesi gereğince çağrısız olarak 15/01/2020 tarihinde saat 10: 00'da Ayazağa   Mah . Ayazağa  Yolu No.3/A- B Sarıyer / İstanbul adresinde yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

·

MAALT

Halihazırda 01.05.2035 tarihine kadar MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye kiralanmış olan Mares Otel turistik tesisinin, 03.12.2018 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan irtifak hakkı süresinin uzatılmasına ilişkin başvurunun onaylandığı Şirkete tebliğ edilmiş olup, irtifak hakkı süresi 17.12.2068 tarihine kadar uzatılmıştır.

·

MEPET

Şirketin %100 oranında paylarının sahibi olduğu Metro City Trade Center Batumi JSC ile TBC CAPITAL LLC şirketi arasında Metrocıy Trade Center JSC'nin 71.579.785 GEL ödenmiş sermayesini oluşturan paylarının Gürcistan Borsasında (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için sözleşme imzalanmıştır.

·

MGROS

Şirketin, 16 adet Migros, 5 adet Migros Jet ve 1 adet Ramstore formatında toplam 22 satış mağazası Aralık ayı içerisinde belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.

·

POLHO

Polisan Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Ahmet Türkselçi kendi isteği ile görevinden ayrılma kararı almıştır. 02.01.2020 tarihi itibariyle Polisan Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Sayın Aylin Velioğlu Çelik atanmıştır. Aylin Velioğlu Çelik, profesyonel hayata başladığı Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) Fabrikalarında İK pozisyonlarında 7 yıl çalışmış olup, 2001 yılında İçdaş Demir ve Çelik A.Ş. ile 2004 yılında Evyap Sabun, Yağ, Gliserin Sanayi Anonim Şirketlerinde İK Direktörlüğü görevini yürütmüştür. En son Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. İK Genel Müdür Yardımcılığı görevinde çalışmıştır.

·

POLTK

Şirkete karşı, Daniel  J. OLLHOFF murisleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri  Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi'nin 2019CV000399 numaralı dosyasıyla, dava değeri belirtilmeyen, maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderlerinin tahsili  talepli dava ile ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

·

VESBE

Şirketin pazardaki konumunu güçlendirmeye ve artan müşteri taleplerini karşılamaya yönelik yapılan kapasite artışı yatırımlarının finansmanı için, uzun vadeli borçlanma stratejisi paralelinde; Şirket ile AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH. arasında, HERMES garantili, 18.350.000 Avro tutarında, 6 ayda bir eşit taksit ödemeli ve 10 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzalanmış olup kredi kullanımlarına başlanmıştır.

·

VKGYO

Paydaşı bulunulan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nde, Yüklenici REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SAN VE TİC AŞ uhdesinde yapımı devam eden "T. Vakıflar Bankası  T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi'nde" Master İş Programında yapılan revizyona uyum sağlanmasını teminen yüklenici firma ile sözleşmeye ek protokol imzalanmıştır.

·

YGYO

Şirketin 30.12.2019 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; şirketin olağanüstü genel kurulunun 2. Toplantısı 28.01.2020 tarihinde saat 14.00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

·

YUNSA

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından KAP'ta yer alan detaylı paylaşım; Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden payların Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından satın alınması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 02.01.2020 tarihinde 1/15 sayılı toplantısında verilen onay ile SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Yünsa'nın sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine 06/01/2020-24/01/2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile Yünsa payları için pay başına 4,34 TL'den Zorunlu Pay Alım Teklifi yapılacaktır.

·

YYAPI

Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31.01.2020 Cuma günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

DOKTA

%96,1659 Hisseye sahip ana ortak Çelik Holding 02.01.2020 tarihinde şirketin hisse payları ile ilgili 54,00 - 55,50 TL fiyat aralığında 1.852 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayesindeki payları/ oy hakları 02.01.2020 tarihi itibariyle %96,1631 sınırına düşmüştür.

·

RYSAS

Egemen DÖVEN 02.01.2020 - 02.01.2020 tarihinde REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,54 - 4,6 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ
TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 02.01.2020 tarihi itibariyle %4,9 sınırına ulaşmıştır.

·

SANFM

Süleyman KABALAK Sanifoam sünger sanayi ve ticaret A.Ş. Sermayesindeki payları 02.01.2020 tarihi itibariyle % 7,38'e ulaşmıştır.

·

SANFM

Süleyman KABALAK Sanifoam sünger sanayi ve ticaret A.Ş. Sermayesindeki payları 03.01.2020 tarihi itibariyle % 7,64'e ulaşmıştır.

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

AKSUE

Şirket Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Finansal Yapısını güçlendirmek ve karlı büyümeyi destekleyecek bilanço yapısının kurulması amacı ile 50.000.000 -TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 16.500.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam 4.100.000 TL arttırılarak 20.600.000,00 TL ye artırılmasına, Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olarak tahsisli satış yöntemi ile SECOYA INTERNATIONAL INC ("SECOYA GRUP") Borsa İstanbul A.Ş'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'lerine uygun olarak ilgili pazarında satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.

·

AKGUV

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.09.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda sermayesinin %100 bedelli artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmişti.07.10.2019 tarihinde kurulu sunulan izahname taslağı ile Şirketin %100 bedelli sermaye artırımı başvurusu, Kurulun Sayı:29833736-105.01.01.01-E.16287 ve 26.12.2019 tarih ve 76/1718 sayılı toplantısı sonucunda reddedilmiştir.

·

ALGYO

Kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 10.650.794,-TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 5.374.920.600 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 53.749.206,-TL tutarında artırılarak 64.400.000,-TL'ye tezyidine, Artırılan 53.749.206,-TL sermayenin, sermaye düzeltme farklarından karşılanmasına, Artırılan 53.749.206,- TL tutarındaki sermayeyi temsilen ihraç edilecek, mevcut sermayenin % 504,64975'ine isabet eden hamiline yazılı C grubu payların pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bedelsiz olarak dağıtılmasına,  Sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na başvurulmasına ve Şirketin esas sözleşmesinin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve değişikliğin SPK ve ilgili diğer mercilerin görüş ve onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

·

ETILR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2019 tarih, 29833736-105.01.01.1-E.14807 sayılı yazısı ile şirkete bildirilmiş olan ve SPK'nın 21.11.2019 tarih ve 67/159 sayılı toplantısında alınan karar ile şirketin sermaye artırımı başvurusu reddedilmiş olup sermaye artırım başvurusu işlemden kaldırılmıştır

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder