İller

6 Ocak 2020 Pazartesi

Şirket haberleri


ŞİRKET HABERLERİ

·

ALKIM

Şirketin 22.10.2019 tarihli açıklamasına istinaden Acıgöl - Koralkim Tesislerimizde kurulacak olan Potasyum Sülfat Yatırımı için; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu başvuru sonucunda teşvik belgesi düzenlenmiştir. Teşviğe konu yatırım tutarı 106.992.565 TL'dir.

·

ARCLK

Rekabet Kurulu, sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklık Arçelik Pazarlama A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda, 02.01.2020 tarih ve 20-01/13-5 sayı ile Arçelik Pazarlama A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmadığına karar vermiştir.

·

ARTI

Şirket yönetim Kurulu üyesi sayın Abdulaziz Avcı, Şirketteki yönetim Kurulu üyeliği ve diğer görevlerinden 31.12.2019 tarihi itibariyle istifa etmiştir.

·

AVOD

Firmanın bağlı ortaklıkları bünyesinde bulunan maden ruhsatları ile ilgili faaliyetleri sürmektedir.Muğla ruhsatında yapılan yeraltı galeri çalışması sonucu çıkan malzeme stok yapılmıştır. Çorum ruhsatı ile ilgili, evraksal süreç devam etmektedir. Gerek Avusturalyalı RSC firması ile, gerek izinler süreci ile ilgili çalışmalar sürmektedir

·

BEYAZ

2019 Yılı Araç Satış Değerlendirme ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım

·

BORSA İSTANBUL

Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Sardes Kıymetli Madenler A.Ş.'ye (Üye kodu: WWP) Bakanlık (Mülga Hazine Müsteşarlığı) tarafından Borsa Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem yapmak üzere verilmiş olan faaliyet izninin anılan şirketin talebi üzerine iptal edildiği bildirilmiş olup Şirketin Borsadaki faaliyetleri 19/12/2019 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.

·

BRISA

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirket arasında  21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 10.01.2020 tarihinde başlanacaktır

·

BTCIM

Şirketin bağlı ortaklığı Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.' nin sermayesinde sahip olduğu payların blok veya kısmı satış imkanlarını araştırmak üzere, potansiyel alıcılarla görüşmelerde bulunmak üzere bir aracı kuruluş ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmış olup, ("Tebliğ") ‘in 6.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, bu aşamada gerek şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, gerekse yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için bilginin kamuya açıklanması ertelenmiştir. Bu kapsamda somut bir alıcı ve bir satış sözleşmesi bulunmadığı gibi, konu ile ilgili Rekabet Kurumu da dahil herhangi bir kuruma izin için başvurulmuş değildir.

·

CEOEM

08 Ocak 2020 Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde , Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşecek olan Türk Akım Açılış Töreni'nin  ajans hizmetini 1.300.000 TL+KDV' lik  bedel ile Ortaklık gerçekleştirecektir. Hizmet sözleşmesinin en kısa zamanda imzalanması beklenmektedir.

·

DERAS

Derlüks Deri'nin halka arzında satışa hazır bekletilen 2.750.000 TL nominal değerli payın tamamının 03/12/2019 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 07/01/2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 27.750.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %50 olarak alınacaktır.

·

FBBNK

Banka Bilgi Teknolojileri, Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Orhan Hatipoğlu görevinden istifaen ayrılmıştır.

·

FORMT

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gülhan Kıraç istifa etmiş olup, yerine Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın İskender Hüseyin HAKANOĞLU seçilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararına göre;Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Gülhan KIRAÇ'ın istifasının kabulüne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi gereğince,  Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın İskender Hüseyin HAKANOĞLU'nun seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

·

GLYHO

24.05.2019 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"),  MSC Cruises S.A. ("MSC") ile oluşturduğu ortak girişim (joint venture) tarafından Tunus / La Goulette'te bulunan kruvaziyer limanını işleten Goulette Shipping Cruise'un satın alınmasına ilişkin verilen teklifin, Tunus hükümeti tarafından en iyi teklif olarak değerlendirildiğini kamuoyuna bildirilmişti.GPH'in MSC ile oluşturduğu ortak girişim Goulette Cruise Holding Ltd'in, Goulette Shipping Cruise'u satın alma işleminin tamamlandığı Şirkete bildirilmiştir.  La Goulette Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine yönelik imtiyaz hakkı,  Goulette Shipping Cruise'a 2006 yılında 30 yıllığına ve 20 yıl ilave uzatma hakkı ile verilmiştir. 2010 yılında yaklaşık 900 bin yolcu ağırlayan La Goulette Kruvaziyer Limanı,  2011-2014 arasında yılda ortalama 441 bin yolcu ağırlamıştır.

·

OSTIM

Gayrimenkul Satışının Önemli Nitelikteki İşlem Olması Ve Ayrılma Hakkı Kullanımı ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

OSTIM

Şirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 04.02.2020 salı günü saat: 11:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde yapılmasına, yapılacak genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisap sağlanamaması durumunda, 2. Genel kurul toplantısının 06.02.2020 perşembe günü saat:11:00'de aynı gündem maddeleri ile aynı adreste görüşmek üzere toplanılmasına karar verilmiştir.

·

PAPIL

Papilon Savunma'nın halka arzında satışa hazır bekletilen 1.875.000 TL nominal değerli payın tamamının 09/12/2019 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 07/01/2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 34.375.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak alınacaktır.

·

PEKGY

Şirketin portföyünde yer alan Almanya'nın Heinsberg şehrinde, Oberbruch Tapu Kütüğüne (3.171 ila 3.218 (dahil) sayfa no) kayıtlı, Ada N2 ve Parsel N247'de konumlu 48 dairelik binanın toplam 4.800.000 Euro'ya satışına ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında 4.800.000 Euro tahsil edilmiş ve satış işlemi tamamlanmıştır.

·

SNPAM

İştirak Sönmez Çimento A.Ş.'nden , işçi sendikası T.Çimse-İş'in 10 Ocak 2020 tarihinde uygulamaya konulmak üzere Grev Kararını Tebliği ettiği , bilgisi alınmıştır.

·

SONME

İştirak Sönmez Çimento A.Ş.'nden , işçi sendikası T.Çimse-İş'in 10 Ocak 2020 tarihinde uygulamaya konulmak üzere Grev Kararını Tebliği ettiği , bilgisi alınmıştır.

·

TIRE

Şirketin Satış Direktörlüğü görevine 03.02.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Sayın Metin Morhayim atanmıştır.

·

VESTL

08.03.2018, 07.05.2018, 06.07.2018, 04.09.2018 ve 02.11.2018 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, Rekabet Kurulu, Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Vestel Ticaret AŞ'nin ilgili Kanun'un maddesini ihlal etmediğine ve aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına yargı yolu açık olmak üzere karar vermiştir.

·

YUNSA

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden payların Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından satın alınması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 02.01.2020 tarihinde 1/15 sayılı toplantısında verilen onay ile SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Yünsa'nın sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine 06/01/2020-24/01/2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile Yünsa payları için pay başına 4,34 TL'den Zorunlu Pay Alım Teklifi yapılacaktır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 02/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,49-4,52 fiyat aralığından 27453 adet alım, işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 02/01/2020 tarihi itibariyle %18,89 sınırına ulaşmıştır.

·

BURVA

Kenan YURTBAY BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 06.01.2020 tarihi itibariyle %7,53' e ulaşmıştır.

·

EGCEY

Alper ÖZOĞULLARI 02 Ocak 2020 tarihinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,37TL fiyattan 897,937TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki payları/oy hakları 02 Ocak 2020 tarihi itibariyle %7 sınırına düşmüştür.

·

GUSGR

VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER  02.01.2020 - 02.01.2020 tarihinde GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,13 - 2,15 TL fiyat aralığından 1.300.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 02.01.2020 tarihi itibariyle %9,46296 sınırına ulaşmıştır.

·

GUSGR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YA. 02.01.2020 - 02.01.2020 tarihinde GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,13 - 2,15 TL fiyat aralığından 1.266.028 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. sermayesindeki
payları/oy hakları 02.01.2020 tarihi itibariyle %4,5441 sınırına ulaşmıştır.

·

SANFM

Süleyman KABALAK Sanifoam sünger sanayi ve ticaret A.Ş. Sermayesindeki payları 06.01.2020 tarihi itibariyle % 7,65'e ulaşmıştır.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder